عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویژگی های دین مبین اسلام و جوانب گوناگون آن همواره و در عرصه ها و زمان های مختلف الهام بخش و راهگشا برای مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بوده است؛ در زمان کنونی که جهان اسلام به بیدارگشته و مسلمانان در حال تلاش برای تعیین سرنوشت خویش هستند، یقینا درآینده ای نزدیک نیازمند الگو و شالوده ای اسلامی برای مناسبات خارجی خود و همچنین بازیگری در نظام بین الملل می باشند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و بیش از32 سال رفتارسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایفای ...

حقوق بشر از دو کلمه «حقوق» و «بشر» تشکیل شده است. بشر مفهومی است که دلالت عینی بر وجود انسان ناطق و عاقلی می‌کند که از سایر موجودات متمایز است. کلمه حقوق بشر برای اولین بار در متن یک نهضت اجتماعی و سیاسی در فرانسه (1789) بوجود آمد. اصطلاح حقوق بشر، هم ماهیت و هم منبع آنها را نشان می‌دهد: آنها حقوقی هستند که هر کسی از آن حیث که انسان است از آنها برخوردار است؛ همه انسان‌ها در آن سهیم‌اند، صرفنظر از حقوق و تکالیفی که یک فرد ممکن است به عنوان شهروند، عضو خانواده، کارگر یا عضو سا ...

پژوهش حاضر از نوع مطالعات موردی است و بدلیل نو بودن در عرصه پژوهش، به صورت بستر مطالعاتی و پرسش از چگونگی موضوع در سیر تحولاتی ساختار تاریخی انجام شده است. ارتباطات و رسانه ها در دنیا در فرآیند های متفاوت ایفای نقش نموده اند و مولفه های ضروری برای رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی بوده اند. در ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تاکید ویژه داشته اند و ارزش های اجتماعی و فرهنگی را در عرصه بین الملل بازیگری نموده اند. رسانه های امروزی، چشمان ناظر بر اعمال سیاستمداران و رهبران جهانی در پاسخ گوی ...

وجود یک سلسله عوامل و شرایط موجب گردیده تا برخی شاخه های حقوق بین الملل با عنوان «رژیم های خودبسنده یا خودسامان» تعریف شوند که مهم ترین تأثیر این رژیم ها بر حقوق بین الملل، ظهور پدیده «چندپارگی حقوق بین الملل» است. این رژیم ها با هدف خود مختاری و استقلال کامل از حقوق بین الملل عام به وجود می آیند. در این خصوص، یکی از مصادیق برجسته درباره رژیم های خودبسنده ادعایی حقوق بین الملل، رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت می باشد. سازمان جهانی تجارت مهم ترین سازمان بین المللی است که پس از ...

چکیده شناخت محیط بین الملل و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر این محیط یکی از حوزه‌های مطالعاتی مهم در حال حاضر می‌باشد.کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود و واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات و چالشهای عمده ای در نظام محیط بین‌الملل روبه‌روست در واقع نظام بین‌الملل به مفهوم محیطی است که در آن دولت‌ها و سایر بازیگران غیردولتی نظیر سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می کنند و این محیط ضمن تأثیرپذیری‌از رفتار این بازیگران، رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا شناسایی چالش‌ها ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

روابط با چین همواره در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین جهت گیری های راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.با توجه به جایگاه منحصربفردی که چین از نظر اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی کسب نموده و همچنین با توجه به جهت گیری های دستگاه سیاست خارجی کشور در سال های اخیر و محدویت هایی که از طریق جهان غرب (امریکا و هم پیمانانش) به این کشور تحمیل شده است.لزوم پرداختن به این موضوع برای شناخت هرچه بیشتر عوامل تاثیرگذار بر روابط دوکشور که موجب گسترش این مناسبات در د ...

تولد سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي در حدود قرن نوزدهم و زادگاه آن اروپاست. يكي از بكرترين حوزه‌هاي مطالعاتي است و عدم وجود منابع دسته اول خارجي يكي از مشكلات جدي اين حوزه است كه در اين پايان‌نامه نقش سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي در جهاني شدن اقدامات بشردوستانه مدنظر ماست. يكي از عناصر اصلي و شتاب‌دهنده جهاني شدن در جهت روند مثبت آن است و دو مقوله سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي و جهاني شدن به چند صورت بر هم تأثير مي‌گذارند من‌جمله هر چه ابعاد جهاني شدن و سرعت آن بيشتر شود ب ...

رساله حاضر به بررسی این سوال می‌پردازد که چگونه می‌توان برمبنای منابع معتبر، و روش علمی مورد قبول اندیشمندان دینی، به نظریه‌ای منسجم در حوزه روابط‌بین‌الملل دست یافت بگونه‌ای که انتظارات جامعه علمی این قلمرو را نیز پاسخگو باشد؟ روش این پژوهش جهت ارزیابی امکان نظریه پردازی در قلمرو تحلیل نظری و بر مبنای رویکرد تحلیلی ـ منطقی بوده و بر پایه قیاس مبتنی بر برهان است، و در بررسی آموزه‌های اسلامی، از روش سمانتیکی و معنائی، و از «نظریه دلالت تصدیقی» بهره می‌گیرد. این پژوهش با واکاوی ...