عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد بعد از تروما شامل تغيرات مثبتي است كه در افراد بعد از مواجه با تروما در حين چالش با ان ، رخ مي دهد. سرطان به عنوان بيماري مزمن و عاملي كه سبب تروما در افراد مي شود، درنظر گرفته شده است.اين پژوهش به اثر بخشي روش مثبت درماني گروهي ساختارمند پارك و سليگمن (نسخه 2 ) 2007 ، بر ميزان رشد مولفه هاي مثبت رواني بعد از تروما (posttraumatic growth ) در بيماران زن مبتلا به سرطان سينه كه دوره هاي شيمي درماني و راديوتراپي شان را كامل كردند، پرداخته است . براي انجام پژوهش 11 نفر از ميان ...

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی رواندرمانی دینی و تعیین اثربخشی آن بر اختلال استرس پسضربهای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی انجام شد. نوع تحقیق حاضر نیمه آزمایشی یانیمه تجربی می باشد. جامعهی پژوهشی عبارت بود از کلیهی آزادگان ساکن شهر تهران که به اختلال استرس پس از ضربهای (PTSD) مزمن مبتلا بودند. به منظور انتخاب نمونه ی آماری، با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (در دسترس) افراد به دو گروه 12 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) تقسیم وانتخاب شدند. به منظوراثر بخشی دوره با استفاده از پروت ...

در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیف کیفی تحلیل محتوا، مبانی آسیب شناختی روانی و روان درمانی (مبانی انسان شناختی، روانشناختی و روش شناختی) به علت تاثیر گذاری ویژه بر نظریه های آسیب شناسی روانی و روان درمانی، در دیدگاه مولانا مورد بررسی قرار گرفت. در مبنای انسان شناختی به طور ویژه به بررسی موضوعات آزادی- جبرگرایی، تغییرپذیری، عینیت- ذهنیت و تعادل- تکامل پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مولانا انسان را موجودی آزاد و مختار می داند؛ امکان تغییرات اساسی در طول زندگ ...

نا اميدی يک مشکل جدی برای سلامت عمومی است که می تواند نتايج مضری برای کيفيت زندگی داشته باشد. بنابراين مهم است که عوامل مقاوم در برابر نا اميدی و افسردگی را شناسايی کنيم. علاوه براين تئوريها و تحقيقات زيادی معنويت را به عنوان يک منبع بالقوه که می تواند بر نا اميدی و افسردگی تأثير گذارد شناسايی نموده اند. چندين مطالعه به طور سيستماتيک مکانيزمی را که از طريق آن معنويت بر افسردگی و ميزان اميد تأثير می گذارد مورد بررسی قرار دادند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی معنويت در ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی بر میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا دردسترس از میان کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد (در محدوده سنی 9 تا 13 سال) تعداد 20 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند، 10 نفر در گروه کنترل و 10 نفر در گروه آزمایش به طور تصادفی گمارده شدند که این تعداد بعد از ریزش به 8 نفر در هر گروه کاهش یافت. این افراد در ابتدا با آزمون ...

يكي از مفاهيمي كه در چند دهه ي اخير توجه بسياري از روانشناسان را به خود جلب نموده است،بررسي تأثير شيوه‌هاي رواندرماني در كنترل بيماري‌هاي جسمي است.از جمله اين مداخلات رواندرماني ميتوان به رفتار درماني شناختي و واقعيت درماني اشاره كرد.هدف پژوهش حاضر،بررسي مقايسه‌اي اثر بخشي دو رويكرد واقعيت درماني با شناختي - رفتاري به شيوه‌ي گروهي بر مبتلايان به ديابت است.فرضيات مطرح شده: 1- واقعيت درماني در افراد مبتلا به ديابت در مقايسه با درمان- شناختي و نيز در مقايسه با گروه كنترل به طور ...

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را ...

عوارض کودک آزار ی در بزرگسالی مشکل بسیار جدی است که بشریت با آن روبر واست.این تحقیق از نوع تحقیق نیمه آزمایشی و طرح تحقیق؛طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود . جامعه مورد پژوهش زنان آزاردیده دردوران کودکی بود که درموسسه زنان وکودکان رهیاب دارای پرونده بودند. از بین آن ها80 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دوگروه آزمایشی وگواه جایگزین شدند. هر دو گروه پرسش نامه های خودپنداره راجرز و کودک آزاری در چهارحیطه(بی توجهی ، عاطفی ، جنسی ، جسمی ) ...

هدف: در پژوهش حاضر هدف بررسي نقش بينش به عنوان واسطه‌ي اثربخشي تفسير انتقال در تغيير شدت افسردگي و علايم همراه در مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي بود. روش بررسي: در پژوهش حاضر با استفاده از طرح تك آزمودني چند خط‌پايه‌اي، 20جلسه درمان هفته‌اي يكبار بر روي 6 بيمار مبتلا به اختلال افسردگي اساسي - كه به شيوه غير تصادفي انتخاب بودند- اجرا گرديد. آزمودني‌ها با تشخيص روان‌پزشك مبني بر ابتلا به اختلال افسردگي اساسي و مصاحبه تشخيصي ساختاريافته براي اطمينان از محرز بودن ملاكهاي ورو ...