عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورند که نیروی انسانی آموزش دیده و توسعه یافته مهمترین عامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهاست و اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان به منظور رفع نارسایی ها و حل مشکلات سازمان و دادن مهارت و دانش هایی که بر اثر بخشی و کارآیی فرد و سازمان می افزایند، ترتیب داده می شوند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کارشناسان سازمان جها ...

چکیده : هدف کلی این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات از بانک کشاورزی استان سمنان است و بر آن است به سوال هایی از جمله اینکه عوامل درون و برون سازمانی موثر در رضایت مندی دامداران دریافت کننده تسهیلات کشاورزی کدامند؟ ، دامداران استان سمنان تا چه حد از دریافت تسهیلات کشاورزی رضایت دارند؟ روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی - ارتباطی قرار می‌گیرد، جامعه آماری این تحقیق کلیه ...

کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه جامعه به کار می‌رود. کشور ما در منطقه‌ای زلزله خیز واقع شده است. از آنجا که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن هستند، وقوع سوانح طبیعی در مناطق روستایی با توجه به آسیب‌پذیری بسیار بالای این مناطق، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان روستایی می‌باشد. گاهی حوادث طبیعی خود به تنهایی یک بحران محسوب نمی‌شود، بلکه بحران زمانی رخ می‌دهد که جامعه‌ای بالاجبار در محلی ساکن شوند که برنامه‌ریزان بدون توجه به علایق و خ ...

داروخانه ها در سطح جوامع و دسترسی تمام اقشار جامعه به خدمات دارویی قابل ارائه در داروخانه ها و آگاهی مردم از اینکه میتوانند بدون نیاز به قرار قبلی (وقت گرفتن) در یک محیط آشنا و بدون تشریفات به اطلاع لازم در مورد داروها و مراقبت های پزشکی دسترسی داشته باشند موجب ایجاد یک موقعیت ایده آل برای داروسازان برای ایفای نقشی فراتر از تجویز دارو بین مردم گشته است.یا توجه به نیازهای بهداشتی کنونی و نیازهایی که در آینده ممکن است با آن مواجه شویم این مسئولیت مهم بر عهده داروسازان قرار می ...
نمایه ها:

این تحقیق در جهت بررسی میزان رضایت مندی مدیران ،معلمان ودانش آموزان از فعالیت های آموزشی مراکز آموزشی از راه دور در شهر نیشابور در سال تحصیلی (90 -91) انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران،معلمان ودانش آموزان 9 مرکز آموزشی از راه دور بوده است. میزان رضایت مندی در متغیر های ( 1:مشاوره تحصیلی 2:کلاس های رفع اشکال وروش های یاددهی ویادگیری 3: کتاب درسی وخود آموز4:نرم افزار آموزشی 5: اینترنت 6: ارزشیابی? سنجیده شد. جامعه آماری مدیران،معلمان ودانش آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر ...

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و در جهت حل آنها راه کارهای عملی ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهرکرمانشاه مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری می باشد. در این تحقیق رضایت مندی شهروندان در حوزه های اجتماعی ...

رضایت خدمت گیرندگان در سنجش میزان اثر بخشی هر سازمان همواره مورد توجه خاص کارشناسان بوده است و بررسی این موضوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران به لحاظ ماهیت استراتژیک آن از حساسیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایت مندی خدمت گیرندگان بنیاد از نحوه ارائه خدمات در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان اجرا شد. روش تحقیق، توصیفی و نوع پژوهش، کاربردی بوده و از ابزار پرسشنامه ی استاندارد مبتنی بر روش پاراسورامان بین 670 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر خانوا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خودافشایی بر رضایت مندی وسازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بندرعباس انجام گرفت. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین داوطلب شرکت در کارگاه آموزشی خودافشایی بود. تعداد افراد نمونه 26 زوج بودند که با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 6 جلسه آموزش خودافشایی دریافت کردند و در پ ...

در تمامی سازمان‌ها بویژه در سازمانهای خدماتی، موضوع مشتری، توجه به خواسته ها، انتظارات و نیازهای او بسیار حساس تر و پر رنگ تر می‌شود، لذا تسهیلات و امکانات مورد نیاز برای انجام خدمت به مشتری از اهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله مهم دیگر اینکه در سازمانهای خدماتی وابستگی شدید ارائه خدمات به نیروی انسانی است. با عنایت به اینکه شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خدمات عمومی بوده و کارکنان این شرکت نقطه تماس مشتری با صنعت آب وفاضلاب می باشند، لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است ...