عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان رفتار سیاسی ائمه اطهار علیهم السلام با مخالفان می باشد.سوال اصلی تحقیق چگونگی رفتار سیاسی ائمه با مخالفانشان است.فرضیه ای مطرح شده آن است که اصل در برخوردورفتارایشان با مخالفان بررفق و مدارا بوده،مگر جایی که کیان اسلام در خطر نباشدودو سوا ل فرعی دیگرعبارتنداز: اول آنکه ،حدومرز مدارا با مخالفان تا کجاست. دوم آنکه؛ متوسل شدن به جنگ در چه شرایطی صورت می گرفته است.در جواب سوال فرعی اول، فرضیه ای که مطرح شده این است که تا جایی که کیان اسلام در خطر نبود مدارا به ...

بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران هدف اصلی این تحقیق می باشد، به همین منظور تحقیق حاضر با طرح این سوال آغاز می شود که در ایران پس ازانقلاب اسلامی ، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در توسعه نیافتگی سیاسی به چه اندازه بوده است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح میشود که مهمترین عامل توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی می باشد. برای بیان مسئله و پاسخگویی به آن پنج فصل طراحی شده است. ...

شبکه های ماهواره ای و اینترنت به عنوان بخشی از ابزارهای اساسی جهانی شدن فرهنگی، بر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف تاثیر می گذارد. بسیاری از الگوهای بنیادین حوزه های یادشده در حال دگرگونی می باشند. نوعی « جامعه جهانی» شکل گرفته که در آن سرنوشت ملت های مختلف، بیش از هر زمان به یکدیگر گره خورده و به هم وابسته شده است. در این شرایط و در اهمیت این ابزارهای ارتباطی است که گفته می شود: « سیاست بر بال رسانه ها حرکت می کند». قومیت یکی از مهم ترین حوزه های ت ...

چكيده: دراواخر قرن بیستم که گمان می رفت دین و مذهب برای همیشه راه خود را از سیاست جدا کرده وبه یک امرکاملا شخصی تبدیل شده ناگهان در ایران انقلابی صورت گرفت که کاملا ریشه در دین و مذهب داشت به گونه ای که متفکران وفیلسوفان غربی ازجمله میشل فوکوراچنان دربهت وحیرت فرو برد که برای باوراین واقعیت خود شخصا به ایران سفر کرد تا از نزدیک شاهد این حقیقت باشد.با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کشورهای استعمارگر غربی از ترس سرایت این انقلاب به دیگر ممالک تحت سلطه شان با تمام وجود به مقابله ...

دوره خلافت امام علی(ع)(35-40 ه ق)شاهد پیدایش افراد و گروه های مخالف گوناگونی بود که از آغاز تا پایان آن دوره به روشهای گوناگون با ایشان به مخالفت پرداختند که سه جنگ جمل ،صفین،نهروان و جنگهای غارات از نتایج این مخالفت ها است.مخالفان علی(ع)چه کسانی بودند،آیا تغییرات رفتاری در مسیر مخالفت خود داشتند و عوامل این تغییرات چه بود؟این در حالی است که به نظر می رسد گروه های مخالف در مسیر مخالفت خود به عوامل مختلف دارای تغییرات رفتاری نیز بوده اند.این چیزی است که کمتر به آن پرداخته شده ...

رفتار سیاسی در سازمان موضوعی تناقض نماست و به رغم وجود دیدگاه دو قطبی _مثبت و منفی_ نسبت به این پدیده، رفتار سیاسی جز لاینفک زندگی سازمانی است. این پدیده در سازمان های ایرانی با توجه به سلطه نسبی سازمان غیر رسمی بر سازمان رسمی و تمایل به قانون گریزی، پدیده ای رایج به شمار می رود. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی رفتارهای رایج سیاسی و منطق استفاده از این رفتارها توسط مدیران بخش خصوصی بود. بدین منظور با روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 21 مدیر نمونه استانی در بخش خص ...

رفتار سیاست خارجی، بازتاب مفاهیم تئوریک حاکم بر فضای سیاسی کشور، کنش، واکنش و اندرکنش دولت ها و نهادهای غیر دولتی در هر کشور، ارزیابی ها و نگرش های رهبران سیاسی و در نهایت رابطه بازیگران در صحنه بين المللي می باشد. و یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل روابط بین الملل به شمار می رود، زیرا بقاء و حیات دولت - ملت ها به آن مربوط است. رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از عوامل ثابت و متغیری همچون، تاریخ ایران، دین اسلام و مذهب تشیع، گفتمان انقلاب اسلامی، جهان سوم گرای ...

تبیین صحیح نسبت فعل اخلاقی و سیاسی بر اساس علوم انسانی اسلامی و با تکیه بر دانش بومی، و همچنین دور ماندن از پژوهش‌های سطحی، بی‌نتیجه و جزء‌نگر، نیازمند فهم بنیان‌های فلسفی و اسلامی در کاوش مسائل علوم اجتماعی است. رساله حاضر با چنین هدفی به تبیین اخلاق و سیاست بر اساس حکمت متعالیه می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌سازد که حکمت متعالیه از چه ظرفیت‌هایی برای تبیین نسبت فعل اخلاقی و فعل سیاسی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، ضمن تأیید کارایی اصول و قواعد این مکتب همانند مباحث نفس ...

جامعه‌پذیری سیاسی موضوعی است که از دیرباز مورد توجه فلاسفه و رهبران سیاسی در جوامع مختلف بوده است. پیش‌تر، فیلسوفان پروسه‌ی یادگیری‌های سیاسی را جامعه‌پذیری سیاسی نمی‌خواندند و با عباراتی چون آموزش مدنی، درس‌هایی در میهن‌پرستی، یادگیری شهروندی یا یادگیری شخصیتی، مطالب خود را بیان می‌کردند. دلیلی که امروزه ما ترجیح می‌دهیم این پروسه‌ی یادگیری را جامعه‌پذیری سیاسی و نه آموزش مدنی بنامیم، این است که جنبه‌ی یادگیری‌های ضمنی و غیرمستقیم نیز نشان داده شود؛ چرا که بیشترین یادگیری‌ها ...