عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 299

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی تاثیر عوامل فیزیکی خاک بر روی رواناب و فرسایش ، نیاز به محاسبه فرسایش و رواناب می باشد و به علت اینکه آمار و اطلاعات مربوط به رواناب و فرسایش در منطقه سولیجان در چهار محال و بختیاری وجود نداشت از مدل ‏‎EUROSEM‎‏ که یک مدل تک رخداد فراگیر بوده و بر اساس فرآیند و رسوب شبیه سازی شده است. جهت تخمین رواناب ، فرسایش و رسوب استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای سولیجان از توابع شهرستان بروجن در حوزه کارون شمالی قرار دارد. جهت واسنجی مدل ، نیاز به جمع آوری داده ...

دبی طراحی در تاسیسات مختلف هیدرولیکی، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و صنعتی، سیستم های آبیاری و زهکشی و...، ، پارامتر مهمی به شمار میرود. پیش بینی و تعیین مقدار رواناب در خروجی حوزه آبخیز، نیز حائز اهمیت است. در حوزه‌های آبریز شهری افزایش سطوح نفوذ ناپذیر، منجر به افزایش حجم رواناب و دبی اوج سیلاب می‌شود. برای این‌منظور مدل‌های مدیریت رواناب شهری به ‌عنوان ابزاری مفید در برنامه‌ریزی و توسعه مکان‌های شهری مدنظر قرارگرفته‌اند. یکی از این مدل‌ها، مدل‌های تحلیلی هستند که فرایند فی ...

این آزمایش با عنوان تاثیر شدتهای مختلف چرایی بر میزان آب و رسوب در دو جهت جغرافیایی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و بصورت کرتهای خرد شده)Split - plot) در سال 76-77 به اجرا درآمد، در این طرح جهتهای جغرافیایی (A) بعنوان پلات اصلی و تیمارهای شدت چرا و شخم به عنوان پلات فرعی منظور گردیدند. ابعاد پلاتهای فرعی 1/8×22 مترمربع بود که جهت جمع‌آوری رواناب و رسوب مخازنی در پایین دست آنها تعبیه شده بود بعد از هر بارندگی میزان روان‌آب موجود در مخزن محاسبه می‌گردید. همچنین جهت تعیین ...
نمایه ها:
مرتع | 
خاک | 

در حال حاضر به منظور کاهش مصرف انرژی در سیستمهای سنتر پیوت از آبپاشهائی کم فشار مانند آبفشان که کاربرد آن با توجه به داشتن قطر پاشش کم، باعث ایجاد پاششی بسیار بالاتر از ظرفیت نفوذ پذیری اکثر خاکهای کشاورزی می‌گردد استفاده می‌شود. در نیجتهء رواناب ایجاد شده، راندمان کاربرد آب بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد که این امر در قسمت‌های انتهایی لاترال از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این تحقیق که با توجه به وجود یک چنین مشکلی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک واقع در استان همدان ایجا ...
نمایه ها:
بوم | 

پدیدهیخ‌زدگی و ذوب آب خاک یکی از فرایند‌های بسیار رایج در مناطق کوهستانی و همچنین دشت‌های سردسیر می-باشد. طی این فرایند، آب موجود در خاک ابتدا در اثر نزول دمای محیط به زیر صفر درجه سانتی‌گراد یخ می‌بندد و سپس در اثر افزایش دما، مجدداً به مایع تبدیل می‌شود.یکی از آثار محیطی نسبتاً ناشناخته‌‌ای که این پدیده می‌تواند برجای بگذارد، تاثیر آن بر میزان شدت رواناب، زمان رسیدن رواناب به نقطه‌ خروجییک حوزه‌ آبریز و همچنین غلظت رسوب تولید شده است. در این تحقیق سعی شد تغییرات غلظت رسوب و ...

فرسایش خاک از مهم ترین معضلات زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است، که تأثیرات مخربی بر تمام اکوسیستم های طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مدیریت خاک شامل تغییر کاربری اراضی، پوشش گیاهی، پوشش سنگ‌ریزه ای و شیوه های مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران در استان اردبیل بود. نتایح تغییر کاربری اراضی در سه طبقه مختلف شیب در منطقه حیران اردبیل نشان داد که بیشترین حجم رواناب، مقادیر خاک هدررفته، غلظت رسوب م ...

چکیده: برنامه‌ریزی منابع آب مستلزم شناخت سهم رواناب و اتخاذ تدابیر مناسب جهت ذخیره‌سازی و تنظیم جریانات خروجی از زیر حوضه‌های آبریز است. از سوی دیگر تغییر کاربری اراضی در یک حوضه آبریز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر چرخه هیدرولوژی و درنتیجه منابع آب حوضه داشته باشد. ازاین‌رو، شناخت آثار تغییر کاربری اراضی بر پاسخ‌های هیدرولوژی حوضه‌های آبریز راه گشای تعیین استراتژی مناسب در توسعه پایدار منابع آب می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین بر روا ...

در چند دهه اخير برآورد درست و به موقع از وضعيت كمي و كيفي رواناب يكي از دغدغه هاي مديريت‌هاي كلان كشور به حساب مي‌آيد. از طرفي ديگر عدم تخمين مناسب رواناب حاصل از بارش در حوضه هاي آبريز، مديريت بهينه منابع آبي و به ويژه مديريت بهره برداري مخازن سدهاو شبکه آبرسانی را دچار مشكل مي نمايد. آگاهي از ميزان وقوع سيلاب و بررسي رفتار آن نيازمند وجود آمار كافي از وضعيت هيدرولوژيكي حوزه و دبي رودخانه مي‌باشد كه تحقق اين هدف در رودخانه هاي فصلي و مناطق فاقد جريانات دايمي مقدور نمي‌باشد ...

در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که ضریب رواناب درصدی از آب حاصل از بارش است که در سطح جریان پیدا می‌کند. ضریب رواناب در هر حوضه، بسته به میزان برگاب ، نفوذ، تبخیر و تعرق در تغییر است . جهت محاسبه ضرائب رواناب و نگهداشت روشهای متعددی وجود دارد که عمدتا به نوع خاک ، پستی و بلندی زمین و شیب آن، پوشش گیاهی و شدت بارش تاکید دارند. متاسفانه در اکثر مناطق ایران چنین مطالعاتی انجام نشده یا بسیار ناقص است . در این مقاله سعی شده روشی جهت محاسبه ضرائب نگهداشت و رواناب ارایه گردد که به چنی ...