عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 474

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان با تاکید بر واسطه گری فرآیند مدیریت کسب و کار (BPM) در شرکت بهینه ساز انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی است و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت بهینه ساز به تعداد 500 نفر و همچنین مشتریان شرکت می‌باشد. از این میان، حجم نمونه برابر با 309 نفر از مشتریان و 309 نفر از کارکنان تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزب ...

هدف این تحقیق اندازه گیری تأثیرات کیفیت خدمات و تغییر برند شرکت بر تصویر ذهنی برند، رضایت مشتری ، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری و تاثیر تصویر ذهنی برند بر ارزش ویژه برند، تصویر ذهنی برند بر رضایت مشتری ،تصویر ذهنی برند بر وفاداری مشتری ، رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند بر وفاداری در مشتریان نمایندگی های ال جی بوده است. ...

هدف: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان، تولید کننده محصولات لبنی و نوشیدنی های غیرلبنی می باشد که مدیریت ارشد شرکت، رضایتمندی مشتری را به عنوان اصلی ترین هدف خود قرار داده است و از آنجایی که موانع بسیاری برای مشتریان ناراضی از شکایت کردن وجود دارد و به اشتباه میزان پایین شکایت مشتری، نشان از رضایت مشتری در سطح بالا تلقی می شود، در این راستا در جهت تامین منافع شرکت و مشتریان، شاکیان و دیگر طرفهای ذینفع آن، استقرار سیستم مدیریت شکایت مشتری ISO 10002 در شرکت، بر اساس استاندارد بین ا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشتری گرایی و رضایت مشتری اماکن ورزشی استان مازندران بر اساس شاخص سنجش رضایت مشتری آمریکایی(ACSI) است. جامعه آماری مورد نظر را مشتریانِ192سالن ورزشی چند منظورهِ استان مازندران که حداقل 6ماه سابقه فعالیت ورزشی داشته را تشکیل داده اند، تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر تعیین و با استفاده از روش خوشه ای طبقه ای در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند، اما محقق به دلیل نزدیک شدن یافته های نمونه تحقیق به جامعه اقدام به توزیع 700پرسشنا ...

تحولات شگرف تکنولوژی در عصر حاضر، تسهیلات متنوعی را برای بشر به ارمغان آورده است. یکی از این دستاوردها استفاده از خدمات‌ الکترونیکی در تجارت می‌باشد. در راستای نفوذ همه‌جانبه خدمات الکترونیکی در کسب و کار، محققان پژوهش‌های متعددی را به منظور شناسایی عوامل موثر در کسب و کار انجام دادند. عمده این تلاش‌ها در زمینه شناسایی عوامل هزینه، منفعت و تامین نظر ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی می‌باشد(لو و زنگ، 2003). با گذشت زمان و کسب تجربه در زمینه خدمات الکترونیکی، محققان دریافتند که ع ...

هدف اصلی این پژوهش شناسائی عوامل موثر بر رضایت مشتری و اولویت بندی وتعیین ارزش هریک از این مولفه ها با استفاده از تکنیکهای AHP و DEMATEL میباشد. تا علاوه برمعرفی عوامل موثر بررضایت مشتریان بانک ، براساس روابط فیمابین این عوامل، نحوه، شدت اثرگذاری و اثر پذیری متقابل آنها را نیز با استفاده از مدلهای ریاضی یادشده از نظرخبرگان این صنعت بدست بیاوریم. این موضوع اهمیت ویژه ای دارد چرا که رضایت مشتری، موضوع مهمی در بانکداری رقابتی است زیرا بر وفاداری مشتریان وتبلیغات شفاهی تاثیرگذار ...

در یک محیط رقابتی که سازمان‌ها برای جلب مشتریان باهم رقابت می-کنند، رضایت مشتری یک عنصر کلیدی در کسب برتری هر سازمانی به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌ها باید با استفاده از قابلیت‌های خود رضایت مشتریان را تامین کنند. یکی از مهمترین قابلیت‌هایی که نظرات بسیاری را به خود جلب کرده قابلیت‌های بازاریابی است. از جمله قابلیت‌های مهم بازاریابی قابلیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت مدیریت برند است. بسیاری از نظریه‌پردازان رویکرد مبتنی بر منابع، کارکنان را به عنوان یک عنصر کلیدی در ت ...

از آنجا که بانک ها هم مانند سایر سازمان ها و شرکت های خدماتی نمی توانند از طریق جانشینی سرمایه به تولید مهمی دست یابند و چنین سازمانهایی تنها از طریق حفظ مشتریان خود می توانند بقای خود را تضمین کنند. لذا رضایت مشتری و عبد از آن وفاداری مشتری وحتی بالاتر از آن ایجاد روابط بلند مدت با مشتری برای موفقیت بانک ها الزامی است. در دنیای پیچیده و رقابتی امروز اگر بانک ها بتوانند در همه ابعاد کیفیت خدمات، مردم داری، مشتری مداری، مسئولیت پذیری اجتماعی و توان مالی و هم چنین بازاریابی راب ...

با توجه به جایگاه و اهمیت فروشگاههای خرده فروشی در سیستم توزیع کشور و افزایش تعدادشان، ضرورت و نیاز شناسایی ویژگیهای فروشگاههای خرده فروشی که موجب افزایش رضایت مشتریانشان و دلبستگی آنها به برند فروشگاه و همچنین باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتریان می شود اهمیت یافته است. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر ویژگیهای فروشگاه خرده فروشی بر رضایت مشتری و دلبستگی مشتری به برند فروشگاه و همچنین تاثیر این متغییرها بر تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتریان انجام گرفت. تع ...