عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات فارسی سرشار از مطالب اخلاقی،عرفانی و تربیتی است.سعدی از میان دیگر هم طرازان خود نسبت به مسائل تربیتی و اخلاقی عنایتی ویژه داشته است.امروزه در نظریاتی که از سوی صاحب نظران روانشناسی مطرح می شود می توان نکات دقیقی را دریافت که بسیاری از آنها را در سخن بزرگان ادب و فرهنگ این سرزمین نیز می توان ملاحظه نمود.روانشناسی مثبت نیز با تکیه بر استعدادها و توانایی های انسانی به جای تمرکز در بیماری ها جای خود را در بین ادبیات و فرهنگ بشری گشوده است.بررسی اشعار و حکایات بوستان و گلست ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان پسرکانون اصلاح و تربیت شهرستان زاهدان بود. جامعه آماری را 41 پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت در سال 1392 با گستره سنی 18-12 سال شهر زاهدان تشکیل دادند. نمونه به روش سرشماری انتخاب شدند و به طور جفتی همتا شدند و سپس در دو گروه آزمایش (21 نفر) و گروه گواه (20 نفر) به روش تصادفی جایگزین شدند. از پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس برای جمع آوری اطلاعات ا ...

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای دیوان حافظ به لحاظ توجه به مولفه های روانشناسی مثبت است. به این منظور دیوان حافظ (تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی) مشتمل بر 495 غزل، 42 رباعی، 3 قصیده و 34 قطعه با روش تحلیل محتوا بررسی شد. این پژوهش با استفاده از ابزار فیش برداری انجام شد. در آغاز به استخراج آموزه های مرتبط با مولفه های روانشناسی مثبت از متون اصلی روانشناسی مثبت و توضیح آنها پرداخته شد. سپس کلیه ابیات دیوان حافظ مورد مطالعه قرارگرفت و با مراجعه به تفاسیر و شرح های موجود، عبارات و ...

هدف: هدف از این نوشتار، ابتدا تبیین مبانی نظری عفو و گذشت بر اساس متون اخلاق اسلامی و روان‌شناسی مثبت و ارتباط آن با سلامت روانی و جسمانی است. در ادامه موارد جواز و عدم جواز عفو گذشت و همچنین فواید بخشش و آثار کینه و انتقام بررسی شده و در پایان شباهت‌ها و تفاوت‌های عفو و گذشت در هر دو حوزه به صورت تطبیقی بررسی شده است. روش: روش این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. در این نوشتار ابتدا مبانی نظری عفو و گذشت در روان‌شناسی مثبت و اخلاق اسلامی بررسی و مقایسه شده و سپس شباهت‌ها و ...

چکیده روانشناسی مثبت با ترویج یک رویکرد کل نگر که بطور مساوی هم به تجارب منفی و هم به تجارب مثبت اهمیت می دهد در پی ساختن و گسترش خصوصیات ، توانمندی و کیفیاتی است که باعث بالا رفتن رضایت از زندگی در افراد و جوامع می شود.خود این توانمندی ها و نیرو ها می توانند در شش طبقه ذیل تقسیم بندی شوند: 1- خرد و دانایی 2- شجاعت 3- تنوع خواهی 4- عدالت جویی 5- اعتدال 6- تعالی. از سوی دیگر سلامت اجتماعی می تواند توانائی انجام موثر و کارآمد نقشهای اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران باشد حال ...