عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 865

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار ورودی، به آمادگی فرد برای یادگیری هدفهای آموزشی اطلاق میشود. دستاوردهای پژوهشی نشان میدهد برخی از مولفه های رفتار ورودی شامل سن، جنسیت، نحوه تأمین هزینه‌های تحصیلی و وضعیت اشتغال و تأهل روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور در سال 79-80 میپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد که دانشجویان در سنین 21-25 سال نسبت به سایر گروه های سنی موفق ترند. علاوه براین، عملکرد تحصیلی دانشجویان غیرشاغل و کسانی که هزینه تحصیلی شان توسط سایرین تأمین میشود، در مقایسه با گ ...
نمایه ها:
رفتار | 
رابطه | 

رفتار به عنوان تظاهرات قابل مشاهده روان ، از دیرباز زمینه ای برای ارزیابی و تحقیق علمای علوم انسانی بوده است و اخیرا مکاتب مختلف روانشناختی نظرات متفاوتی را در رابطه با علل و انگیزه رفتار و راههای تغییر آن ابراز داشته اند. در این پژوهش رفتار از زاویه قلب مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با قلب و گرایشهای قلب ترسیم شده است، به این بیان که هر چه قلب به سلامت نزدیکتر باشد رفتار نیز به همان میزان مبتنی بر عدل و انصاف است و هر چه قلب گرایش به کدورت و تاریکی پیدا کرده باشد، رفتار ...
نمایه ها:
قرآن | 
قلب | 
رفتار | 

تاکنون بیش از 1800 مورد بیماری کالا آزار در منطقه مشکین‌شهر و گرمی استان اردبیل گزارش شده‌است . اکثر این مبتلایان را کودکان زیر پنجسال تشکیل میدهند که در صورت عدم درمان 90-95 درصد از آنان را با مرگ مواجه می‌سازد. لذا برای پیشگیری و کنترل بیماری کالا آزار در این منطقه در کنار سایر اقدامات پیشگیری کننده، افزایش آگاهی، نگرش و به دنبال آن مشارکت و دخالت مادران و زنان جوان نیز بسیار مفید و ضروری بنظر رسید. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر روشهای آموزش بهداشت در پیشگیری و کنترل بیماری ک ...
نمایه ها:
رفتار | 

بررسی و مقایسه نظرات دانشجویان دوره کارشناسی (ترم‌های 7 و 8) در مورد روش‌های اداره و مدیریت رفتار دانش‌آموزان در کلاس درس موضوعی است که این مطالعه به آن پرداخته است . مسئله اساسی در بررسی حاضر نش محتوای آموزشی دروس و دوره‌های کارورزی تدریس در تشکیل گرایش و اعتقاد به استفاده از روش‌های اداره و مدیریت رفتار دانش‌آموزان است . در واقع می‌خواهیم بدانیم آیا این گرایش‌ها در شکل‌گیری جو مطلوب کلاس درس جوابگوی انتظارات جامعه متغیر و نیازهای نوجوانان و جوانان است یا خیر، در این تحقیق ب ...

شناخت رفتار و خصوصیات مصالح سنگریزه ای بویژه در پروژه های سدهای سنگریزه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد و نیاز به تخصص و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته دارد . دستگاه سه محوری قطربزرگ یکی از دستگاههای آزمایش مدرن و پیشرفته است که به شناخت صحیح رفتار مصالح سنگریزه‌ای کمک می نماید . در بعضی موارد انجام آزمایشهای سه محوری قطر بزرگ به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا با انجام آزمایشات متعارف و ارزان قیمت رفتار مقاومتی مصالح سنگریزه ای پیش بینی ...
نمایه ها:
رفتار | 
بررسی | 

براساس مستندات، مشاهدات و مطالعات موجود، در ایران وضعیت فرهنگی و رفتاری رانندگان از الگوهایی پیروی می‌کند که به نظر می‌رسد در اغلب کشورهای دیگر ناشناخته و متفاوت است. الگوهایی برساخته از آموزه‌ها، تجارب، خواسته‌ها و نیازهای متفاوت و گاه متناقض رانندگان ایرانی. گرچه جامعه شناسان و رفتارشناسان برای توصیف و تحلیل این وضعیت دلایل گوناگونی بر می‌شمارند، با این حال آنچه که مشاهده می-شود فرهنگ رفتاری نامتجانس و ناهمخوان با الگوهای پذیرفته شده جهانی است - مدل رانندگی ایرانی یکی از ت ...
نمایه ها:
رفتار | 
فرهنگ | 
رفتار | 
فرهنگ | 
شهری | 

هدف پژوهش ، بررسی و تحقیق وضع عقاید و رفتار نوجوانان و جوانان سینمارو شهر تهران درباره سینما است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه از 2000 نفر نمونه در گروه سنی 25-15 سال انجام گرفته است . اهم نتایج نشان می‌دهد انگیزه و محرک جوانان و نوجوانان در سینما رفتن، امیال سرکوفته و آرزوهای نهان آنها است . 81 درصد آنان را مردها تشکیل می‌دهند و 18 ساله‌های بزرگترین رقم سینماروها را به خود اختصاص داده‌اند. 61/1 درصد با همراه و 67/3 درصد با موافقت اولیاء خویش به سینما ...
نمایه ها:
سینما | 
تهران | 
رفتار | 
نگرش | 
جوان | 

مدیریت استراتژیک رفتار، در دیدگاهی کلان راهبردهای مناسب برای تحول و تعالی رفتار و ارتقاء فرهنگ سازمانی را ارائه میکند. از جمله استراتژی های لازم در تحقق این امر، می توان توجه مدیر به موضوع انگیرش کارکنان را نام برد. بی گمان کارکنانی انگیزه مند، رفتار سازمانی راارتقا خواهند داد. همچنین شناخت مدیر از روحیات سازمان و نحوه تعامل با کارکنان در شرایط مختلف خصوصا هنگام بروز تعارض و پی بردن به ماهیت مشکلات از استراتژی های مفید برای بهبود رفتار سازمانی محسوب میشود. ارتقا سطح دانش و تو ...

مدیران بنابر اهمیت روز افزون کارشان در اداره و تأثیر آن بر رشد و تعالی مادی و معنوی کشور باید آگاهیهای لازم را در زمینه تئوریهای مدیریت، روانشناسی، مردم شناسی، زیست شناسی،‌ فلسفه و رشته های مربوط داشته باشند. عقیده بر آنست که داشتن آگاهیهای لازم در همه این زمینه ها نیاز به وقت زیاد داشته و امری مشکل و راهی بس ناهموار و رسیدن به آن دشوار است. باید بگوییم اداره موثر امکان ندارد مگر با شناخت قانونمندیهای حاکم بر رفتار انسانها و اینکه با آن قانونمندیها برخورد صحیح داشته باشیم. بر ...
نمایه ها:
نقش | 
رفتار |