عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی طنز به عنوان یکی از انواع ادبی ، سیر تحول طنز در نقاشی اروپا از رنسانس تا قرن نوزدهم و همچنین مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی و مسئله ی رواج طنز در این دوران پرداخته است. بر اساس فرضیه ی تحقیق ، نقاشی طنزپردازانه در دوره ی قبل از رنسانس بیشتر به صورت مصورسازی برای کتاب هایی با موضوعات مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت . اما در دوره ی رنسانس به بعد به صورت مستقل و گاهی تصویرسازی با موضوعات اساطیری انجام می شد. تحولات متعدد از جمله انقلاب صنعتی ، پیشرفت علوم و ...

این رساله با هدف مطالعه روند تأثیر هنر مغرب زمین بر نگارگری سنتی ایرانی با محوریت مطالعه آثار «رضاعباسی» نگارگر بنام عهد شاه عباس اول از دوران صفویه و با طرح این پرسش که «آیا می‌توان اهمیت و برجستگی انسان در پیکرنگاره‌های رضاعباسی را در گرو تأثیرپذیری از هنر رنسانس و یا به مثابه بارقه‌ای از انسان‌گرایی رنسانسی که به فضای اجتماعی و یا فکری ایران عصر صفوی رسیده باشد، تفسیر کرد؟» نگاشته شده است. چرا که پیکرنگاره‌های این هنرمند به لحاظ بصری و همچنین درونمایه با معیارهای نگارگری س ...

در مواجهه با آثار بازگردانده‌شده به شیوه‌ی آوانگاریِ مدرن، که عمدتا مجموعه‌ی وسیعی از قطعات رنسانس و باروک که در شکل اولیه‌ی آنها آوانگاری به شیوه‌ی دستان‌نگاره صورت گرفته، به علت فقدان اطلاعات تکمیلی جهت تشخیص اجرای صحیح (اشاره به سرعت، دینامیک، خط‌های صوتی و ...) و عدم آگاهی کافی بعضی از ویراستاران، حساسیت پیگیری و دسترسی به منابع اولیه، با استناد به شواهد قابل دسترس از زیباشناسی مرسومِ آن دوره بسیار احساس می‌گردد. در جریان تحصیل اینجانب، قطعات مربوط به ساز لوت و ویهوئلا ک ...

هدف اصلی پژوهش، اثبات تأثیرات جهانی هنر ایران زمین بخصوص معماری می باشد. پژوهشگر با رویکردی باستان شناسانه به وقایع تاریخی، روند انتقال هنر و معماری ایران را به سایر سرزمینها بررسی می کند. فاصله زمانی حدود 8 قرن از پایان دوره ساسانی تا آغاز دوره رنسانس در اروپا با اتفاقات تاریخی زیادی از جمله جنگ،دیپلماسی، تجارت، دین و ایدئولوژی، همراه بوده که در انتقال هنر و معماری ایران دخیل بوده اند. پژوهشگر به پییشینه معماری ایران و تأثیر آن بر یونان و نیز جریانهای فکری و هنری قبل از ساسا ...

اثر هنری هميشه ما را به شگفت می‌آورد، پيش از آنكه ما از حضور آن آگاه شويم كار خود را می‌كند. ساختمان اثر هنری هميشه آشكار نيست و در نقاشی ايرانی نگارگر هميشه از يک هندسه‌ی پنهان كه هندسه‌ی ايستا نيز ناميده می‌شود بصورت يک سنت تخلف‌ناپذير استفاده می‌كرده و در رنسانس ايتاليا نيز تركيب‌بندی‌ها بصورت يک شالوده از پيش تعيين شده قالبی برای فرم‌ها فراهم می‌ساخته. در تركيب‌بندی‌های رنسانس ايتاليا عناصر اصلی به شكلی چيده می‌شوند كه وجود اشكال هندسی مثل مربع و مثلث را قابل تشخيص می‌ساز ...

قدرت بی نهایت بیانگر دست در هنر، می تواند مستقیما عواطف شخصی و روحی را علاوه بر ارزش های جمال شناختی و صوری اثر، بیان دارد. دست می تواند به عنوان نماد، پیام خود را انتقال دهد و این وجهه نمادین با تکرار جزئیات آن در اثر هنری ادامه می یابد. نمادگونگی فرم دست ها در آثار نقاشی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، دارای حالت یکسان و مفهومی مشابه اند ولیکن، از سالهای آغازین مسیحیت تا به دوران رنسانس، گاه با وجهی ملکوتی وگاهی با تناسبات کاملاً زمینی اجرا می شدند. هدف از این پژوهش، مطالعه ...

تفاوت در نسخه‌های مختلف موجود از یک قطعه موسیقیِ خاص، خصوصاً در آثار موسیقی دوره‌های رُنسانس و بارُک، بر لزوم پژوهش در مورد نحوه‌ی تفکر و برخورد موسیقی‌دان‌های آن زمان به منظور انتخاب بهترین نسخه و اجرای موسیقی هرچه نزدیک‌تر به اصلِ خود، تأکید می‌کند.ویژگی‌های موسیقی دوره‌ی رنسانس و خصوصیات آن در کشورهای مختلف مثل ایتالیا و انگلستان، و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر، به منظور روشن ساختن هرچه بیشتر ویژگی‌های موسیقی جان داولند به‌عنوان آهنگساز انگلیسیِ اواخر رنسانس که بسیار ت ...

صفویان در ایران حکومتی مستقل و نیرومند تشکیل دادند که مهمترین اقدام آن ها تأمین امنیت و ازدیاد ثروت بود . شاه عباس کبیر برای بازگرداندن امنیت داخلی به کشور ، در پی ناآرامی هایی که قبل از او ایجاد شده بود، اقدامات بسیاری در زمینه های سیاسی، نظامی ، اقتصادی و فرهنگی انجام داد که نه تنها امنیت را به ایران باز گرداند ، بلکه زمینه رشد و شکوفایی ایران را فراهم نمود . اقدامات و اصلاحات شاه عباس کشور و پایتخت ایران اصفهان را به شهری پررونق تبدیل کرد که باعث جذب جهانگردان اروپایی شد. ...

اگرچه طنز بر کمدی های یونان و روم باستان چیره نیست، بن جانسون، نمایشنامه نویس کلاسیک، در تلفیق طنز با کمدی متبحر است. کمدی رنسانس تنها بر واقعگرایی و طنز استوار نیست، بلکه رویکردی رومنس گونه و عاطفی دارد. جانسون بر این عقیده است که کمدی رومنتیک به راستی نمایانگر این گونه ی ادبی نیست، زیرا که از دید او کمدی باید به رفتار مردم در زندگی واقعی وابسته باشد؛ کمدی باید حماقت ها و کاستی ها را به سخره بگیرد و با وجود اینکه پایانی شاد می یابد آن ها را اصلاح کند. از سوی دیگر، کمدی رومنت ...