عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه یکی از مدل‌های رشد سلول‌های سرطانی که براساس رگ‌زایی تومور ارائه شده، بهبود داده شده است. روند بهبود شامل استخراج مقادیر ضرایب مدل و تغییر در ساختار مدل با هدف تطبیق با داده‌های آزمایشگاهی صورت گرفته است. به منظور استخراج مقادیر ضرایب در مدل و با توجه به دینامیکی بودن سامانه رشد تومور، الگوریتم بیشترین شیب برای سامانه‌های دینامیکی تغییر داده و به مدل اعمال شده است. از اعمال الگوریتم به مدل مقادیر ضرایب مدل حاصل و پس از جایگذاری در مدل و شبیه‌سازی آن مشاهده گ ...

در این پایان نامه یک مدل کلی برای رشد سلول‌های تومور که روی گونه‌ای خاص از سرطان تمرکز ندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل یک سیستم از معادلات غیر خطی است که بر پایه رقابت بین سلول‌های نرمال، تومور و ایمنی می‌باشد و اثر شیمی درمانی را نیز شامل است. به منظور کمینه سازی سلول‌های تومور و دوز داروی استفاده شده در طول درمان، راهکار مهار سرطان به صورت مسئله‌ای از نظریه کنترل بهینه در نظر گرفته شده است. به منظور ارائه یک روش مهار پیوسته زمانی، از روش LTV ، روش‌های تحلیلی-تق ...

در این پایان‌نامه دو گروه مختلف از سطوح شعاعی تحت بررسی قرار گرفته اند. سطوحی که توسط توده شدن ذرات و تولید آنها برروی سطح به عنوان سیستمی گسسته رشد می‌کنند‏. این سطوح با شبیه سازی مدل ‎‏RDSR‎‎‏،‎‎ با در نظر گرفتن ملاحظات لازم برای تعریف پله‌های زمانی‏، مناسب و شعاع اولیه منظور از پله‌های زمانی‏، زمانی‌ است که به اندازه طول سیستم روی آن ذره فرود می‌آید. در مدل ‎RDSR‎ ذرات به صورت تصادفی روی سطح فرود می‌آیند و با مقایسه ارتفاع جایگاه‌های همسایه روی کمترین ارتفاع می‌نشینند‏ ...

ما به مطالعه‎‌ی دو مدل ریاضی برای رشد تومورها با تاخیر زمانی در تکثیر سلولی می‌پردازیم، یکی ‏از مدل‌ها برای تومورهای غیر‌نکروتیک در حضور بازدارنده‌ها است و دیگری برای تومورهای نکروز شده است. بیان ریاضی این مدل‌ها از طریق معادلات دیفرانسیل تاخیری صورت گرفته است. ما با استفاده از روش مقایسه‌ای، تحلیل جامعی از این مدل‌ها ارائه می‌دهیم. نتایج نشان می‌دهد که رفتار دینامیکی مسیرهای این مدل‌ها مشابه مسیرهای مسائل غیر تاخیری متناظر آن ها است و تومور در شرایط مطلوب (مواد مغذی کافی، با ...

این پژوهش رویکرد جدیدی برای مدلسازی سرطان و نحوه‌ی دارودهی به بیماران سرطانی، را ارائه می‌دهد. غالبا خطر سرطان در تومورهای ثانویه‌ای است که از متاستاز سلول‌های تومور منشاء گرفته‌اند از این رو با توجه به اهمیت متاستاز در سرطان، یک مدل ریاضی جدید برای بررسی رفتار بین سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم، سلول‌های ایمنی، غلظت داروی شیمی درمانی و میزان سمی بودن دارو همراه با در نظر گرفتن متاستاز ارائه شده است. مدل‌های ریاضی که تا کنون برای بررسی سرطان ارائه شده‌اند، عمدتاً مدل‌هایی ب ...

همانطور که شیمی درمانی یکی از روش های موثر در درمان سرطان ها است، اثر آن ممکن است به دلیل مقاومت دارویی تعدیل شود و همچنین ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی را به دلیل نابودی سلول های نرمال در طول درمان داشته باشد. در نتیجه، ما نیازمند تحقیقاتی به منظور انتخاب یک برنامه ی درمانی بهینه برای شیمی درمانی هستیم که تعداد سلول های سرطانی را مینیمم کند همزمان با اینکه سمیت کل، کمتر از حد مجاز باشد. در این پژوهش در راستای ایجاد برنامه زمانی برای دارودهی به بیماران سرطانی اقدام به طراحی ...