عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 379

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بازار فرارقابتی امروز، از مهمترین عوامل بقا و موفقیت سازمانها و شرکتها، بدون شک تدوین استراتژی رقابتی است. اولین گام جهت نیل به یک استراتژی رقابتی اثربخش آشنایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رقابت می باشد. از طرفی در دنیای کنونی که اینترنت به بخش جداناپذیر زندگی تبدیل شده، یکی از معیارهای پیشرفت یا عقب ماندگی هر کشور را به تعداد مشترکان، سرعت و نحوه دسترسی آنها به اینترنت ارتباط می دهند و کشوری توسعه یافته تر تلقی می شود که تعداد کاربران بیشتری در آن از اینترنت پرسرعت بهره ...

به منظور بررسی اثر طول دوره رقابت علف‌های هرز و تراکم گیاه زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا آزمایشی در سال‌ زراعی 88-1387 در مزرعه‌ی تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل طول دوره رقابت علف‌های هرز با گیاه زراعی در 6 سطح (وجین در مرحله دو برگی، چهار برگی، هشت برگی و دوازده برگی کلزا و وجین کامل و بدون وجین علف‌ ...

رقابت سیاسی یکی از مهم ترین شاخصه های مشارکت سیاسی همواره مورد دغدغه اندیشمندان حوزه سیاسی بوده است. از اصولی ترین سئوال در این حوزه چگونگی الگوی مطلوب رقابت سیاسی در عرصه مشارکت سیاسی است. مسئله مهم این است که الگوی مطلوب رقابت سیاسی در نظامی که بر پایه اسلام و آراء مردم استوار شده است چگونه باید باشد؟ در پژوهش حاضر تبیین الگویی نظری از اندیشه امام خمینی به عنوان فردی با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. در این پژوهش پس از بررسی الزامات و الگوها ...

خاورمیانه یک سیستم آنارشیک منطقه ای است که غالبا براساس قواعد واقع گرایانه سیاست قدرت کار می کند . سرشت نهفته این سیستم منطقه ای موجب شده است دگرگونی در رفتار بازیگرانبر امنیت و منافع سایر اعضای منطقه خاورمیانه اثر گذار باشد. بی ثباتی ها و انقلاب های اخیر در دولت های عربی بر امنیت و منافع ایران و عربستان ، به عنوان دو بازیگر مهم در خاورمیانه تاثیر گذاشته و موجب افزایش رقابت منطقه ای ایران و عربستان بر سر قدرت ونفوذ شده است . همچنین به افزایش تنش در روابط دو دولت نیز انجامیده ...

هماهنگی در زنجیره تامین به معنی درجه‌ای از همکاری استراتژیک یک بنگاه با بنگاه‌های دیگر و همچنین مدیریت فرآیندهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با هدف رسیدن به حداکثر ارزش، حداقل هزینه و بالاترین پاسخ‌گویی است. امروزه رقابت در زنجیره تامین به عنوان یکی از کاراترین رویکردهای تحقق تمایلات و نیازمندی‌های مشتریان از طریق تبدیل کارکردهای زنجیره به جریان روان محصول، سرمایه و اطلاعات مطرح شده‌است. همچنین رشد روزافزون رقابت و توجه به هماهنگی و همکاری در مدیریت زنجیره تأمین موجب گردیده ا ...

در عصر حاضر همه چیز از جمله سازمان‌ها در حال تغییر و تحول هستند. در نگرش جدید به سازمان‌ها فرهنگ سازمانی و مدیریت آن جایگاه ویژه‌ای دارد. در سه دهه گذشته فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت یا شکست سازمان‌ها شناخته شده است، به گونه‌ای که انبوه مطالعات در دهه 1980 در حیطه فرهنگ سازمانی صورت گرفت و نحوه نگرش دانش‌پژوهان و مدیران را نسبت به سازمان تغییر داد. هدف اصلی مطالعات فرهنگ سازمانی افزایش قدرت انطباق‌پذیری، رقابتی، یادگیری و سازگاری سازمان با محیط رقابتی است تا ...

رقابت در صنعت بانکداری همانند سایر صنایع، به منظور افزایش کارایی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی ضروری است. اما این نکته را نبایستی فراموش کرد که بخش بانکداری ویژگی‌های خاصی دارد که اهمیت ویژه‌ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز نموده است. به عنوان مثال می‌توان به در هم تنیدگی شدید این بخش از اقتصاد با بخش‌های حقیقی آن اشاره کرد. امروزه تقریباً هیچ صنعت و خدمتی را نمی‌توان مشاهده کرد که به موسسات مالی و به ویژه بانک‌ها وابسته نباشد. در ادبیات موضوع ثبات م ...

تآثیر جایگاه ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک جمهوری اسلامی ایران ?، حول محور انرژی نفت و گازبر رقابت و تقابل چین و روسیه در ایران پس از سال 2000میلادی ، عنوان اصلی پژوهش حاضر است که با طرح سئوال عوامل شکل دهنده و تآثیر گذار بر حضور رقابت اٌمیز چین و روسیه در ایران پس سال2000 میلادی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به تحلیل و بررسی رقابت وتقابل چین وروسیه در ایران پس از سال 2000پرداخته است ؛ رقابت وتقابل چین و روسیه در ایران ، در چارچوب نظریه های وابستگی متقابل نا متقارن رابرت کوهن و ...

تغییرات محیط رقابتی ملی و بین المللی، که در نتیجه جهانی شدن بازارها، رشد اقتصادی و افزایش تأثیر متقابل عوامل اقتصادی به وجود آمده باعث شده سازمان ها، استراتژی رقابتی خود را مورد توجه قرار داده و آنها را مطابق با شرایط اصلاح نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت صنعت قطعه سازی خودرو می باشد. پس از جمع آوری شاخص های رقابت پذیری کیفیت بر مبنای مطالعات و مصاحبه های انجام شده از کارشناسان کیفیت شرکتهای قطعه سازی خودرو ، پرسشنامه ...