عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

يكي از موانع مهم در زمينه تكثير گياهان سرخدار اين است كه خواب بذور گونه‌هاي تاكسوس پديده‌اي‌ معمول بوده و باززايي طبيعي اين گياهان با مشکلات زيادي همراه است. تکنيک کشت جنين، شيوه‌اي مناسب جهت به دست آوردن گياهچه‌هاي تاكسوس مي‌باشد و به عنوان ابزاري كارا جهت غلبه بر خواب دانه‌ها، کوتاه کردن دوره اصلاحي، توليد گياهان عاري از آلودگي و متعاقب آن استحصال داروي ضد سرطان تاکسول مطرح است. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب محیط کشت جنین‌ها، آزمایشی فاکتوریل با چهار فاکتور (نوع محیط کشت، غلظت ...