عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان‌ها در طول سالیان متمادی در پی یافتن بهترین راه حل‌ها برای مشکلات خود بوده‌اند. محیط خاک نیز دارای رفتاری بسیار پیچیده است و بنابراین مسائل مرتبط با محیط خاک از جمله موضوع روانگرایی، به دلیل دشواری تعیین وضعیت وقوع آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. روانگرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خاک تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگو ...

پيش بيني روانگرايي و جابجايي‌هاي ناشي از آن يکي از مهمترين عواملي است که در مورد سازه‌هاي قرار گرفته در مناطق با لرزه‌خيزي متوسط تا زياد بايد به آن پرداخته شود. در سازه‌هاي با اهميت زياد که تغيير مکان‌هاي زياد زمين و ديگر ناپايداري‌هاي ژئوتکنيکي در آن موجب خسارت هاي جبران ناپذير جاني و مالي مي‌شود، اين مسأله بسيار حائز اهميت است. مطالعات گذشته حاکي از آن است که جابجايي‌هاي زمين ناشي از روانگرايي خاک در طول زلزله‌هاي گذشته باعث وارد شدن خسارات عمده‌اي به سازه هاي واقع بر پي‌ها ...

پدیده روانگرایی خاک تقریبا در تمام زلزله‌های بزرگ مشاهده شده است. خرابی‌های ناشی از روانگرایی خاک از جمله مخاطرات ژئوتکنیکی است که طی زلزله می‌توان رخ دهد. این پدیده که عموما در ماسه‌های سست و اشباع مشاهده می‌شود، موجب نشست زمین، خرابی ساختمان‌ها و لغزش ناگهانی شیب‌ها شده و در نهایت منجر به خسارت جانی و مالی می‌شود. عمده‌ترین تحقیقاتی که تاکنون در این رابطه انجام شده بر روی ماسه‌های تمیز و ماسه‌های سیلت‌دار متمرکز بوده‌اند و ماسه‌های رس‌دار کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است، ...

مطالعه پایداری لرزه ای، تخمین پتانسیل روانگرایی خاک ها در طی زلزله و پیش بینی خسارات احتمالی آن بر سازه های مهم واقع بر آنها، در کنار مطالعه روش های کاهش این مخاطرات، یکی از موضوعات مهم در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است که مستقیماً دارای منافع اقتصادی و در عین حال ایمنی، برای کشورهای لرزه خیز می باشد. روانگرایی از سال 1964 به بعد، پس از زلزله های نیگاتای ژاپن و گودفرایدی آلاسکا، سبب توجه مهندسین ژئوتکنیک گردید و کوشش اولیه برای تفسیر پدیده روانگرایی توسط کاساگرانده انجام شد . و ...

روانگرایی یکی از مهمترین، پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای می‌باشد که اثرات ویران کننده آن که بر اثر از بین رفتن مقاومت برشی خاک می‌باشد، می‌تواند خسارات زیادی به پروژه‌های عمرانی وارد نماید. تعیین پتانسیل روانگرایی در اثر زلزله یک مسئله پیچیده در مهندسی ژئوتکنیک است که عوامل زیادی از قبیل مشخصات خاک و خصوصیات زلزله را شامل می‌شود. روش‌های متعددی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه شده است که از جمله مهمترین آنها روش تنش دوره‌ای می‌باشد. تاکنون برخی ...

پدیده ی روانگرایی، که عموماٌ در خاک های ماسه ای شل اشباع رخ می دهد از اهمیت بسزایی در جابجایی های مخرب زمین در حین زلزله برخوردار است. روش های متعددی برای شناسایی وارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از این پدیده پیشنهاد گردیده است که یکی از این روش ها، به کارگیری پهنه بندی پتانسیل روانگرایی است. در استان گلستان با توجه به فراوان بودن لایه های خاک ماسه ای و سیلتی، بالا بودن سطح آب زیرزمینی و همچنین وجود خطر نسبی بالا برای وقوع زمین لرزه، اهمیت انجام این مطالعات را دو چندان می نمای ...

یکی از مهمترین مباحث ژئوتکنیک لرزه ای، پدیده روانگرایی می باشدکه اثرات مخرب ناشی از این پدیده، اهمیت شناخت دقیق ترین روش ارزیابی پتانسیل روانگرایی را برای یک منطقه دلخواه نشان می دهد. روش های ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاک های ماسه ای، عموما بر اساس تحلیل قطعی می باشند، که در طراحی بر این اساس معمولا تغییرات مقاومت خاک و بارهای ناشی از زلزله نادیده گرفته می شوند. مضافا اینکه در استفاده از این روش ها، ارتباط دقیق بین احتمال وقوع روانگرایی و ضریب اطمینان امکان پذیر نمی باشد. ...

استفاده از پی های عمیق (شمع ها) در طی دهه اخیر، افزایش قابل توجهی در سواحل ماسه ای کشور که غالباً دارای ساختار خاک دانه ای اشباع هستند، پیدا کرده است. تنش های زلزله در مناطقی با چنین ساختار خاک موجب افزایش فشار آب منفذی و کاهش مقاومت خاک و در نهایت ایجاد حالت روانگرایی در خاک می گردد که اثرات مخرب و پرهزینه ای را بر روی پی های عمیق خواهد گذاشت. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل رفتار شمع ها در خاکهای روانگرا با تأکید ویژه بر ظرفیت باربری محوری فشاری ...

سازوکار اصلی روانگرایی نهشته‌های ماسه‌ای سست در هنگام زلزله، تشکیل فشار آب حفره‌ای اضافی و کاهش تنش موثر متوسط می‌باشد. پدیده‌ی روانگرایی، عنصری از خاک را از حالت جامد به مایع تبدیل می‌کند که اغلب منجر به تغییر شکل‌های بزرگ در خاک می‌شود. طبیعت مخرب این پدیده توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است و پژوهش‌های بسیاری را در این زمینه جهت ارزیابی استعداد روانگرایی انجام داده‌اند. تسلیح‌خاک با رشته‌های با توزیع تصادفی می‌تواند روشی مناسب برای کاهش پتانسیل روانگرایی در سد ...