عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گلابی آسیایی Pyrus pyrifolia Nakai از شرق آسیا منشأ گرفته است و عمدتاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا کشت و کار می‌شود. گلابی‌های آسیایی دارای ویژگی‌های مهم از جمله میوه شیرین، ترد، آبدار، بافت کمتر سنگی و ماندگاری بالا در انبار نسبت به انواع گلابی اروپایی هستند. همچنین این ارقام از پتانسیل بالایی برای تولید میوه برخوردار هستند و امروزه مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سراسر دنیا قرار گرفته است. از جنگل‌های شرق گیلان (چابکسر) ژنوتیپ‌هایی یافت شده است که از نظر خصوصیات م ...

کمپلکس Festuca-Loliumبه گروهی از آرایه های دارای خویشاوندی نزدیک در دودمان فستوکوئیدها گفته می شود که دربرگیرنده گونه هایی از دو جنس Lolium و Festuca است. اعضای این کمپلکس را گونه های برون زادگیر جنس Lolium و گونه های Festuca subgen Schedonorusتشکیل می دهند. در این تحقیق، با استفاده از صفات ریخت شناختی کمی و کیفی، پروفایل لکه های فلاونوئیدی و ترادف های نوکلئوتیدی ناحیه trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی، به مطالعه 6 گونه متعلق به این کمپلکس در ایران پرداختیم. تعداد 93 صفت ریخت شناخت ...
نمایه ها:

سلامت خانواده یکی از حوزه‌های کلیدی است که حصول شناخت صحیح و علمی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان سلامت خانواده و عوامل اجتماعی موثر بر آن را در بین خانواده های ساکن در شهر یزد و تهران مورد بررسی قرار دهد. نظریات تبادل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، نظریه سیستمی(به ویژه دیدگاه برادشاو و مک گراو)، شبکه خویشاوندی و نظریه اکولوژی بعنوان چارچوب نظری استفاده شد. روش مورد استفاده، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از ش ...

موضوع خانواده و سلامت آن از موضوعات مهمی است که نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه مفهوم سازی شده است، شامل: صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیازاعضای خانواده، انسجام خانواد و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی در خانواده. با تعریف عملیاتی این مولفه ها، وضعیت سلامت خانواده مورد ...

امروزه گردشگری در تحولات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورها به ‌ویژه ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان دفاتر خدمات مسافرتی نقش تسهیل‌کننده در کانال توزیع خدمات صنعت گردشگری داشته و زمینه‌ی مناسب مواجهه با متقاضیان را فراهم می‌کنند که در نهایت به افزایش جذب گردشگران کمک خواهد نمود اما علی‌رغم تلاش برای استقرار نظام کارآمد ارزیابی عملکرد در بخش گردشگری و با وجود نهادها و مراکز بازرسی متعدد در سطح کشور، کماکان در ارزیابی های موجود، به بررسی الزامات قانونی و تشخیص ...

داده‌هایی که از طریق پرسشنامه از یک جامعه آماری در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نشان داد که اولا ساختار اجتماعی استان، ترکیبی از ساخت سنتی و ساخت مدرن بوده، ثانیا رأی‌دهندگان برحسب تعلق به یکی از این ساخت‌ها، رفتار انتخاباتی متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. ...