عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به عنوان یک سوسیالیست، جورج برنارد شا در نمایشنامه هایش مسائل متداول جامعه ی خود مانند آموزش، ازدواج، و مذهب را مطرح می کند تا تحولی در جامعه پدید آورد. در نمایشنامه ی پیگمِیلیین، که در بردارنده ی مضمون آموزش به خصوص آموزش زبان نیز هست، شا کارکرد اجتماعی زبان را مطرح می کند و نشان می دهد که شیوه ی تلفظ و توانش زبانی افراد نشان دهنده ی منزلت اجتماعی ایشان و منشأ قدرت اجتماعی است. بنابراین، رویکرد مطالعات فرهنگی بستر مناسبی برای بررسی این نمایشنامه فراهم می آورد. از آنجا که مطا ...

هدف اصلی پایان نامه حاضر، مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی(ره) در جذب افراد در فرآیند انقلاب اسلامی است. در این پایان نامه پژوهنده و محقق در نظر دارد با استفاده از روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی، کتابخانه ای و همچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی مولفه ها(شاخص ها) ی رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با استفاده از دیدگاه های کارل راجرز، آلفرد آدلر و شهید مطهری بپردازد. بدین سان نخست، دیدگاه کارل راجرز و همچنین آلفرد آدلر در باره مولفه ها (شاخص ها)ی رفتار سیاسی امام خمینی(ر ...

چکیدهتمامی ادیان الهی، انسان را دعوت به نیکوکاری و اخلاق خوب کردهاند. نیکوکاری در ادیان روشی بوده است برایپیشگیری از وقوع جرم و جنایت. در واقع ادیان به این مهم دست یافته بودند که با تأکید بر نیکی و خیرخواهی میتوانانسانها را متوجه ساخت که در برابر رفتار خود مسئول هستند. در دین زرتشت، بهویژه کتاب گاتها، نیز توجه زیادی بهتعالیم اخلاقی و رفتار انساندوستانه شده است. در تعالیم اخلاقی زرتشت، زندگانی یک مبارزهی دائمی بین بدی و نیکیاست و ما باید مادامالعمر پشتیبان راستی و درستی بوده و ...

سازمان‌های امروزی، اگر قادر به انطباق با تغییرات محیطی نباشند، به سرعت از گردونه رقابت خارج و جای خود را به رقبای خود خواهند دارد. در چنین شرایطی سازمان‌ها نیاز به رهبرانی دارند که سازمان‌ها را با توانایی بیشتر برای رشد و ترقی و حتی ادامه حیات، متحول کنند. این رهبران سازمان‌ها را از حال به آینده هدایت کرده و تغییر و تحولات متناسب را برای رسیدن به اهداف سازمان اعمال می‌کنند. چنین رهبرانی را رهبران تحول‌آفرین می‌نامند. این رهبران در باورها، ارزش‌ها و اهداف پیروان خود نفوذ کرده ...

رفتار مودبانه‌ی انسان‌ها درتمام جوامع بشری بروز و ظهورجدی دارد و گستره ادب بهوسعت رفتار تمام اقشار و گروه‌های بشری است. در رفتار، کردار و نوشته‌های انسانها ادب که همان « ظرافت در عمل است» بار یافته و توانسته است زیبائی خاصی به اعمال انسان‌ها بدهد. هر که از این سرمایه عظیم بهره‌ای برده باشد نام او به نیکی برده می‌شود و هرکس از آن بی‌بهره باشد خسران عظیمی نصیبش شده است. تأثیر ادب بر افراد، خانواده و جامعه فوق‌العاده مهم است. اگر عناصر جامعه به این سرمایه بزرگ مجهز شود آن جام ...

اولین گام برای اجرای صحیح و همه‏جانبه احکام و قوانین اسلام، برپایی حکومت اسلامی ‏است. اما این تنها شرط آن نیست؛ چرا که اگر حکومت در مسیر صحیح هدایت نشود و یا گرفتار آفات و انحرافات شود، قطعاً در نیل به اهداف خود موفق نخواهد بود. از جمله آفاتی که می‏تواند گریبانگیر نظام اسلامی‏شود، آسیب‌هایی است که در رفتار کارگزاران با مردم پدید می‏آید. اگر کارگزاران که نمایندگان حکومت و رهبری هستند در رفتار خود با مردم دچار انحراف شوند، زمینه‏ساز وقوع خطرات جبران‏ناپذیری برای نظام اسلامی‏خوا ...

در مورد انسان، تربیت به معنای رشد گرایش‌های متعالی، اخلاق نیکو و هم‌چنین فعلیّت یافتن کمالات بالقّوه‌ی نفسانی می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین رویکردهای بشر در طول تاریخ و نیز سعی و اهتمام سعدی معطوف به تعلیم و تربیت بوده است. شیخ نقش وراثت، استعدادهای خدادادی و فطری را در تربیت بسیار مهم می‌داند و با استفاده از تشبیهات زیبا در قالب حکایت، داستان و تمثیل به بررسی تأثیر استعداد ذاتی و گوهر وجودی در تربیت می‌پردازد. او نفس آدمی را خوب می‌شناسد و بر این باور است که باید تربیت اخلاقی از ...

هر مسلمان منصف و حقیقت بینی ، اذعان دارد که در لابلای مطالبی که به عنوان دین و مذهب ارائه می گردد، کم و بیش خرافه ها و مطالب خلاف واقعی نیز یافت می شود، که بدین منظور ، دشمنان دین الهی سرمایه گذاریهای فراوانی نموده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند و از این راه ضربه هایی را نیز به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخته اند.از جمله این مسائل، این مطلب است ک برای رسیدن به نیکبختی چه باید کرد و کدام مسیر را باید پیمود آیا با خیالهای واهی و آرزوهای دراز می توان این راه را طی کرد؟ بسیارند ک ...
نمایه ها:
قرآن | 
کردار | 
سعادت | 

آرایش زنان در ایران امروز از سوی گروه‌های گوناگون بسیار متفاوت معنا شده است. در این پژوهش به دنبال آن بودیم که معنای این کردار را، که آن را کرداری فرهنگی دانسته‌ایم، در قالب بررسی فرهنگ زیبایی در زندگی روزمره زنان شهر تهران از منظر خود زنان دریابیم تا با کمک آن پرتوی بر برساخت جنسیت زنان به واسطه این کردار بتابانیم. به این منظور، از رهیافت کیفی در تحقیق بهره برده‌ایم که در آن، نظریه و مفاهیم اولیه پیشینی فقط در حکم مفاهیم حساس به کار می‌آیند. در این پژوهش نیز با کمک این مفاهی ...