عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داستان سرایی قدمتی به اندازه ی زندگی فکری بشر دارد. داستان و در کل روایت داستانی تجلّی اندیشه ی فرد در متن داستانی اش است. قصه، داستان، رمان و در مجموع روایت داستانی زاییده ی تخیل است. رمان آیینه ی تمام نمای آن چیزی است که ما آن را زندگی می نامیم. رمان مجموعه تجربه های زندگی ما انسان هاست؛ تجربه های تاریخی، اجتماعی و حتی روان شناختی. و این نویسنده است که با استفاده از تمهیداتی که مخصوص این نوع ادبی است، این تجربه ها را دوباره به شیوه ای نو بازگو می کند و آن را می آفریند. این ...

موضوع مورد بحث این مقاله ، روانشناسی شخصیت محمد رضا شاه پهلوی است و در پی شناخت خصوصیات محمد رضا شاه و عملکرد و تاثیر آن بر سرنگونی حکومت پهلوی است . یکی از مسائل مهم روانشناسی بحث شخصیت است . بنابراین مولفه های شخصیتی محمدرضا شاه پهلوی را مورد بررسی قرار داده و با شناخت شخصیت او و عملکردش در پی نتایج این عملکرد ها هستیم که نتیجه ی مهم آن سرنگونی حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی ایران است . محمد رضا شاه دوران کودکی را در فضایی که دیکتاتوری بر آن حاکم بود گذراند . این مسئله عامل ...