عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10297

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رطوبت خاک منطقه ریشه در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی، یکی از حلقه‌های مفقوده چرخه هیدرولوژیکی است که تخمین آن کمک بزرگی به مدلسازی فرآیندهای چرخه هیدرولوژیکی می‌نماید. در این تحقیق فرض شد که می‌توان میزان رطوبت خاک منطقه ریشه را از ترکیب داده‌های دورسنجی با مدل‌های تحلیلی بیلان آب خاک تخمین زد. با بررسی منابع موجود، محصولات رطوبت خاک TRMM/TMI-LPRM و رابطه تحلیلی رطوبت خاک (SMAR) برای این منظور انتخاب شدند. طی بررسی‌های بعمل آمده، تابع هدررفت آب خاک مدل SMAR اصلاح و مدل جدیدی با ...

در تحقیق حاضر داده‌های رطوبت خاک در شش منطقه از ایران با شرایط اقلیمی متفاوت از محصولات رطوبت خاک SMOSL3، ERA-Interim، ESA CCI SM و ERA-I/Land استخراج شدند. سری‌های زمانی ماهانه محصولات رطوبت خاک سنجش از دور و داده‌های زمینی بارش و دما برای هر منطقه بدست آمدند. همبستگی بین محصولات رطوبت خاک مختلف، تحلیل روند و همچنین تحلیل خشکسالی با استفاده از سری‌های زمانی رطوبت خاک ماهانه انجام شد. به طور کلی تمام محصولات رطوبت خاک با یکدیگر و همچنین با داده‌های بارش و دما، همبستگی خوبی ...

رطوبت خاک یکی از مهم‌ترین متغیر‌های محیطی در مدل‌های اقلیمی، اکولوژی و آگروهیدرولوژیکی است. اندازه‌گیری رطوبت خاک در برنامه-ریزی دقیق آبیاری و استفاده بهینه از آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. رطوبت خاک با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری زمینی، استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و یا تکنیک‌های مبتنی بر سنجش از دور قابل اندازه‌گیری می‌باشد. در این تحقیق به منظور مقایسه روش‌های اندازه‌گیری رطوبت خاک، نتایج حاصل از مدل شبیه‌سازی با نتایج حاصل از اندازه‌گیری ...

اندازه‌گیری منحنی رطوبت باقیمانده خاک و منحنی هدایت آبی خاک در حالت غیراشباع بصورت مستقیم پرهزینه ووقت‌گیر است و ضمنا نتایج حاصل ازیک خاک قابل تعمیم برای خاکهای مختلف نمی‌باشد. لذا محققان زیادی سعی در ابداع روشی جهت تخمین این روابط نموده‌اند. گروهی براساس پارامترهای خاک نظیر درصد مواد آلی، بافت خاک ، درصد اجزاء تشکیل دهنده خاک و یا هر اطلاعات دیگری که به سادگی قابل اندازه‌گیری است ، اقدام به تخمین منحنی رطوبت باقیمانده و یا منحنی هدایت آبی خاک در حالت غیر اشباع نموده‌اند. گرو ...

یکی از راه کار های دایمی مقابله با بحران کم آبی شیرین سازی آب‌های شور به ویژه آب دریا توسط آب-شیرین‌کن‌ها است. آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی متداولی مانند MSF و MED، برای ظرفیت‌های بالا مناسب و اقتصادی هستند و مناسب تولید پراکنده نمی باشند. ترکیب آب‌شیرین‌کن‌ها با نیروگاه‌ها و استفاده از حرارت خروجی دودکش برای تامین حرارت مورد نیاز فرآیند شیرین‌سازی در نیروگاه های بزرگ انجام شده است. اما با توجه به توسعه مولدهای تولید پراکنده برق در کشور، نیاز است تا روشی مناسب برای ظرفیت های پایین ...

عمده‌ترین دلیل خرد شدن برنج در پروسه تبدیل ، نامناسب بودن مقدار رطوبت آن میباشد. شلتوک برنج در زمان برداشت ، عمدتا از رطوبت بالائی برخوردار است که به منظور حصول برنج سفید میبایستی درصد رطوبت آن را تا حد مناسبی کاهش داده و بهترین درصد رطوبتی و مناسبترین درجه حرارت برای خشکانیدن آن را بمنظور حصول حداقل ضایعات مشخص نمود. با اجرای این طرح شلتوک سه رقم برنج خزر ، سپیدرود و بینام انتخاب و براساس طرح کرتهای خورد شده با عامل اصلی درجه حرارت در چهار سطح 30 ، 35 ، 40 و 45 درجه سانتیگرا ...

رطوبت تعادلی یکی از فاکتورهای موثر در تعیین خواص ترمودینامیکی مواد می باشد. روش های مختلفی برای تعیین این فاکتور استفاده شده اند که هر یک دارای نواقص و معایبی در رساندن مواد به رطوبت تعادلی می باشند. وقت گیر بودن، درنتیجه افزایش مصرف انرژی در مدت زمان زیاد برای رساندن به رطوبت تعادلی و همچنین هزینه بر بودن روش های رساندن به رطوبت تعادلی و نیاز به نیروی کاری زیاد برای دستیابی به این فاکتور، ضرورت طراحی و ساخت دستگاهی جهت حذف همه این نواقص را افزایش داد. طی این طرح می توان کاست ...

از پدیده شبنم می توان استفاده کرد و مساحتی از مراتع مشجر را احیا نمود معمولا در مواقعی از شب که درجه حرارت محیط پایین است و رطوبت نسبی محیط در حد بالاتری است شبنم بر روی سطوح سرد تشکیل می گردد. بنابر این با بکارگیری تعدادی سنگ به رنگهای روشن و تیره صفحاتی از ورق گالوانیزه در اطراف بوته ها و درختچه ها در هنگام شب می توان مقداری آب به پای هر درختچه اضافه کرد که در رشد آن بسیار موثر است. بنابر این اجرای طرح از نظر علمی و اقتصادی توجیه دارد . در روش تحقیق با بکارگیری 6 تیمار مختل ...
نمایه ها:
شبنم | 
مرتع | 

دراین مقاله مطالعه و شبیه سازی عددی برای یک واحد آب شیرین کن با سیکل رطوبت زنی - رطوبت زدایی که برای تامین حرارت در آن از انرژی خورشیدی استفاده می شود. (SDHD) انجام گرفته است. معادلات بالانس جرم و انرژی برای برج رطوبت زن ،محفظه رطوبت گیر و دیگر اجزا سیکل جهت آنالیز ترمودینامیکی نوشته شده است. ...