عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میزان و کیفیت اشتغال نیروی کار در هر جامعه، شاخصی جهت ارزیابی وضعیت اقتصادی آن جامعه ارائه می‌نماید. بخش اعظمی از نیروی کار متبحر هر جامعه را زنان آن جامعه تشکیل می‌دهند، الزامات اقتصادی و اجتماعی کشور از یک سو و تقاضای خود زنان جهت حضور در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر ایجاب می‌کند که توجهی در خور به مقوله اشتغال زنان صورت پذیرد. رفاه زنان شاغل به عنوان عاملی برای ادامه کار و موفقیت آنهاپس از ورود به بازار کار است. از سوی دیگر مسائلی نظیر امنیت شغلی و رضایت شغلی برا ...

آشفتگي عظيمي كه از آگوست 2007 در بازار مسكن و بازارهاي مالي ايالات متحده آمريكا پديدار شد؛ در سال 2008 نيز ادامه يافت و در ماه سپتامبر اين سال با به تصوير كشيدن يك بحران مالي بزرگ، بازارهاي مالي بين‌المللي و اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داد. بحران مالي و اعتباري سال 2008، بانك‌ها و موسسات مالي بسياري را در سراسر جهان به ورطه نابودي و ورشكستگي كشاند. كشورهاي صنعتي جهان و بالاخص آمريكا تلاش نمود تا اثرات اين بحران را محدود سازد اما به رغم اين تلاشه ...

هدف برنامه یزی شهری نیل به رفاه شهری است و سنجش شاخص ای موثر بر این مهم وظیفه ای اساسی برای پژوهشگران شهری محسوب می‌شود. از آنجایی که داشتن رفاه در هر جامعه ای باعث ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس، بالا رفتن ضریب بهره ری، ایجاد امنیت اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و غیره می‌شود، به همین خاطر پرداختن به رفاه و عوامل تأثیرگذار بر آن ضروری است. روش مطالعه در پژوهش حاضر ترکیبی از روش‌های همبستگی و علی است. با استفاده از شاخص ای کمی دالتون، هیرشمن، تیل، تابع رفاه اجتماعی، تمرکز وگستاف، تم ...

تولیدکنندگان ریسک‌گریز، با دقت ترکیب‌های مختلف نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای استفاده انتخاب می‌کنند زیرا هر نهاده ‌یک‌ تأثیر متفاوت بر نوسانات میزان محصول و ریسک‌ تولید دارد. رشد استفاده از نهاده‌ها هم بر بهره‌وری و هم بر هزینه‌ی ریسک‌ تولید اثرگذار است. این دو عامل هم به نوبه‌ی خود رفاه تولیدکنندگان محصولات بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بطوریکه افزایش بهره‌وری رفاه پولی کشاورزان را افزایش می‌دهد ولی افزایش هزینه‌ی ریسک‌ باعث کاهش رفاه کشاورزان ریسک‌گریز می‌شود. در ...

ما در این پژوهش آثار منفی رفاه را به سه بخش تقسیم نمودیم: آثار منفی بینشی و اعتقادی رفاه، آثار منفی اخلاقی و رفتاری رفاه در بُعد فردی، آثار منفی اخلاقی و رفتاری رفاه در بُعد اجتماعی. آثار منفی بینشی و اعتقادی رفاه از دیدگاه قرآن کریم عبارتند از: اعتقاد مصونیت از عذاب، اعراض از اسلام، اعراض از حق، انکار معاد، تحلیل نادرست از حوادث هشدار دهنده، تزیین زشتی‌ها، شرک، کفر و کفران نعمت. آثار منفی اخلاقی و رفتاری رفاه در بُعد فردی عبارتند از: اعراض از ذکر خدا، امتحان و ابتلاء، شادمان ...
نمایه ها:
رفاه | 
قرآن | 
شرک | 
کافر | 

چکیده نظام رفاه یکی از اساسی‏ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و به همین دلیل به عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‏شود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا نموده، به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تامین‌اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد. جایگاه این اصل در کشور جمهوری اسلامی ‌ایران در چارچوب اصل ...

امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه توانمندسازی و رفاه را کامل ترین روش یافته اند. به خصوص در مورد روستاییان و اقشار آسیب پذیر. در واقع توسعه بدون توانمند سازی و رفاه مردم، خصوصاً روستاییان مفهوم ناقصی است. از مواردی که بر توانمند سازی تأثیر می‌گذارد هدفمند سازی یارانه‌ها می‌باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی اثرات هدفمند سازی یارانه ها بر توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی در دهستان جایدر(شهرستان پلدختر) پرداخته شود. نوع تحقیق کاربردی و روش پژو ...

مقدمه: سیاست گذاری مناسب در ارتباط با خدمات درمانی از اهمیت بالایی برخورداراست و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. مطالعه حاضر به بررسی مخارج درمانی و مولفه های موثر بر آن و چگونگی اثرگذاری آن بر رفاه خانوار می پردازد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از داده های پنل در طی دوره (۱۳۹۳-۱۳۸۳) صورت گرفته است. ابتدا رابطه مخارج درمانی خانوار با متغیرهای مخارج بیمه درمانی خانوار، درآمد خانوار، بعد خانوار و شاخص قیمت خدمات درمانی ...

پژوهش حاضربه بررسی تاثیر رفاه بر موفقیت تحصیلی با نقش واسطه ای به تعویق انداختن و هدفگرایی ، در دانشگاه های پیام نور استان خوزستان می پردازد. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات ، از نوع توصیفی و به روش همبستگی است . جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان ورودی سال 1391 دانشگاه پیام نور استان خوزستان است که بالغ بر 14 هزار نفر می باشند. با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 375 نمونه انتخاب گردیده است . جهت جمع آوری داد ...