عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 662

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عمده‌ترین دلیل خرد شدن برنج در پروسه تبدیل ، نامناسب بودن مقدار رطوبت آن میباشد. شلتوک برنج در زمان برداشت ، عمدتا از رطوبت بالائی برخوردار است که به منظور حصول برنج سفید میبایستی درصد رطوبت آن را تا حد مناسبی کاهش داده و بهترین درصد رطوبتی و مناسبترین درجه حرارت برای خشکانیدن آن را بمنظور حصول حداقل ضایعات مشخص نمود. با اجرای این طرح شلتوک سه رقم برنج خزر ، سپیدرود و بینام انتخاب و براساس طرح کرتهای خورد شده با عامل اصلی درجه حرارت در چهار سطح 30 ، 35 ، 40 و 45 درجه سانتیگرا ...

به منظور بررسی ثبات واحدهای حرارتی در شرایط محدودیت رطوبت در ارقام رشد محدود و نامحدود سویا در سال زراعی 1373 در مزرعهء تحقیقاتی شرودان در حومهء فلاورجان آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. کرتهای اصلی به پنج رژیم آبیاری شامل ترکیب‌های مختلفی از آبیاری، پس از 60، 90 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و کرتهای فرعی به دو رقم ویلیامز (رشد محدود) و هابیت (رشد محدود) اختصاص یافت . کاشت بذر در 26 و 27 اردیبهشت ماه در ردیفهای ...
نمایه ها:
تنش | 
گیاه | 
رطوبت | 
رقم | 
سویا | 

-1برداشت مستقیم با کمباین باید زمانی انجام شود که رطوبت دانه حدود 14 دردص است زیرا ریزش طبیعی در این رطوبت آغاز می‌شود و در صورتیکه برداشت دیرتر انجام شود مقدار ریزش طبیعی نیز افزایش خواهد یافت . همچنین در این رطوبت ، درصد شکستگی، ناخالصی و نارسی دانه از مقدار کمی برخوردار است . -2مقدار ریزش دانه در اثر برخورد هد کمباین برابر 488/52 کیلوگرم در هکتار بود که مقدار قابل توجهی می‌باشد و لازم است تغییراتی در هد کمباین داده شود تا این ریزش به حداقل ممکن کاهش یابد. -3با توجه به عدم ...

یکی از مهمترین وظایف پوشاک اینست که سیستم حرارتی بدن را همراهی نماید تا دمای بدن را در حدود طبیعی آن حفظ نماید؛ حتی اگر تغییرات شرایط جوی و یا فعالیت‌های بدنی فراتر از مرزهای مطلوب برای بدن باشد. تعریق بدن از مهمترین اثرات فعالیت فیزیکی و شرایط آب و هوایی گرم است. زمانیکه بدن انسان عرق می‌کند، هدف عمده‌ی آن اینست که گرمای اضافی را از خود دفع نماید. این گرمای مازاد از طریق تبخیر رطوبت از سطح پوست آزاد می‌شود. رطوبت موجود روی بدن انسانی که لایه‌ای از یک منسوج را به عنوان لباس پ ...

این مطالعه بمنظور تعیین حرارت و رطوبت مناسب جهت نگهداری آزمایشگاهی عقرب ها به منظور استحصال بیشتر سم انجام گرفت . بدین جهت تاثیر چهار دامنه دمایی 29-25 ‏‎،‎‏ 34-30 ‏‎،‎‏44-40 درجه سانتی گراد در شرایط رطوبت 60-50 و 70-60 درصد بر بقای سه گونه مهم از عقرب های ایران H.lepturus‏‎,‎‏ M.eupeus وA.crassicauda در شرایط نگهداری آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت . عقربهای هر گونه بصورت تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند . در مورد گونه ‏‎H.lepturus‎‏ هر گروه شامل 18 عقرب و در مورد گونه های M.e ...
نمایه ها:
عقرب | 
حرارت | 
رطوبت | 
دما | 
بقاء | 

مطالعه و بررسی رطوبت در شنزارها و تغییرات آن در فصول مختلف سال یکی از ضروریات اساسی در زمینهء مطالعه پوشش گیاهی و اقدامات بیولوژیکی جهت تثبیت شن‌های روان و مبارزه با کویرزدائی و گسترش بیابانها است . ...
نمایه ها:
آب | 
رطوبت | 

در این بررسی مزیت نسبی انواع مالچ مانند مالچ نفتی ، شخم سطحی و شخم سطحی توام با کاه در حفظ رطوبت خاک ، دیمزارها در سال آیش مطالعه شده است . این تحقیق در دوره آیش سالهای 1365 و 1367 در منطقه شیرین سو از مراکز دیمکاری استان همدان صورت گرفت . مزرعه آزمایشی که خاک سطحی آن دارای بافت لوم رسی ماسه‌ای است از پاییز سال قبل پس از انجام شخم عمیق به آیش گذاشته شد.در بهار سال آیش پس از پایان دوره بارانی آزمایش در چارچوب طرح بلوکهای کاملا" تصادفی بار چهار تیمار (مالچ نفتی ، شخم سطحی ، شخم ...
نمایه ها:
رطوبت | 
خاک | 
مالچ | 

در این مقاله ضمن بررسی موضوع رطوبت و میزان صحیح آن در محیط داخل ساختمان، این موارد را نیز مورد بحث قرار می‌دهیم: رطوبت چیست ؟ چگونه روی زندگی و چیزهای با ارزش ما تاثیر می‌گذارد؟ چگونه می‌توان سطح رطوبت محیط را تحت کنترل درآورد؟ جهت افزودن به رطوبت محیط داخل ساختمان در فصل زمستان چه گزینه‌هایی را در مقابل داریم؟ ...

به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت میوه و فراهم آوردن تسهیلات در ضدعفونی، بسته‌بندی و نگهداری طولانی لازم است که رطوبت اضافی این محصول گرفته شود این طرح در قالب یک طرح فاکتوریل سه عاملی اجرا گردیده است که بهترین تیمار از نظر درجه حرارت و مدت زمان حرارت دادن برای کم کردن رطوبت مشخص گردید. ...