عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند.و امری ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زایل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کرامت اکتسابی است؛ در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله غیرضروری ح ...

در آیین دادرسی کیفری هر کشور، مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی از جمله مهم‌ترین مراحل رسیدگی کیفری است که تأمین یا عدم تأمین حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر از سایر مراحل دادرسی نمود پیدا می‌کند. در این پژوهش پس از بررسی این مرحله، تفاوت‌های روش تحقیقات مقدماتی در محاکم عمومی و محاکم نظامی با هم تطبیق داده شد. بررسی‌ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 به عنوان قانون حاکم بر دادرسی محاکم نظامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به عنوان قانون حاکم بر محاکم عمو ...

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری داده است . مدعی در انتخاب دادگاه و مرجع رسیدگی آزاد نیست و باید به دادگاه و? ?مرج ...

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، بر قوانین و مقررات بین المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه های کیفری بین المللی است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث، بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری ...

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین‌المللی قضایی را پیش‌بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین-المللی ...

نظام عدالت کیفری در سه حوزه تقنین، قضا و اجرا تبلور پیدا می کند. به رغم اصل تفکیک قوا ، قوه مجرییه آثار غیر مستقیم و گاه مستقیمی در شکل گیری، استقرار و توسعه نظام عدالت کیفری ایفا می کند.تدوین و تنظیم لوایح قانونی،عهده دار شدن امر تعقیب و اجرای مجازات و حتی رسیدگی به برخی جرایم توسط قوه مجریه در برخی کشورها از جمله ایران و انگلستان امری رایج گردیده است.این واقعیت، چالش ها و در عین حال فرصت هایی را پیش روی نظام عدالت کیفری قرار داده است که می تواند نقشی دو سویه در آسیب رسانی ب ...

پایان نامه حاضر بر مبنای موضوع مشتمل بر چهار بخش است که عناوین این بخش ها عبارت است از کلیات و طرح تحقیق، صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی، تاریخچه و تعریف نسل زدایی و عناصر و گروه های تحت حمایت نسل زدایی. به هر روی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی به طور خلاصه بیان کننده ابعاد مختلف صلاحیت های دیوان و مصادیق و تعاریف آن هاست. از آنجا که تاکید موضوع پایان نامه بر روی جنایت نسل زدایی است در این تحقیق سعی شده بیشتر به جنبه های مختلف جنایت نسل زدایی پرداخته شود تا حتی الامکان ...

یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادرسی های کیفری، بررسی مستقل این مسئله را ضروری می سازد. تأمین خواسته کیفری جزئی از دعوای حقوق ...

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خصوص قرار بازداشت متهم میتواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید ...