عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهداشت و درمان از اولویتهای اولیه دولت رضاشاه نبود و اصلاحات حکومتی، سیاسی ،نظامی ، برقراری روابط خارجی ، فرهنگی ، صنعتی ، اجتماعی در اولویت بودند و پس از آن توسعه بهداشتی قرار داشت . تأسیس بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1313 که بزرگترین بیمارستان خاورمیانه تا مدتها بعد محسوب می شد و کیفیت خوب ارائه خدمات در آن ، نگین درخشان پزشکی ایران در منطقه بود . افتتاح آموزشگاه عالی بهداشت در سال 1319 در مشهد و آموزشگاه پرستاری در سال 1316 در تأمین نیروی انسانی و کارورزیده پزشکی بسیار م ...
نمایه ها:
مشهد | 

معیشت کوچ‌نشینی در لرستان که ناشی از شرایط جغرافیایی آن بود، منجر به شکل‌گیری ساختار پراکنده سیاسی- اجتماعی قبیله‌ای تحت ریاست خوانین مختلف شد. از طرفی عبور راه مهم شمال به جنوب از لرستان و هم‌جواری با مناطق نفت‌خیز و مهم جنوب بر نقش منطقه در سیاست‌های حکومت‌های مرکزی ایران و کشورهای بیگانه (انگلیس) افزود، از این رو ایجاد امنیت و تسلط بر لرستان از دغدغه‌های اصلی دولت مرکزی ایران بوده است. رابطۀ این دو با توجه به ضعف و قوت حکومت مرکزی همواره با نوسان همراه بوده است و با ضعف دو ...

موضوع رساله حاضر«بررسی عوامل موثر برایجادوتکوین موسسات خیریه(رفاهی- بهداشتی) دردوره رضاشاه»است،که باتوجه به ماهیت رشته تاریخ ازنوع«پژوهش توصیفی وتحلیلی »، برمبنای روش کتابخانه ای است.بامراجعه،مطالعه وبررسی منابع وپژوهش های تاریخی، اسنادومدارک آرشیوی،نشریات اعم ازروزنامه هاومجلات،خاطرات ومجموعه قوانین ومذاکرات مجلس شورای ملّی؛مطالب موردنیازگردآوری وسپس به تدوین وتجزیه وتحلیل آنهاپرداخته شده است.اطلاعات مذکورپاسخ گوی این مطلب است که شرایط اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ایران در دوره رضا ...
نمایه ها:
خیریه | 

در سال 1299 ه.ش رضاخان، فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین، با کودتا به قدرت رسید و با تاج گذاری در سال 1304ه.ش به سلسله قاجار پایان داد و سپس به انجام یک سری اصلاحات فاقد برنامه، جهت تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیون، الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه، اقدام کرد. هر چند نوسازی در این دوره که با الگوی نوسازی "برینگتون مور" مطابقت دارد بصورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما یک ثمره مهم آن یعنی سکولاریسم پی گیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا گردید و در ا ...

روابط ایران و آلمان به مجموعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گفته می‌شود که به طور رسمی از سال 1872م / 1251ش در پی سفر اول ناصرالدین شاه به آلمان در خلال سفرش به اروپا، شروع شد. و از این سال‎ها به بعد که موجودیت ملی ایران از سوی انگلیس و روسیه به مخاطره افتاد از نظر سیاستمداران ایرانی، آلمان کشوری بود که می‎توانست به عنوان حکومتی که دیدگاهی استعماری نسبت به ایران نداشته باشد به صحنه ایران وارد شود و از ایران در مقابل شوروی و انگلیس حمایت کند.آلمان نیز بعد از مرگ بیسمارک به دنب ...

یکی از قوانین مهمی که در دوره سلطنت رضاشاه در حوزه تجارت خارجی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید، قانون انحصار تجارت خارجی بود. تصویب این قانون در 6 اسفند 9031 تلاشی بود از سوی دولت رضاشاه در جهت تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی خود از طریق مهار بحران پولی و ارزی کشور که تحت تاثیر شرایط و 9100 ایجاد شده بود. زیرا کشور در مرحله نوسازی و تجدد قرار - بحران بزرگ اقتصادی جهان در سالهای 9131 داشت و اجرای برنامه ها و طرحهای بزرگی چون پروژه راه آهن سراسری نیازهای ارزی دولت را افزایش دا ...

ایلات و عشایر که در طول تاریخ ایران همواره به دلیل داشتن قدرت سیاسی و نظامی، نقش تعیین کننده‌ای در اداره‌ی امور کشور داشتند و در سده‌های اخیر به عنوان یکی از نیروهای مزاحم استعمار شناخته شده بودند با تأسیس سلسله‌ی پهلوی و به قدرت رسیدن رضاشاه در معرض اتهام قرار گرفتند. رضاشاه که خواستار ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و مدرن بود، وجود ایلات و عشایر را مانع جدی برای رسیدن به این مهم می‌دانست. بنابراین بر پایه‌ی پاره‌ای از تصورات در مورد عشایر مبنی بر تمرکزگریزی، غارت‌گری، ستیزه‌های ...
نمایه ها:
عشایر | 

یهودیان به عنوان یک گروه مذهبی، بخشی از تاریخ جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهند. در دوره‌ی معاصر تحولاتی در زندگی آنها صورت گرفت که موجب دگرگونی در وضعیت آنان گشت. این مسائل که شروع آن را می‌توان اواخر دوره‌ی قاجار دانست، در دوره‌ی پهلوی به صورت جدی‌تری ظاهر گشت. در این پژوهش وضعیت اجتماعی آنان در دوره‌ی رضاشاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نخست به بررسی این مسأله می‌پردازد که اصلاحات دولت چه تأثیری بر زندگی یهودیان برجای گذاشت و این اثرات تا چه حد جنبه‌ی مثبت و منفی برای جامعه ی ...

نیمه دوّم سلطنت رضاشاه مصادف بود با حاکمیت نازیسم در آلمان که رویای امپراطوری "آریایی"و تسلّط "نژاد برتر" را بر کل جهان در سر می پروراند. ایشان با ارائه یک چهره برتر از نژاد آلمانی و با تکیّه بر عامل اسطوره ای"خون آریایی" آنچنان ملّت آلمان را برانگیخت که پرچم غرور و نخوت را در جهان اروپایی برافراشتند. این گمان که خون پاک در رگان "نژاد آریایی" جریان داشت و "ابرمرد" همواره در شکوه و عظمت بود؛ پیشوا را بر آن داشت، هنری را به خدمت گیرد که به نفی "نژاد پست" و بیمارگون و به سوی تهی ...