عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه ایران با سرعت به سوی اینترنتی شدن پیش می‌رود. بانک‌هایی که در مقابل پدیده‌های نوظهور عصر فنآوری همچون بانکداری اینترنتی مقاومت می‌کردند، اکنون تنها راه بقاء خود را استفاده از بانکداری الکترونیکی و به ویژه اینترنتی می‌دانند. با گسترش بانکداری اینترنتی ضرورت توسعه یا آزمون سنجه‌هایی برای بررسی رضایت مشتریان بسیار احساس می‌شود. چرا که اغلب تحقیقات انجام شده در ایران بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی متمرکز بوده و کمتر رضایت کاربر و حفظ مشتری مورد توجه قرار گرفته است. برای ا ...