عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین پدیده‌های دینامیکی سیستم قدرت که در محدوده زمانی یک تا چند ثانیه اتفاق می‌افتد و عموما" منجر به عملکرد اشتباه رله‌های حفاظتی می‌شود، نوسان توان است . این پدیده با وقوع خطایی در سیستم قدرت و نوسانی شدن متغیرهای ولتاژ و جریان اتفاق می‌افتد. در این حالت امپدانس دیده شده توسط رله‌های دیستاس موجود در شبکه (Z V/I) نوسانی شده و ممکن است وارد یکی از نواحی عملکرد حفاظتی رله‌ها شود و در نهایت خطوطی که خطا روی انها اتفاق نیفتاده ناخواسته قطع شوند. در این پروژه سعی می‌شود ...

عملکرد صحیح رله های حفاظتی ، هماهنگی تنظیم رله های مختلف بخصوص رلههای جریان زیاد و دیستانس امری ضروری است . برنامه هایی که با استفاده از کامپیوترهای شخصی ، هماهنگی رله های شبکه های معمولی را انجام می دهد وجود دارد لیکن برای شبکه های به هم پیوسته بزرگ، به علت مشکل بهبود حافظه ، نیاز به روشهای خاصی است . در این گونه روشها ، برای هماهنگی رله ها، شبکه به چندین بخش تقسیم و برای هر یک از بخشها هماهنگی ایجاد می شود و رله های نواحی مرزی نیز با هر کدام از بخش ها با ثابت نگهداشتن بخشی ...

برای قطه سریع و بموقع اتصالها نیاز به هماهنگی رله های چندگانه در شبکه است و از جمله اینها هماهنگی تنظیم رله های جریان زیاد و دیستانس به طور جداگانه و ترکیب آنهاست . این مقاله که ارائه بخشی از پروژه کاربردی همهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس شبکه است به چگونگی یافتن جریانهای موثر برای حالتهایی که عملا در شبکه اتفاق می افتد پرداخته است . ابتدا خلاصه ای از چگونگی هماهنگی ترکیب رله ای جریان زیاد و دیستانس آورده شده و سپس با توجه به اینکه قطع خطوط مختلف در مقدار جریانهای مو ...
نمایه ها:
رله | 
شبکه | 
تنظیم | 
طرح | 

وظیفه رله‌های حفاظتی دریک سیستم انتقال قدرت، احساس و تشخیص هرگونه‌شرایط غیر مطلوب ازقبیل اتصال کوتاه و درنتیجه صدور فرمان قطع ضروری برای کلیدهای مربوطه می‌باشد. درحفاظت سیستم انتقال معمولا از چند نوع رله، مثل رله جریان زیاد، اتصال زمین و دیستانس استفاده می‌شود.اگریک خطا روی خط انتقال رخ می‌دهد بایدتوسط نزدیکترین رله‌رله‌اصلی تشخیص داده شودوبه‌منظور پاک نمودن خطا، کلیدهای مربوط عمل نمایند. درحالتی که رله‌یاکلیداصلی عمل نکند، خطاباید توسط رله‌های پشتیبان و کلیدهای روی خطوط همسا ...
نمایه ها:
رله | 

تجربیات به دست آمده در زمینه تنظیم و هماهنگی رله ها در شبکه های مختلف با استفاده از نرم افزار هماهنگی رله ها نشان می دهد که حجم زیاد و تنوع اطلاعات و نیاز به اجرای مکرر قسمت های مختلف برنامه برای شرایط مختلف، تمرکز فکری و حضور ذهن قابل ملاحظه ای را برای کاربر ضروری می سازد. در این مقاله ویژگیهای نرم افزار توسعه یافته هماهنگی رله ها که با استفاده از قابلیتهای تصویری و برخورداری از پایگاه اطلاعاتی، کاربرد سهلتر و ارزیابی مطمئن تر نتایج را امکان پذیر می سازد، تشریح می گردد. ...

شبکه‌های انتقال انرژی بدلائل مختلف همواره در معرض بروز خطا میباشند و در این میان رله‌ها تنها عناصری هستند که بروز این خطا را تخشیص داده و برای جدا کردن این خطا از شبکه عمل میکنند. با این توضیح مختصر مشخص میشود که هماهنگ کردن این رله‌ها برای عملکرد صحیح آنها از اهمیت به سزائی برخوردار میباشد هدف از این مقاله نوشتن برنامه‌های کامپیوتری است که تنظیم رله‌های موجود در شبکه‌ها (رله‌های جریان زیاد، زمین و دیستانس) را به گونه‌ای بدست آورد تا هماهنگی در بین آنها در کلیه شرایط برقرار ب ...

در شبکه های حلقوی و بهم پیوسته که از تعداد زیادی خطوط و پست تشکیل شده اند ، هماهنگی کامل رله ها با محاسبات دستی کار بسیار مفصل و خسته کننده ای . در این مورد استفاده از یک برنامه کامپیوتری ، قابلیت های فراوانی ایجاد نموده و می تواند کمک های موثری در اختیار مهندس رله قرار دهد . دراین مقاله که در دو قسمت تهیه شده است به تشریح هماهنگی رله با استفاده از کامپیوتر پرداخته می شود . ...

این طرح با ایده حذف تابلوهای رله‌ای بزرگ که جهت کنترل آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و جایگزینی آن با کنترلرهای قابل برنامه‌ریزی و میکروکامپیوتری ارائه گردیده است . این جایگزینی باعث صرفه‌جویی اقتصادی و استفاده از امکانات و کیفیت بالای میکروکامپیوتر می‌گردد. اجرای طرح پس از مطالعات لازم جهت شناخت دقیق سیستم کنترل رله‌ای و نحوه جایگزینی سیستم شروع گردیده و سپس یک نمونه آزمایشگاهی طراحی و ساخته می‌شود تا در شرایط مشابه‌سازی شده کار قرار گرفته و تست و رفع عیب ...

از جمله پرکاربردترین رله های حفاظت از سیستم های قدرت، رله های دیستانس و رله های جریان زیاد می باشند. در شبکه های انتقال معمولا حفاظت اصلی بر عهده حفاظت دیستانس است و از حفاظت جریان زیاد به عنوان پشتیبان برای حفاظت دیستانس استفاده می شود. بنابراین مساله هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس یکی از مسائل پر اهمیت در بحث حفاظت سیستم های قدرت می باشد. حل مساله هماهنگی با گسترش ساختار شبکه مشکل و پیچیده خواهد بود. اما با ظهور الگوریتم های هوشمند و فرمول بندی مساله هماهنگی رله ...
نمایه ها:
رله |