عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رزین های کی لیت کننده بر پایه پلی اکریلونیتریل و منواتانول آمین با درصدهای مختلفی از منواتانول آمین تهیه شد.این رزین ها به عنوان جاذب برای حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول آبی استفاده شد.آزمایشات جذب رنگ با استفاده از نمونه تجربی انجام شد. ابتدا خصوصیات اولیه رزینهای سنتز شده بوسیله طیف سنجی FT-IRمورد بررسی قرار گرفت. تاثیر مقدار جاذب،pH، دما، غلظت اولیه رنگ و زمان تماس بررسی شد.با افزایش غلظت رنگ،pH، دما و زمان تماس جذب افزایش یافت.جذب رنگ بعد از گذشت 30دقیقه از زمان ...

هیدروکسیدهای دوتایی لایه‌ای که به عنوان ترکیبات هیدروتالسیت مانند نیز شناخته شده‌اند، طبقه‌ای از خاکهای رسی آنیونی هستند که به علت داشتن خواص متعدد در زمینه‌های گوناگون، به عنوان جاذب‌های سطحی، حاملین دارویی، کاتالیزوری و رنگ‌های صنعتی و... بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این کار پژوهشی، ابتدا رنگ 5-]4- نیترو فنیل آزو[- سالیسیک اسید سنتز و بوسیله تکنیک‌های اسپکتروسکوپی FT-IR، UV–Vis و 1H NMR مورد بررسی قرار گرفت. هیدروکسیدهای دوتایی لایه‌ای منیزیم- آهن و نیکل- آهن با نسب ...

در چند سال اخیر مواد الکترواپتیک آلی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند، در حالیکه خواص الکترواپتیک تعداد کمی از آنها بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مطالعه پاسخ دهی الکترواپتیک مواد آلی و تعیین ضرایب الکترواپتیک آنها می تواند زمینه را برای تحقیقات بیشتر روی این مواد به منظور استفاده از آنها در کاربردهای صنعتی فراهم سازد. در این میان لایه های نازک پلیمری، مخصوصا پلیمرهای آلائیده با رنگینه ها به علت کاربردشان دارای اهمیت به سزایی هستند. به همین منظور، در مرکز پژوهشی فیزیک ...

اغلب صنایع به طور گسترده و برای اهداف مختلف از رنگ‌دانه‌ها استفاده می‌کنند که خروجی آن‌ها می‌توانند آلودگی محیطی را سبب شوند. رنگ‌ها به طور گسترده‌ای در صنایع نساجی، چاپ و غذا مورد استفاده قرار می‌گیرند. رنگ تولید شده در مقادیر کم از رنگ‌دانه‌ها در آب، مشکل جدی به بار می‌آورد، زیرا اثرات نامطلوبی بر روی منابع آبی دارد. لذا به روشی برای از بین بردن این مواد رنگی و یا تبدیل آن به مواد بی‌خطر نیاز است. در میان روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، فتوکاتالیزورهای ناه ...

رنگدانه‌های سرامیکی گروه مهمی از محصولات صنعتی هستند که لازم است برای آن تحقیقات شیمیایی و کاربردی و پایه انجام شود تا رنگهای جدیدی برای صنایع سرامیک با مشخصات پایداری دمایی بالا و مقاومت شیمیایی حاصل شود. رنگدانه‌های سرامیکی که از ترکیب اکسیدهای فلزی تشکیل می‌شوند موادی کریستالی می‌باشند. خواص این ترکیبات بستگی به ویژگی‌های شبکه کریستالی که از آن حاصل می‌شود، دارند. رنگ اینگونه مواد در طول سنتز تعیید کرده و پایدار می‌شود که این رنگ نتیجه افزایش عناصر واسطه در شبکه کریستال می ...

مطالعهء مواد نیمه‌هادی به عنوان الکترود در سل‌های خورشیدی الکتروشیمیایی به منظور تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی یک موضوع بسیار مهم است . مواد نیمه‌هادی، که فتوکاتالیزورهای هتروژن نیز نامیده می‌شوند، می‌توانند با جذب نور در ناحیهء ماوراء بنفش یا مرئی تولید جفت الکترون حفره کنند. در نتیجه، این مواد می‌توانند ترکیبات آلی یا معدنی را که به طریقهء فیزیکی یا شیمیایی بر روی آنها جذب سطحی شده‌اند، اکسید یا احیاء نمایند. از این خاصیت نیمه‌هادی می‌توان در واکنشهای کاتالیزوری متعد ...