عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از رقابت کلیه مقایسه‌هایی است که از آن طریق افراد در زمینه‌های متفاوت رده‌بندی می‌شوند و نتایج این مقایسات مورد توجه قرار می‌گیرد. در جامعه ما به رقابت و مقایسه افراد و گروهها با یکدیگر اهمیت زیادی داده می‌شود و در امور مختلف رایج و شایع است . از فعالیتهای مدرسه‌ای گرفته تا سایر زمینه‌ها و این در حالی است که نه تنها در مفید بودن رقابت شک و تردید وجود دارد بلکه بسیاری از حقایق به مضر بودن آن دلالت می‌کنند. بسیاری از نظریه پردازان علوم تربیتی رقابت را منع می‌کنند ، مع‌الو ...
نمایه ها:
رقابت | 

به منظور بررسی اثر طول دوره رقابت علف‌های هرز و تراکم گیاه زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا آزمایشی در سال‌ زراعی 88-1387 در مزرعه‌ی تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل طول دوره رقابت علف‌های هرز با گیاه زراعی در 6 سطح (وجین در مرحله دو برگی، چهار برگی، هشت برگی و دوازده برگی کلزا و وجین کامل و بدون وجین علف‌ ...

رقابت بعنوان دنیای ایده آل اقتصادانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می شود. رقابت در بازار محصول موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری بخودی خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها بشمار می رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین رقابت و کارایی و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری بوده است. همچنین مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف بیانگر ارتباط منفی بین انحصار و کارایی است. بعبارت دیگر انحصار منجر به اخلال در تخصیص منابع شده و رشد بهره وری را د ...
نمایه ها:
رقابت | 

با پیشرفت تکنولوژی، جهانی‌سازی اقتصاد و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مشتریان در بازارها، محیط رقابتی بسیار پیچیده‌ای ایجاد شده است، بطوری که اکثر محققان از واژه‌های "پویا" و "رقابتی" برای توصیف شرایط بازار استفاده می‌کنند. امروزه شکل این رقابت‌ها از نوع رقابت بین سازمانی در زنجیره‌های تامین به رقابت بین زنجیره‌های تامین در حال تغییر است. ساختار شبکه زنجیره تامین از مسائلی است که تاثیر بسیار زیادی در عملکرد یک زنجیره و بالطبع عملکرد رقابتی آن دارد، اما تصمیمات طراحی شبکه عمدتا زم ...

رقابت سیاسی یکی از مهم ترین شاخصه های مشارکت سیاسی همواره مورد دغدغه اندیشمندان حوزه سیاسی بوده است. از اصولی ترین سئوال در این حوزه چگونگی الگوی مطلوب رقابت سیاسی در عرصه مشارکت سیاسی است. مسئله مهم این است که الگوی مطلوب رقابت سیاسی در نظامی که بر پایه اسلام و آراء مردم استوار شده است چگونه باید باشد؟ در پژوهش حاضر تبیین الگویی نظری از اندیشه امام خمینی به عنوان فردی با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. در این پژوهش پس از بررسی الزامات و الگوها ...

بررسی فوق از نوع توصیفی بوده و با اتکا به نظرات دانش‌آموزان، اولیا آنان، معلمان و مدیران مدارس در استان کرمانشاه به یافته‌ها و نتایجی دست یافته که خلاصه‌ای از نتایج نهائی تحقیق چنین است : -1 علیرغم وجود رقابت شدید در مدارس ، جوانب و آثار مختلف این پدیده تعلیمی و تربیتی ناشناخته و مبهم است -2 در رابطه با رقابت تحصیلی دانش‌آموزان بین نظریه و یافته‌های پژوهشی مربوط از یکطرف و نگرش و عملکرد اولی مدارس از طرف دیگر هماهنگی و تطابق وجود ندارد -3 در بین معلمان و مدیران و والدین اصول ...

به منظور بررسی رقابت و عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا، پژوهشی در سال 1376 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل در طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار پیاده شد. تراکم های کشت ذرت بعنوان فاکتور اول و تراکم های کشت سویا بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. ارزیابی تیمارهای مختلف کشت مخلوط با استفاده از شاخص نسبت برابری زمین نشان داد که کشت مخلوط ذرت در تراکم 3/5 بوته در مترمربع با سویا در تراکم 42 بوته در مترمربع دارای بیشترین کار ...
نمایه ها:
رقابت | 
ذرت | 
سویا | 

به منظور بررسی اثرات متقابل سویا و سورگوم و اثرات فاصله و تراکم یک گونه بر روی بازده گونه ثانوی، یک آزمایش مزرعه یا در سه طرح جداگانه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع درخلعت پوشان در سال 1379 اجرا گردید. طرح های آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و بر اساس طرح هدف پیاده شدند. در آزمایش اول فاصله بین گیاه هدف (سویا) وگیاه رقیب (سورگوم) در پنج سطح 5، 20، 35، 50، 65 سانتی متر بررسی شد. در آزمایش دوم سورگوم به عنوان هدف وسویا به عنوان رقیب بودند ...
نمایه ها:
سویا | 
تداخل | 
رقابت | 

روش های معمول مهار شیمیایی علف های هرز علاوه بر هزینه ی زیادی که در بر دارد باعث اثرات سویی مثل آلودگی منابع زیست محیطی آب های زیرزمینی و سطحی، تجمع سموم در زنجیره ی غذایی انسان و دام و بروز مقاومت به علف کش ها در علف های هرز می شود . این مشکلات سبب شده است که امروزه نظرها به سوی استفاده از مدیریت تلفیقی علف های هرز جلب شود . از آنجایی که در این سیستم قدرت رقابتی گیاه زراعی در تلفیق با سایر روش های کنترل استفاده می شود، لازم است در رابطه دینامیک جمعیت علف های هرز اثرات متقابل ...