عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7929

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی"، دارای ده فصل (مرحله اول، فصل‌های یک تا پنج) - هدف طرح تهیه متنی آموزشی برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و مدیریت در مقطع کارشناسی است ، متنی که ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی روانشناسی، اجتماعی، از دیدگاه دینی نیز نظری به این مسائل انداخته و اشاراتی نظرگونه (ارائه نظریات بدیل، مخالف یا تکمیلی) به برخی دیدگاههای روانشناسی اجتماعی تجربی داشته باشد. و در واقع قدمی باشد در جهت تطبیق و مقایسهء دیدگاههای عل ...
نمایه ها:
اسلام | 

چکیده ندارد.
 
هدف اصلی انجام پژوهش ساخت پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش میزان اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبری است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 62 تا 310 است. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با ا ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی و هوش هیجانی در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دیر آموز انجام گردید. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق در این پژوهش از روش تحقیق علی ـ مقایسه ای استفاده گردید. جامعۀ آماری را کلیه دانش آموزان دارای هوش مرزی شهرستان قم در سال 1389 تشکیل می دهند که تعداد 70 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (ام.اس.ال.کیو) پینتریچ و دیگروت (1990 ) و پرسشنا ...

با پیشرفت علم عصب شناختی و ارتباطی که میان علم اعصاب و آموزش و پرورش در سالهای اخیر بوجود آمده است، دریچه‌های جدیدی در زمینه یاددهی- یادگیری بر روی متخصصان آموزش و پرورش باز شده است. به همین دلیل، آموزش و پرورش به طور گسترده‌ای از تحقیقات مرتبط با مغز برای یادگیری سود برده است. تحقیقات مبتنی بر مغز اطلاعات جدیدی را درباره نحوه یادگیری انسان فراهم کرده و متخصصان را در طراحی برنامه‌هایی که یادگیری را برای همه سنین و همه نیازها به حداکثر می‌رساند، توانا ساخته است. پژوهش حاضر با ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی (روان نژندي، برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری، و مسئولیت پذیری)، و مهارت هاي تفكّر انتقادی (تحلیل، استنباط، استدلال قیاسی، استدلال استقرائی و ارزشیابی) و فاکتور های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، رتبه قبولي در كنكور، رشته تحصیلی، وضعيت تأهل، يك يا دو زبانه بودن) در بین اعضای جامعه آماری انجام شده است. دراین پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانشجویاني است كه در سال تحصیلی 88-89 در مقطع کارشناسی يكي از زيرگروه هاي دانشکده روانشناسی وع ...

این فرهنگ مشتمل بر واژه‌ها و مفاهیم و نظرات مهم روانشناسی اجتماعی مندرج در واژه‌نامه‌های توصیفی یا تحلیل محتوی متون و کتب روانشناسی اجتماعی است که تاکنون حدود 30 درصد آن تهیه گردیده است . ...

در این طرح سابقه نشریات ، پژوهش و آموزش در حوزه روانشناسی کار (سازمانی، صنعتی) در ایران مورد بررسی و جمع‌آوری قرار گرفته است . در بخش نشریات 600 مقاله توصیفی و تحلیلی از 24 مقاله علمی متبر و حدود 40 کتاب فیش برداری شده است . در بخش پژوهش 19 مقاله پژوهشی و 98 پایانامه تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تهران، اصفهان و اهواز مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفته است و در بخش آموزش دوره - کارشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاههای اصفهان و اهواز به لحا ...