عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت اقتصادی تجاری پسته که از لحاظ ارزش یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور ما می‌باشد بر کسی پوشیده نیست و ایران عمده‌ترین تولید کننده پسته در جهان می‌باشد و در بین استانهای پسته‌خیز ایران استان کرمان با اختصاص 92 درصد از کل تولید طی سالهای 1361-1373 به عنوان عمده‌ترین استان تولید کننده شناخته شده و از ده شهرستان تابعه این استان، شهرستان رفسنجان با تولید بیش از 60 درصد پسته استان به عنوان عمده‌ترین قطب تولیدی پسته در ایران می‌باشد، لذا بررسی وضعیت بازاریابی پسته در این شهرستا ...

برخی از مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از:موقعیت جغراف شهر رفسنجان - موقعیت جغرافیایی و طبیعی دشت رفسنجان - حوضه آبریز دشت رفسنجا بررسی زمین‌شناسی،آبهای سطحی حوزه نفوذ،منابع آبهای زیرزمینی و آمارهای هواشناسی رفسنجان - حوزه نفوذ خدمات شهر رفسنجان - کشاورزی، صنایع و معادن در رفسنجان،شبکه های ارتباطی - واریانت‌های مختلف فرودگاه رفسنجان - نقشه کلی سا فرودگاه- محاسبه سطوح فضاهای ترمینال - محاسبه سطوح سالنهای عمومی خروجی - طرح جامع فرودگاه رفسنجان - طرح مقدماتی فرودگا ...

در این مقاله امکان استفاده ازضایعات پسته، به عنوان سوخت در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار میگیرد. بر طبق آمار در 00888 هکتار زمین زیرکشت پسته در رفسنجان حدود 128420 تن ضایعات در سال تولیدمیشود که این پتانسیل بزرگی را برای تولید مواد خام و محصولات با ارزش ایجاد میکند. با توجه به نبود برنامهای مدون و عدم سازوکار مناسب برای استفاده بهینه از این مواد درشهرستان، میتوان با انجام فرآیندهای مختلف و مناسب بیومس مانند پیرولیز بر روی ضایعات پسته از این ضایعات به عنوان سوخت زیست توده اس ...

در اجرای این طرح 24 رقم موجود در کلسکیون ارقام پسته ایستگاه رفسنجان از جنبه‌های زمان گلدهی، زمان مغزدهی و پرشدن دانه، زمان رسیدن میوه، متوسط وزن پسته تر و خشک تولیدی درختان هر رقم، اندازه دانه (تعداد دانه در یک انس )، درصد پسته‌های خندان درصد پسته‌های پوک ، اندازه طول و عرض دانه‌های پسته هر رقم، نسبت طول به عرض (شکل میوه) و نیز درصد مغز به پوست مورد بررسی و یاداشت‌برداری قرار گرفتند. نتایج تجزیه آماری گردیده و در دست بررسی است . ...

موضوع این پایان نامه زمین شناسی شهری رفسنجان است که در محدوده ای با مختصات جغرافیایی 398138 تا 407163 طول شرقی و 3358920 تا 3370122 عرض شمالی در سیستم متریک قرار دارد . در این پایان نامه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه ای شهر رفسنجان با روش های آماری و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این شهر در یکی از مناطق شدیداً لرزه خیز جنوب شرق کشور واقع گردیده است و گسل های متعددی در مناطق نزدیک شهر قرار دارندکه تعد ادی از آنها می توانند موجب بروز زلزله های قوی تر از 6 ریشتر شوند. در ...
نمایه ها:
gis | 

در خلال سالهای 1373 و 1374 پراکندگی، درصد آلودگی درختهای پسته و سبب‌شناسی خشکیدگی و شانکر شاخه‌های درختان پسته در باغهای پسته رفسنجان و تعدادی از باغهای پسته سیرجان مورد بررسی قرار گرفت . آلودگی درختها به این عارضه بین صفر و 85 درصد تعیین شد. روی شاخه‌های مبتلا به قطر 3 تا 4 سانتیمتر و بیشتر، نوارهای طولی به رنگ قهوه‌ای تیره ظاهر می‌شود، پوست در قسمتهای مبتلا کمی فرورفتگی و نشست پیدا می‌کند. پوست و چوب شاخه‌ها در محل شانکر تا عمق زیاد در امتداد طول شاخه به رنگ تیره در می‌آید ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می‌باشد که در آن پژوهشگران به تعیین میزان و نوع آنومالیهای موجود در زایشگاه نیک‌نفس شهر رفسنجان در سالهای 1369-1373 پرداخته‌اند. این مطالعه حاصل بررسی پرونده‌های مادران مراجعه کننده به مرکز فوق در طی 5 سال است . ...

در این پژوهش مسائل و مشکلات آب و آبیاری منطقه شهرستان رفسنجان بررسی شده و راه کارهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است . برای این منظور با به کارگیری داده‌های پژوهش که از 150 پرسشنامه تکمیل شده به روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای از کشاورزان منطقه به دست آمده است ، تابع تولید کاب داگلاس را برای محصول پسته تخمین زده و سپس ارزش تولید نهایی آب نیز براورد شده است از سوی دیگر قیمت تمام شده آب محاسبه شده و آب بها (سهم آب در تولید) که برابر مقدار تفاوت ارزش تولید نهایی آب و قیمت تمام شده آن ...

رادیوگرافی فقسه سینه بخاطر ارزانی، در دسترس بودن و حساسیت نخستین روش تصویر برداری از بیماران مشکوک به سل ریوی است. این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر است که در آن 114 رادیوگرافی قفسه صدری مربوط به مسلولین خلط مثبت سالهای 1375-1367 مراجعه کننده به واحد مبارزه با سل مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق نتایج حاصله 92% بیماران مذکور دارای یافته های رادیوگرافیک مثبت و 8% دارای رادیوگرافی طبیعی بوده اند. همچنین شایعترین تظاهر رادیوگرافیک سل اگزوداتیو ریه و س ...
نمایه ها:
خلط | 
مسلول | 
1375-1367 |