عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2011

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایسه ویژگی های روانشناختی ورزشکاران و غیرورزشکاران و بررسی تفاوتها در رشته های مختلف یکی از مهمترین مطالعات شخصیت در عرصه علوم ورزشی است. به نظر این عقیده کاملاً منطقی است که وقتی افراد خود را بهتر بشناسند و از نیازها و انگیزه هایشان آگاه شوند، توانمندی های خود را درک می کنند و از آنها بیشتر استفاده می کنند. مطالعه حاضر به منظور مقایسه الگوهای بالینی و عوامل شخصیتی در میان ورزشکاران 4 گروه از ورزشهای گروهی(تیمی)، انفرادی، خشن و نرم انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوه ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر وبلاگ بر نگرش افراد نسبت به روابط مجازی و آثار روانشناختی آن بر تنهایی و انزوای اجتماعی، رابطه همبستگی احتمالی موجود میان سه متغیر "میزان بهره مندی از وبلاگ"، "احساس تنهایی"، و "نگرش افراد نسبت به روابط مجازی بلاگی" را مورد مطالعه قرار داده است. به این منظور 310 تن از دانشجویان دوره کارشناسی پردیس فنی دانشگاه تهران انتخاب شده و با توجه به جنسیت در سه گروه "بلاگر"، "بلاگ خوان"، و "هیچکدام" تقسیم گردیده و به تناسب طبقه بندی به دو پرسشنامه سنجش نگرش ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان علائم اختلالات روانی بیماران مبتلا به سطوح بالا و پایین کلسترول و فشارخون انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات علی – مقایسه ای بود. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، از میان افراد مبتلا به کلسترول (TC) بالا وپایین و فشارخون بالا و پایین مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی، در سال 1389، 200 نفر به تعداد برابر (50 نفر در هر گروه با میانگین سنی 55-35 ساله) به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهR SCL-90-استفاده ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخله افشای هیجانی نوشتاری بر ارتقای مهارت‌های مقابله‌ای، شادکامی، سلامت‌روان و بهزیستی شخصی بیماران افسرده انجام شده است. تعداد 38 نفر (26 زن و 12 مرد) مراجعان دارای اختلال افسردگی، با تشخیص افسردگی اساسی بر اساس ملاک‌های تشخیصیDSM-IV و نمره افسردگی بیشتر از 11 و نمره بازداری بیشتر از 12 با دامنه سنی 20 تا 50 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه شامل 19 نفر) جایگزین شدند، سپس هر یک از آزمودنی‌ه ...

هدف این پژوهش اندازه‌گیری سه متغیر رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله‌ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و مقایسه‌ی آن با والدین کودکان عادی بوده و علاوه بر آن مادران و پدران نیز مورد مقایسه قرار گرفتند.طرح پژوهشی توصیفی و از نوع پس‌رویدادی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی والدین دارای کودک زیر 14 سال شهرستان آذرشهر در سال 1390 می‌باشد. نمونه‌ی انتخابی شامل 50 مورد از والدین کودکان کم‌توان ذهنی (شامل 50 پدر و 50 مادر، در مجموع 100 نفر) و همین تعداد والدین کودکان ...

در پژوهش حاضر، رابطه فراشناخت و کمال‌گرایی با احساس خستگی، به‌واسطه سبک‌های مقابله‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، 400 نفر از بین دانشجویان کارشناسی (ترم 4 الی 8) مشغول به تحصیل در دانشگاه تبریز، در سال تحصیلی 92-1391، به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله-ای انتخاب شده و مقیاس تأثیر خستگی (FIS)، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)، پرسشنامه کمال‌گرایی هیل (PI) و پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای فولکمن و لازاروس (WOCQ) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفا ...

ختنه زنان که ادر ادبیات علمی از آن به قطع آلت تناسلی زنان نیز یاد می شود طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل کلیه روش‌هایی می باشد که منجر به آسیب یا خارج کردن قسمتی یا تمام دستگاه تناسلی زنان بر اساس اهداف فرهنگی یا سایر دلایل غیر پزشکی می گردد. این عمل بسته به شدت، وسعت و کیفیت برش و آسیب وارده به آلت تناسلی زنان به چهار نوع تقسیم بندی می‌شود. تاکنون بیش از 125 میلیون زن و دختر در بیش از 28 کشور جهان ختنه شده و کماکان در بسیاری از این کشورها این عمل ادامه دارد. بر پایه تعداد ...

این پژوهش با هدف، اعتباریابی،رواسازی وهنجاریابی پرسشنامه برانگیختگی وکاهش ناهماهنگی (هارمون-جونز،2009) در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران ، در نمونه ای به حجم528 نفر با روش نمونه- گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند،اجرا شد.ابزار پژوهش راپرسشنامه برانگیختگی وکاهش ناهماهنگی(DARQ) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI_II )(بک وبراون و استیر،2000،غرایی، 1382) تشکیل داد .ابتدا پرسشنامه(DARQ) بر روی یک گروه آزمایشی (40نفر) اجرا شد ، همبستگی درونی گویه ها نشان داد که سه گویه با بقیه گویه ...

این پژوهش به بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی بیماران مبتلا به ام‌اس، بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی شهر تهران با هدف پیشگیری و درمان پرداخت. شخصیت، ویژگیهای نسبتاًپایدار رفتارکردن، ارتباط برقرار کردن ونگرش فرد درباره ی خود و محیط تعریف شده است. ارتباط بین شخصیت و بیماری سالهاست که بررسی و مطالعه می‌شود.‌ شخصیت و بیماری هر دومفاهیم پیچیده‌ای هستند و بنابراین تعامل آنها با هم عجیب نیست. ام اس، بیماری سیستم عصبی مرکزی مغز و نخاع شوکی است که فرد مبتلا به آن دچار آسیبهای متعد ...