عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 323

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور "بررسی رابطه بین شیوه‌های رفتارهای بهداشتی خانواده و الگوی رشد جسمی کودکان 0-3 سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر تهران" انجام شد. پژوهش در 5 مرکز بهداشت شهر تهران انجام گردید. واحدهای مورد پژوهش 480 کودک 0-3 ساله‌ای بوده‌اند که توسط مادرانشان به مراکز بهداشت آورده شده و از طریق نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای شامل 41 سئوال با گزینه‌های مختلف بود. سئوالات در سه قسمت شامل مشخصات اجتماعی اقتصادی خ ...

میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه یک نشانه مهم از بهداشت منطقه می باشد و پایش رشد کودکان و از جمله پایش مرتب وزن شاخص بسیار دقیق و بر اهمیتی جهت کشف و شناسایی عوامل تهدید کننده سلامتی در کودک است. پایش رشد اطفال در هر جامعه می تواند ارایه کننده یک نقشه جامع از روند رشد و سلامت کودکان آن جامعه باشد و پزشکان و کارمندان بهداشتی را در سیاست گذاری های خرد و کلان در عرصه سلامت جامعه یاری نماید. این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی - مقطعی ، از طریق نمونه گیری تصاد ...

این پژوهش مطالعه‌ای زمینه‌ای است که به منظور "بررسی رشد و تکامل کودکان 15 ماهه‌ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته‌اند در مراجعین به مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373-1374" انجام گرفته است (50 دختر و 50 پسر). در این پژوهش 100 کودک 15 ماهه‌ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته‌اند و همراه مادرانشان به یکی از درمانگاههای مستقر در 4 بیمارستان علوم پزشکی ایران جهت معاینات دوره‌ای واکسیناسیون مراجعه می‌کردند، شرکت داشته‌اند. ابزار گردآوری د ...
نمایه ها:
کودک | 
1373-1374 | 

بسیاری از بیماریهای کودکان از جمله بیماریهای مغزی، عصبی، عضلانی، هورمونی، متابولیک، ژنتیک، محیطی و روانی هستند که قبل از آنکه علائم خاص بیماری ظاهر گردد و تشخیص داده شود، رشد تکاملی طبیعی کودک را مختل می سازد. چنانچه کودک به دلیل اختلال روند رشد و تکامل به پزشک ارجاع داده شود، اقدامات تشخیصی و متعاقب آن درمان مناسب شروع خواهد شد. ولی متأسفانه والدین و بخصوص مادران به دلایل مختلف خود عامل بازدارنده این روند و تأخیر در تشخیص بیماری هستند. از دلایلی که می توان نام برد: عدم اطلاع ...
نمایه ها:
آگاهی | 
مادر | 
کودک | 

این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی است که به منظور ((بررسی تاثیر طرح مدون تغذیه نیمروزی بر شاخصهای رشد کودکان نوپا)) صورت گرفته است. در این پژوهش 90 کودک نوپای 18-30 ماهه به صورت غیراحتمالی آسان طی یک ماه انتخاب و در یکی از دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. دو گروه به لحاظ متغیرهای مورد نظر (سن، جنس، میزان قد و وزن کودک و سن، شغل و تحصیلات والدین) همسان بوده و اختلاف معنی داری را نشان ندادند ‏‎(P>0/05)‎‏. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد (به وسیله پرس ...

زمینه و اهداف: سوء تغذیه یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی است که میلیون ها کودک را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. از کشورهای در حال توسعه وضعیت نابسامان اقتصادی ـ اجتماعی و دریافت ناکافی غذا از علل عمده سوء تغذیه است. روش بررسی: به منظور بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان پیش دبستانی 400 کودک از مهد کودکهای دولتی و خصوصی تبریز به روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند و از طریق اندازه گیری های تن سنجی و پرسشگری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در ...

هدف اصلی این بررسی تعیین تأثیررفتارهای خانواده روی رشد و نمو کودکان تا سن یکسالگی می باشد. در این مطالعه مورد-شاهدی که بخشی از یک پروژه تحقیقاتی است که توسط دکتر حسن افتخار و دکتر فیروز آزردگان انجام گرفته، 1643 مادر دارای کودک یکساله که در 17 بیمارستان و زایشگاه شهر تهران زایمان کرده بودند انتخاب و تأثیر متغیرهایی مانند رفتاربهداشتی والدین از جمله سن ازدواج مادر، سن اولین حاملگی مادر، فاصله دو حاملگی آخر مادر، وضعیت حاملگی مادر یکسال پس از آخرین زایمان و سطح پوشش واکسیناسیون ...

به منظور تعیین رشد کودکان زیر پنج سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر لار و حومه تعداد 2258 کودک که در طی سال 1375 به 7 مرکز بهداشتی - درمانی شهری و حومه مراجعه کرده‌اند مورد مطالعه قرار گرفتند. به لحاظ جنسیت 50/4 درصد کودکان دختر و 49/6 درصد پسر بوده‌اند. نحوهء تغذیه کودکان در شش ماه اول 67/5 درصد با شیرمادر، 11/4 درصد با شیرهای فرموله شده و 21/1 درصد توسط هر دو نوع شیر صورت گرفته است . میزان رشد کودکان براساس تقسیم‌بندی Wellcome گویای این نکته است که 69/5 درصد از رشد نرما ...
نمایه ها:
لار | 
تغذیه | 
کودک | 

لحظات دوران کودکى از شیرین ترین و زیباترین خاطرات ژثدگى هر فرد به شمار مى رود. به طورى که هر فرد بزرگسال درآرزوى تجربه مجدد آن مى باشد از آنجایى که در این دوره پایه و اساسى شخصیت هر فرد شکل مى گیرد لذا در دیدگاه هاى روانشناسى اژ اهمیت و حساسیت ویژه اى برخوردار بوده و تحقیقات زیادى بر روى این دوره متمرکز گردیده است. با استناد به پژوهش هاى مذکور: رشد مجموعه ای ازتغییرات جسمی، اجتماعی و شخصیتی فرد می باشد که به مرور زمان رخ می‌دهد. بررسی علمی این تغییرات در دوران کودکی رشد کودک ...