عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 350

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت های موجود در سلسه مراتب محرمیت در خانه های مسکونی در دو شهر کاشان و رشت می باشد. لذا در این راستا 3 خانه عباسیان، بروجردیها و طباطبائیها در کاشان و خانه های سمیعی و قدیری، ابریشم در رشت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، به تجزیه و تحلیل قسمت های ورودی، اندرونی و بیرونی و نحوه دستیابی و سلسله مراتب این فضاها در این خانه ها مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتاً همانطور که ملاحظه خواهد شد، ...
نمایه ها:
رشت | 
کاشان | 
خانه | 

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از شهروندان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز رشت است . هدف از اجرای این طرح عبارت است از: -1 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو رشت : - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی. - دلایل گوش ندادن به برنامه‌ها. - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان. - تعیین میزان شنونده بخش خبری. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون رشت : - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی. - دلایل تماشانکردن برنامه‌های محلی. - تعیی ...

هدف از این بررسی آگاهی از چگونگی نگرش مردم تهران، مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های سیما می‌باشد. خلاصه اطلاعات به دست آمده به شرح زیر است : درصد نگرش منفی مردم تهران نسبت به برنامه‌های سیما بیش از مردم مشهد و رشت می‌باشد. تفاوت نگرش مردم سه شهر نسبت به برنامه‌های سیما بطور کلی معنی‌دار است . مردم تهران پائین‌ترین نگرش را نسبت به برنامه‌های سیما دارند. مردم مشهد از بالاترین نگرش برخوردارند و مردم رشت از این جنبه بین تهران و مشهد قرار دارند. مردم هر سه شهر نسبت ب ...

در این طرح علل سقوط منبع آب رشت در حین زلزله 31 خرداد 1369 گیلان تحقیق می‌شود. برای این مطالعه منبع آب بوسیله اجراء محدود مدل می‌شود و تحلیل مودال و دینامیکی انجام می‌شود. مدل تحت بارهای ناشی از زلزله که از طریق ترکیب مودها روش شتابنگاشت محاسبه می‌شوند قرار می‌گیرد و نیروهای مورد نیاز طراحی با مقاومت سازه که براساس آئیننامه 519 طرح شده بود مقایسه می‌شوند. این مقایسه می‌تواند علل و مود احتمالی شکست را توضیح دهد و با مطالعه نقاط ضعف طراحی توصیه‌هایی برای تقویت سازه‌های مشابهی ک ...

پدیده های طبیعی و انسانی در مکان گزینی، پیدایش، رشد و توسعه فیزیکی و یا رکود و زوال شهرهای کشورمان در طول تاریخ اثر گذار بوده اند. تا دوره قاجاریه رشد جمعیت شهرنشین بسیار کند بوده و شهرها دارای رشد و توسعه کند بودند. در دوره معاصر به سبب بهداشت عمومی و سرمایه گذاری در شهرها به تدریج نرخ رشد جمعیت روند افزایشی یافت. اصلاحات اراضی سال 1341 و جاذبه های حضور و سکونت در شهر از جمله خدمات و اشتغال م هاجرت بی رویه روستائیان به شهرها را باعث گردید. در ابتدای دوره معاصر تحولات اقتصادی ...

نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می باشد که ویژگیهای رشدی این مرحله می تواند زمینه ساز بروز انواع اختلالات رفتاری بزهکاری و سوء مصرف مواد و بیماریهای روانی باشد. با توجه به افزایش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار جمعیتی ایران، شناخت سریع و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این اختلالات، حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع کلی آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت در سال 1380 بوده که به این منظور، طی یک مطالعه مقطعی، 557 نفر از دانش آموز ...

هدفازانجام این بررسی تعیین میزان شنونده و بیننده صدا و سیمای مرکز رشت می باشد نتایج حاصل‌ازاین بررسی حاکی است که خبر تلویزیون پربیننده ترین است واز برنامه های مرکز رشت فیلم سینمایی پربیننده ترین برنامه هاست جزئیات میزان بیننده و شنونده برنامه ها به تفکیک شغل وسن و جنس در گزارش منعکس می باشد. ...

این نظرخواهی شامل پنج بخش است : -1 صدای جمهوری اسلامی ایران -2 سیمای جمهوری اسلامی ایران -3 خبر -4 سایر رسانه‌های گروهی و سخنرانی -5 مسائل روز، که نتایج زیر به دست آمده است . 93 درصد از پاسخگویان، برنامه‌های رادیو را گوش می‌دهند و برنامه‌های خبری بالاترین درصد شنونده را داشته است . (99 درصد) برنامه بامدادی رادیو رشت بالاترین درصد شنونده را داشته و بعنوان بهترین برنامه از سوی شنوندگان نام برده شده است . بیشترین درصد برنامه‌های درخواست شده از سوی شنوندگان برنامه‌های آموزند ...

جامعه آماری تحقیق: کلیه دانش‌آموزان 15-18 سال دبیرستان تربیت‌بدنی شهرستان رشت می‌باشد. نمونه آماری تحقیق: 30 نفر از دانش‌آموزان 15-18 سال دبیرستان تربیت‌بدنی شهرستان رشت که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. روش تحقیق به طور اعم از نوع توصیفی و به طور اخص روش همبستگی یا همخوانی می‌باشد ...