عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1082

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیات سازمان در محیط رقابتی امروزی درگرو مشتری مداری و توجه به مشتری است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل ناملموس بودن خدمات، نحوه ارائه خدمت و برخورد کارکنان ارائه‌دهنده خدمت نقش مهمی در ارزیابی مشتری از خدمات دریافتی ایفاء می‌کنند به‌گونه‌ای که رضایت، تعهد مشتری درگرو ارزیابی او از نحوه ارائه خدمت بستگی دارد. به دلیل اهمیت مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی، هدف این تحقیق بررسی تأثیر رفتار مشتری مداری بر رضایت، تعهد و ذهنیت مشتری، در بانک ملت است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشتری گرایی و رضایت مشتری اماکن ورزشی استان مازندران بر اساس شاخص سنجش رضایت مشتری آمریکایی(ACSI) است. جامعه آماری مورد نظر را مشتریانِ192سالن ورزشی چند منظورهِ استان مازندران که حداقل 6ماه سابقه فعالیت ورزشی داشته را تشکیل داده اند، تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر تعیین و با استفاده از روش خوشه ای طبقه ای در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند، اما محقق به دلیل نزدیک شدن یافته های نمونه تحقیق به جامعه اقدام به توزیع 700پرسشنا ...

در دو قرن اخیر فعالیت های بیمه ای در سر تا سر جهان توسعه یافته است. نیاز جوامع به خدمات بیمه ای، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بهتر و متنوع تری را از شرکت های بیمه دارند. در این شریط، اهمیت حفظ وفاداری مشتریان موجود و اعتمادسازی برای جذب مشتریان جدید برای شرکت های بیمه انکار ناپذیر است. این امر مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و اثربخش در همه ابعاد خدمات بیمه ای، با تأکید بر مقوله بازاریابی رابطه مند می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف حفظ و یا بهبود را ...

رضایت مشتری عامل مهمی در موفقیت استراتژی بانکداری در محیط پررقابت امروزی می باشد. مدیران بانکها باید عواملی را که باعث افزایش رضایت مشتری می شوند شناسایی کرده و بهبود بخشند. سنجش رضایت مشتری اطلاعات سریع، با معنا و مفیدی در مورد ترجیحات و انتظارات مشتری در اختیار قرار می دهد. به این ترتیب عملکرد بانکها باید در ارتباط با ابعادی از رضایت مشتری که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف سازمان می باشد مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین در تحقیق حاضر محقق در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقا ...

با توجه به گرایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن و حضور بانک، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک و دارای نقش اساسی در اجرای آن نموده است و از طرف دیگر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و در نتیجه بر سود آوری و موفقیت سازمانها در عرصه رقابت تأثیرگذار است. بدین منظور در این تحقیق توصیفی- کاربردی، به شیوه پیمایشی به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکت ...

از عوامل موفقیت صنعت گردشگری فراهم آوردن عوامل رضایت گردشگران است.صنعت هتلداری از جمله مهمترین حلقه های این موفقیت است که برای این هدف نیازمند فناوری های نوینی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری است. .هتل هایی که از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده میکنند سرویس های بهتری برای برآوردن نیازهای مشتری ، جذب و نگهداشتن مشتری فراهم میکند و روابط تعاملی خوبی را ایجاد میکند.مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی رابطه مند و عملکرد کسب و کار را تقویت میکند. هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه ...

تحولات شگرف تکنولوژی در عصر حاضر، تسهیلات متنوعی را برای بشر به ارمغان آورده است. یکی از این دستاوردها استفاده از خدمات‌ الکترونیکی در تجارت می‌باشد. در راستای نفوذ همه‌جانبه خدمات الکترونیکی در کسب و کار، محققان پژوهش‌های متعددی را به منظور شناسایی عوامل موثر در کسب و کار انجام دادند. عمده این تلاش‌ها در زمینه شناسایی عوامل هزینه، منفعت و تامین نظر ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی می‌باشد(لو و زنگ، 2003). با گذشت زمان و کسب تجربه در زمینه خدمات الکترونیکی، محققان دریافتند که ع ...

مهم‌ترین شریک سازمان در فرآیند ایجاد ارزش، مشتری است و از مباحث مهم در مدیریت دانش، موضوع مدیریت دانش مشتری است که دارای هدف بهبود مستمر به سمت مشتری می‌باشد. از طرفی استانداردهای مدیریت کیفیت بر اصول اساسی هشت گانه‌ای استقرار شده است که اصل اول آن"سازمان متمرکز بر مشتری" می باشد و از تکنیک‌های کاربردی آن QFD است که یکی از ورودی‌های اصلی آن دانش مشتری می باشد. با توجه به هدف مشترک مدیریت دانش مشتری و مدیریت کیفیت برای رسیدن به رضایت مشتری، هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای ...

رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای فرانقش که فراتر از نیازهای مشخص شده نقش استو مستقیما به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان پاداش داده نمی شود(Castro et al،2004،28).در پژوهش حاضر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (به عنوان متغیر مستقل) بر وفاداری مشتریان، رضایت مشتری، خواسته های رفتاری مشتری و بینش مشتری از کیفیت خدمات(به عنوان متغیرهای وابسته) بررسی شد. بدین منظور 145نفر از مشتریان بانک و35نفر از کارمندان بانک توسعه تعاون برای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند، شعب بانک قبلا به وسیله نمونه گ ...