عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 169

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حرکت اروپاییان به سوی یکپارچگی و واگذاری تدریجی صلاحیت های ملی به نهادهای فراملی یکی از مهمترین تحولات سیاست جهان در قرن بیستم محسوب می گردد. ایده ای که نیم قرن پیش از آن و در فضای مخاصمات ناشی از غم انگیز ترین جنگ های مرگبار تاریخ بشریت، در قالب یک همکاری شکننده‌ تجاری و اقتصادی میان شش کشور غرب اروپا آغاز شد و اینک در ابتدای هزاره‌ سوم و با رسیدن تعداد اعضای اتحادیه‌ اروپایی به 25 کشور از چهار سوی اروپا، نمونه ای موفق از همگرایی قاره ای را ارائه می نماید، اگرچه تا تحقق رو ...

پژوهش حاضر بعنوان یک تحقیق بین رشته‌ای به‌دنبال پیوند نظری سینما و روابط بین الملل با استفاده از مفهوم «بازنمایی» است. بازنمایی یا آن‌چه می‌توان عرصه «سیاست بازنمایی» و عرصه «سیاست گفتمانی» نامید مورد توجه پسامدرنیست‌ها در روابط بین الملل است. در جهانی که تعداد بسیار معدودی از انسان‌ها روابط بین الملل را مستقیماً تجربه می‌کنند و اکثراً از طریق روزنامه‌، تلویزیون، کتاب، فیلم و سینما آن را تجربه می‌نمایند، ساخته شدن معنا از طریق دست‌کاری کلمات و نشانه‌ها باید مدنظر قرار گیرد. ...
    
دراین رساله به دنبال پاسخگویی به این مسأله هستیم که علت اصلی تغییر در استراتژی ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به بعد چه می باشد؟ برای پاسخگویی به این سوال سه فرضیه مطرح می باشد که فرضیه اول، تهدیدات نامتقارن( تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی و دول یاغی) را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه معتقد است که بعد از پایان جنگ سرد آمریکا با تهدیداتی روبه رو است که متفاوت از دوران نظام دو قطبی بود و به همین دلیل نیاز به استراتژی جدید برای مقابله با آنها وجود داشت وبه س ...

قواعد عرفی بخاطر برخورداری از ویژگیهایی چون پویایی و قابلیت انطباق پذیری سریع با تحولات روز و اینکه شکل گیری، تحول و تکاملشان تابع کنش و واکنش تابعان اصلی روابط بین الملل است. صرفنظر از هرگونه نیاز به وجوه قوه عالیه یا تشریفات خاص در جامعه بین المللی فاقد تمرکز و غیر نهادین امروز منزلتی متمایز و برتر دارند. در این بین فرایند شناسایی این قواعد از جمله مسایلی قلمداد می شود که پیرامون آن همواره گسترده ترین مجادلات نظری مطرح بوده است.قالب مبهم و چارچوب نامشخص حاکم بر فرایند مذکور ...

بحث حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال اساسی است که آسیب های روابط بین الملل موجود، از دیدگاه امام خمینی(ره)، چیست؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح گردید که آسیب های روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (ره) را، می توان در دو سطح ساختاری و کارکردی مورد بررسی قرار داد. آسیب های سطح ساختاری عبارتند از: الف.ساختار سیاسی همانند نحوه توزیع قدرت ب.ساختاراقتصادی مانند وابستگی نامتقارن اقتصادی ج. ساختارفرهنگی مثل مساله بحران هویت، می باشند. در سطح کارکردی نیز می توان به سه مساله ...