عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 201

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود. به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، نیاز یک چارچوب و معماری مناسب وجود دارد. معماری نرم افزار به عنوان بخش مهمی از توسعه ی نرم افزار شناخته شده است و به توسعه دهنده ی سیستم کمک می کند تا ساختار های داخلی سیستم را تعریف کند. همچنین، یک چارچوب مجموعه ای از اشیاء قابل توسعه برای رفتار های مرتبط می باشد. روا ...

اقتصاد مبتنی بر خدمات به‌عنوان پدیده نوظهور در عرصه تجارت، باعث اهمیت یافتن جایگاه بخش خدمات در اقتصاد و توجه به‌نحوه ارتقای سطح کیفیت خدمات شده است. باتوجه به اهمیت کارکنان در هر سازمان، شناخت و درک رفتارهای کارکنان با مشتریان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شناخت عوامل رفتاری کارکنان در هنگام ارائه خدمات به مشتریان به منظور اجرای موثرتر فعالیت‌های سازمان و بهبود کیفیت خدمات از ضروری‌ترین نیازهای هر سازمان است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رفتار مشتری‌گرایی کارکنان بر ارتقا ...

به موازات بحران های اقتصادی بوجود آمده، فضای رقابتی موجود و پیشرفت روزافزون فنآوری‌ اطلاعات در دو دهه اخیر، مسائل حوزه مدیریت درآمد نیز دچار تغییرات قابل توجهی گشته اند. در دهه اخیر و با توجه به سنگین تر شدن فضای رقابتی بین سازمان ها، یکی از محدودیت های اصلی مدل های سنتی مدیریت درآمد، تحت عنوان فرض استقلال تقاضا مورد توجه فراوانی قرار گرفته و محققین این حوزه بر روی آزاد کردن این محدودیت تمرکز نمودند. بر اساس این فرضیه، محصول انتخاب شده توسط مشتری مستقل از سایر محصولات موجود د ...

هدف این تحقیق ارتباط شهرت باشگاه های ورزشی با رفتار شهروندی مشتریان (مطالعه موردی: استان گلستان) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی وازنوع پیمایشی بوده و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه مورد نظر را کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی استان گلستان در سال 1393 که حداقل 3 ماه سابقه عضویت داشتند، تشکیل داده اند. نمونه آماری، با در نظر گرفتن تعداد تقریبی مشتریان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر می باشند. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه والش و بتی (20 ...

این تحقیق با توجه به طبقه بندی بر مبنای روش ، توصیفی ، پیمایشی و همبستگی است و با توجه به طبقه بندی بر مبنای هدف ، کاربردی می باشد. کلیه بانک ها و بیمه های بزرگ و متوسطِ خریدار کامپیوتر در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است . برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد 270 نمونه برآورد شده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. گردآوری داده ها در این پژوهش علاوه بر مطالعه منابع کتابخانه ای از پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده ...

يکي از مباحث غير قابل انکار در سازمان‌هاي امروزي، اين مساله است که علوم روز به روز وسيع تر و پر دامنه تر مي‌شود. از جمله تحولات چشمگير در قلمرو علوم مديريت، به روز شدن آن و ظهور پديده‌هايي همچون مديريت دانش مشتري و مزيت رقابتي سازمان مي‌باشد. براي موفقيت هر سازماني، دانش به طور فزاينده‌اي به عنوان يک دارايي مهم مورد توجه است و در بخش‌هاي خصوصي و دولتي جهت ايجاد مزيت رقابتي مديريت مي‌شود. همچنين با توجه به اينکه مديريت دانش مشتري يک مفهوم نوين در صنعت تکنولوژي اطلاعات است، هر ...

سيستم مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) يکي از نرم افزارهاي بازاريابي ارتباطي است‌که از پرفروش ترين محصولات بازارهاي نرم افزاري جهان مي باشد و از رشد زيادي برخوردار بوده است؛ چنانچه گارتنرکل بازار نرم افزارهاي CRM را در سال 2005 بالغ بر 5 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد کرده‌است. از سوي ديگر، گرچه شرکتهاي مختلف سرمايه-گذاري هاي کلاني در اين عرصه داشته‌اند، اما در عمل بيشتر پروژه هاي CRM با موفقيت چنداني روبرو نبوده و مديريت ارشد شرکتهاي سرمايه گذار در چرايي این ناکامی‌ها مانده‌اند ...

رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای فرانقش که فراتر از نیازهای مشخص شده نقش استو مستقیما به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان پاداش داده نمی شود(Castro et al،2004،28).در پژوهش حاضر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (به عنوان متغیر مستقل) بر وفاداری مشتریان، رضایت مشتری، خواسته های رفتاری مشتری و بینش مشتری از کیفیت خدمات(به عنوان متغیرهای وابسته) بررسی شد. بدین منظور 145نفر از مشتریان بانک و35نفر از کارمندان بانک توسعه تعاون برای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند، شعب بانک قبلا به وسیله نمونه گ ...

در سال‌های اخیر، مدل‌سازی و شبیه‌سازی بازارهای تجاری و پیش‌بینی رفتار مشتریان نسبت به یک و یا چند محصول مورد توجه محققین قرار گرفته است. تلاش‌های زیادی در مدل‌سازی رفتار مشتری صورت گرفته است که اکثر آنها با تمرکز بر فاکتورهای غیر شناختی تاثیرگذار بر رفتار خریدار مانند کیفیت و قیمت می‌باشد. مهم‌ترین چالش مطرح در مدل‌سازی رفتار مشتری، محاسباتی کردن فاکتورهای انسانی فرهنگ و شخصیت در فرایند تصمیم‌گیری مشتری می‌باشد. افزودن این قابلیت به مدل محاسباتی تصمیم‌گیری مشتری به عنوان گامی ...