عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌ها و نهضت‌های مهّم و البته تأثیر گذار چند دهه‌ی اخیر در بسیاری از هنرها از جملهداستان‌نویسی در جهان و ایران است. پست‌مدرنیسم مجموعه‌ای از خرده گفتمان‌ها و دیدگاه‌های مختلف است. چنان‌که از نامش پیداست پست‌مدرن چیزی فراتر از مدرنیسم را شامل می‌شود. در این رساله نویسنده بر آن است ضمن بیان و مبانی فکری، ویژگی‌ها و اصول پست‌مدرنیسم و نشانه‌های آن در ادبیات و رمان به توصیف و ذکر نشانه‌ها و تأثیراتپست‌مدرنیسم در چهار رمان فارسی(هیس از محمد رضا کاتب، آزاده خان ...

یکی از در خور توجه‌ترین دگرگونی‌هایی که رمان‌نویسان پسامدرن در رمان به وجود آورده‌اند، شیوه روایت داستان و شگرد پایان دادن به داستان است. بنابراین پایان‌بندی در شناخت و فهم مخاطب از کلیت اثر تأثیر به سزایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه پایان‌بندی در مقام عنصر سبکی در رمان پست‌مدرن فارسی و همچنین تبیین مقایسه‌ای توجه به نوع پایان دادن به داستان، در میان رمان‌های پست‌مدرنیستی در دو دهه‌ی 70 و 80 می‌باشد. در این راستا رمان‌های 6 نویسنده‌ی برجسته‌ی این دو دهه، بررسی شده است. ...

کاربرد اسطوره یکی از مولفه‌های مهم رمان مدرن و پست‌مدرن به شمار می‌رود. نویسندگان این داستان‌ها می‌کوشند تا از قدرت اسطوره که غالباً در تقابل با تاریخ‌گرایی محض عصر روشن‌گری است، برای تلطیف و تعادل افق اندیشه‌های انسان گرفتار جزمیت سود جویند. اما چنین نویسندگانی در رمان‌هایشان صرفاً به تقلید و باز روایی اساطیر گذشته نمی‌پردازند، بلکه از آن‌ها الهام می‌گیرند، دگرگونشان می‌کنند، با اساطیر دیگر درمی-آمیزند و حتی اسطوره‌های نو می‌آفرینند. این دگردیسی‌ها، در رمان فارسی و در آثار ب ...

پست‌مدرنیسم، یکی از تحولات عظیم و جریان‌ساز در آغاز قرن بیستم است که به دنبال تغییر و تحول در نگرش فلسفی انسان معاصر و تحول‌ها و انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی و تغییر در سبک زندگی در جهان غرب شکل گرفت و به تدریج همه‌ی عرصه‌های مختلف ادبی، فلسفی، هنری و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از حوزه‌های بسیار تأثیرپذیر از پست‌مدرنیسم، حوزه‌ی ادبیات و خصوصاً داستان‌پردازی است؛ که به خاطر ارتباط تنگاتنگ با واقعیات و تحولات جامعه و بازتاب آن‌ها در خود به شکل‌های مختلف دچار تغییر و ت ...

هنر و ادبیات در جستجوی بیان جایگاه انسان در هستی است و آن را در دوره‌های مختلف زندگی بشر، به صور گوناگونی بیان کرده‌ است، که طبعاً عالی‌ترین شکل بیان آن را در هنرهای مکتوب هر دوره می‌بینیم. در این میان جستجوی انسان آرمانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. دلیل این کندوکاو را باید در ذات آدمی و میل او به دوری از نقص جست. انسان روزگار حاضر نیز از این نیاز و برکنار نبوده است و در این راستا رمان که به عنوان مطرح‌ترین قالب ادبی، منعکس کننده‌ی افکار انسان معاصر و بیان‌گر تحولات جامعه‌ی ...

غربت انسان به سبب اشتراک مفهوم میان انسان ها در هر دوره ای، مضمونی گسترده است. امروزه تأثیر اندیشه های جهانی و ضرورت بازیافتن هویت با توجه به بعد معنا آفرینی و جاودانگی، این موضوع را بیشتر مورد توجه نویسندگان و شاعران قرار داده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و هرمونتیک مبتنی بر روانشناسی متن، به بررسی احساس غربت، شباهت ها و تفاوت های آن در رمان های برگزیده، پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا تعریفی از غربت و مفاهیم وابسته به آن، عوامل احساس غربت انسان، پیشینه غربت ...

مهم‌ترین مسئله درباره‌ی رمان فارسی این است که شکل آن پدیده‌ای مدرن در ادبیات فارسی است. این شکل ادبی جدید هنگامی وارد ایران شد که شکل‌های قدیمی بیان ادبی، در دوران تحولات پرشتاب مشروطه، پاسخ‌گوی نیازهای نویسندگان برای عرضه‌ی مسائل و مشکلات جامعه جدید نبودند. با شکل‌گیری رمان فارسی به عنوان پدیده‌ای مدرن و غربی، اولین تضاد بین رمان و ادبیات قدیمی فارسی نیز شکل گرفت.در رمانواره‌های آغازین فارسی نظیر سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیگ یکی از مسائلی که به عنوان عقب ماندگی اجتماعی تلقی می‌ش ...

وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایران و ترکیه با توجه به تعاملات، اثرپذیری و اثرگذاری متقابل تاریخی و فرهنگی در ادوار مختلف تا حدودی شبیه هم بوده و فضای حاکم بر این کشورها و تحولات اجتماعی تأثیرات خود را در تمام پدیده ها از جمله ادبیات بر جای گذاشته است. ورود برخی از آموزه های فرهنگی غرب و جایگزین شدن بخشی از معیارهای غربی با معیارها و ارزشهای شرقی و اسلامی یکی از تحولات شگرف و مشترک تاریخ معاصر این دو کشور است که موجب نابسامانی بخشی از هنجارهای اجتماعی و تخریب پاره ای ا ...

جامعه شناسی ادبیات یکی از روش های نسبتاً جدید در مطالعات جامعه شناسی و ادبی است. این نوع به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماعی که اثر مولود آن است، می پردازد. اهمیت این نوع در بررسی آثار ادبی دوره‌های تاریخی که با تحولات اجتماعی و فرهنگی عمده ای همراه بوده اند، بیشتر خود را نشان می دهد. در این شیوه می توان نقش و قدرت نویسنده را درک و ترسیم پیچیدگی‌ها و مسایل و مشکلات جامعه را ارزیابی نمود و از افق‌های جدیدتر و خلاقانه تری به جامعه پرداخت. ل ...