عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 536

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش بمنظور بررسی نگرش والدین دانش‌آموزان پسر مدارس نظام جدید آموش متوسطه در مورد تاثیر راهنمائی و مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته تحصیلی می‌باشد. بدین منظور سه فرضیه زیر مطرح شدند. الف ) از نظر اولیاء تاثیر راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان با مشاورین تحصیلی در انتخاب رشته تحصیلی تاثیر زیادی دارد. ب ) نظر اولیا دانش‌آموزان نسبت به فعالیتهائی که مشاورین در زمینه کمک در حل مشکلات تحصیلی نظام جدید به آن مشغولند مثبت است . ج) از نظر اولیا انتخاب و هدایت رشته تحصیلی دانش‌آموزان متن ...

سابقه و هدف: خانواده به عنوان اولین تجربه اجتماعی هر فردی در ایجاد و تغییر نگرش او نقش دارد. آگاهی ازنگرش افراد به دست اندر کاران کمک میکند تا با برنامه ریزی مناسب نگرش آنان را در جهت دلخواه تغییر دهند. این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه نگرش والدین و دانشجویان پرستاری در مورد رشته انتخابی انجام گردیده است. موادوروشها: طی یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی نگرش کلیه والدین و دانشجویان پرستاری ساکن شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری و ابزار گردآوری داده ها ...

در رشته علوم تجربی آموزش متوسط بین ضوابط هدایت تحصیلی در دوره راهنمائی تحصیلی و موفقیت تحصیلی همبستگی بالا وجود دارد در رشته‌های علوم انسانی دفتر همبستگی متوسط و در سایر رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای همبستگی پائین یا خیلی پائین وجود دارد. ملاکهای تعیین شده در دوره راهنمائی در این رشته‌ها در حد بسیار کم توانائی تعیین موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سال اول متوسطه عمومی ، فنی و حرفه‌ای داشته است . دانش آموزان و هنرجویان در انتخاب رشته تحصیلی بیشتر توسط والدین راهنمائی شده‌اند . - ...

هدف از تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به گونه‌ای موثر بوده است و جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) ورودی مهرماه سال تحصیلی 1372-1373 دانشگاه علامه طباطبایی است . جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است . پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، موثرترین انگیزه انتخاب رشته، پذیرفته شدن در امتحان ورودی و سپس ذوق و استعداد شخصی عنوان شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی نظیر: جنسیت ، سواب ...

هدف تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به گونه‌ای موثر بوده است . روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شده است . جامعه آماری را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) ورودی مهر سال 1372-73 دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می‌دهد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و از هر رشته به نسبت تعداد دانشجویان نمونه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نمونه‌ای برابر 110 نفر از جامعه مورد مطالعه به نسبت ...

هدف از این پژوهش ، مطالعه فرآیند انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه و بررسی عواملی که این فرآیند تصمیم‌گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند بوده است . در این راستا نمونه‌ای متشکل از 2079 دانش‌آموز دختر و پسر مدارس شهر شیراز از پایه‌های دوم و سوم متوسطه در رشته‌های گوناگون انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه‌ای که توسط آزمودنیها تکمیل می‌شد و نیز مراجعه به پرونده‌های آموزشی و هدایت تحصیلی آنان حمع‌آوری گردید. ...

چکیده رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری و رضایت تحصیلی، همواره مورد توجه بوده است. یکی از عوامل مهم در آموزش، رویکرد یادگیری است. آگاهی از رویکردهای یادگیری دانشجویان، میتواند روشهای آموزشی را متناسب با رویکرد یادگیری دانشجویان تغییر داده و موجب بهبود آموزش ورضایت تحصیلی آنان از دانشگاه شود . بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر رویکردهای عمقی دانشجویان به یادگیری و رضایت تحصیلی آنان در دانشگاه مازندران می ...

مسلما افرادی که به سازمان خود متعهد باشند میتوانند نه تنها کارایی سازمان را افزایش دهند بلکه زمینه ساز رشد و توسعه سازمان نیز باشند. مدرسه نیز به عنوان یک سازمان برای توسعه خود نیاز به کارکنانی متخصص، کاردان و متعهد دارد. تحقیق حاضر بر آن است که روشن سازد آیا رشته تحصیلی مدیران آموزشی میتواند بر تعهد سازمانی انها موثر باشدیا خیر ؟ جامعه آماری شامل 196 نفر از مدیران آموزشی شهر شیراز است که از این تعداد 116 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روشی که برای انتخاب نمونه مورد استفاده ...

هدف این تحقیق تعیین رابطه بین شغل فارغ‌التحصیل رشته مترجمی فرانسه و رشته تحصیلی آنها است . متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش : -1 میزان سواد و دانش زبانی. -2 علاقمندی به ترجمه. -3 وضعیت مالی دانشجو. -4 موقعیت اجتماعی مترجم. -5 پذیرش در رشته مترجمی. روش جمع‌آوری اطلاعات : پرسشنامه. روش تحقیق: توصیفی. جامعه آماری: فارغ‌التحصیلان رشته مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی در سالهای تحصیلی 1371 تا 1373. ...