عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 249

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر، تاثیر آموزش فنون مدیریت کلاس مبتنی بر رویکرد آدلر- درایکورس به معلمان بر میزان رضایت دانش آموزان از محیط کلاس و رابطه با معلم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان دهگلان با سابقه ی خدمت 1 تا 10 سال و دانش آموزان آنها است که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به کار و تحصیل بوده اندکه بدین منظور به صورت تصادفی از میان مدارس شهرستان دهگلان چهار مدرسه انتخاب شد که از چهار مدرسه تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزم ...

هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت نوجوانان و جوانان شهر تهران از سبک گفتار گویندگان رادیو جوان است. در این تحقیق از روش کمی(پیمایش) استفاده شده است به این صورت که سبک های مختلف گویندگی (رسمی، نیمه رسمی، محاوره ای، جدید)در شبکه ضبط و برای مخاطبان پخش شد و دیدگاه مخاطبان از طریق پرسشنامه گردآوری شد. در این تحقیق افراد نمونه 396 نفر از افراد 12تا 27ساله شهر تهران بوده اند . چهار سبک گفتار رادیو جوان را که به ترتیب رضایت نوجوانان و جوانان مرتب کنیم، نتایج زیر به دست می آید: ...

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد می کنند. به دلیل نقش انکار ناپذیر گردشگری در روند رشد توسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایت مندی و وفاداری او مواجه هستند. ایجاد تصویر مناسب از منطقه گردشگری در ذهن گردشگر امکان بازدید مجدد او را از آن منطقه را بیشتر کرده و به این ترتیب، مدیران مزبور به اهداف اقتصادی خود در زمین ...

موضوع این پژوهش بررسی شاخص‌های تعیین کننده‌ی رضایت اسکی‌بازان و تمایل به بازگشت است و پیست اسکی دیزین به منظور انجام مطالعه‌ی موردی انتخاب شده است. این پژوهش به سه سوال پاسخ خواهد گفت و هدف تحقیق مشخص کردن شاخص‌های اصلی تعیین کننده‌ی رضایت گردشگرانی است که به منظور انجام ورزش اسکی سفر می‌کنند. روش انجام تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری اسکی‌بازانی هستند که در فاصله‌ی زمانی آذرماه سال 1390 تا اردیبهشت 1391 از پیست دیزین استفاده کرده-اند. جهت دستیابی به اهداف ...

صنایع خدماتی از پر رونق ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند. هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدماتی چون حمل و نقل، ارتباطات، بیمه، آموزش و پرورش و بانکداری به حیات خود ادامه دهد. برای موفقیت شرکت های خدماتی چهار عامل کارکنان ، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی مهم و ضروری است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت‌های خدماتی شهرستان اهواز (شامل،آژانس‌های هواپیمایی،پست بانکها، شرکتهای بیمه) می‌باشد. جامعه آماری این تح ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل انجام گرفت. به این منظور 386 دانش-آموز از دبیرستان های شهر شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به تکمیل مقیاس های هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پنتریچ و دی گروت، 1990) و رضایت از تحصیل (محقق ساخته) پرداختند. همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تراز شده دانش‌آموزان استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استفاده و رضایت اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از پایگاه‌های اطلاعاتی برخط و عوامل مؤثر بر آن بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 206 نفر اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه بیرجند بود. از میان 206 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند نمونه‌ای به حجم 100 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای غیرنسبتی انتخاب شد. یافته‌هاي پژوهش نشان داد 75 درصد از اعضای هیأت علمی از پایگاه‌های اطلاعاتی برخط آگاهی داشتند و استف ...

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر حوزه آموزش،منجر به شکل گیری دوره های آموزشی جدیدی شده است که عموماً از آن تحت عنوان دوره های آموزش مجازی یا آموزش الکترونیک نام می برند. موفقیت این دوره ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که رضایت دانشجویان به عنوان مهم تری مشتریان این نوع خدمات آموزشی،از مهم ترین این عوامل است. با توجه به اهمیت موضع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دوره های آموزش مجازی صورت گرفته است که این تحلیل و بررسی شامل ...

رضایت از مدرسه بعنوان یک عامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این راستا، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش‌های بسیاری بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگوی شناختی اجتماعی رضایت از مدرسه انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع الگویابی علّی می‌باشد. دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه (نواحی یک و دو) جامعه‌ی پژوهش را تشکیل می‌دهند. روش ...