عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 299

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده از نکات بسیار مهم و حیاتی در مطالعه و طراحی سازه‌های دریایی، انجام مطالعات هیدرودینامیک (شامل مطالعات باد، موج و جریان) می‌باشد. این مطالعات برای تعیین پارامترهای پیش‌نیاز طراحی سازه‌ها و همچنین محاسبه بارگذاری آنها ضروری می‌باشند. بنابراین نیاز است تا با برپایی مدل‏های دقیق نرم‌افزاری، پارامترهای هیدرودینامیک، نظیر پریود و ارتفاع امواج و همچنین ترازهای جزر و مدی تعیین گردند. یکی از راهکارهای ارتقا و بهبود کیفیت طرح‌های ساحلی و زیست‌محیطی، انجام پروژه‌های مطالعات شبیه‌س ...
نمایه ها:
رسوب | 

امروزه بررسی و تحلیل عدم قطعیت‌ها برای شبیه‌سازی دقیق رواناب و رسوب، از موارد کلیدی در ارزیابی بهینه منابع آب و خاک به شمار می‌رود. بنابراین تعیین پارامترهای حساس مدل ها، یکی از عواملی است که باعث کاهش عدم قطعیت در شبیه‌سازی می‌شود. در این راستا حوزه آبخیز خرم آباد لرستان با خروجی ایستگاه هیدرومتری دوآب ویسیان، با مساحتی حدود 2482 کیلومتر‌مربع و با آمار و اطلاعات روزانه رواناب و رسوب در طی سال‌های 1383 تا 1390، به عنوان منطقه تحقیق انتخاب گردید. برای شبیه‌سازی رواناب و رسوب ا ...

مبدل‌های حرارتی بخش مهمی از فرایندهای صنعتی می باشند که مقدار قابل توجهی از کل انرژی سیستم را تأمین می‌نمایند. همانطور که می‌دانیم از جمله عوامل تأثیر گذار روی کارایی مبدل‏ها، فرایند رسوب گذاری می‌باشد. این مشکل هر ساله سبب بروز خسارات مالی زیادی می‏شود به نحوی که هزینه‏های ناشی از این فرایند در کشورهای صنعتی در حدود 25% تولید ناخالص ملی این کشورهاست این مقدار تنها در صنایع لبنی هلند چیزی حدود 40 میلیون دلار می باشد، بدین ترتیب در صورت پیش بینی ضخامت لایه رسوب با گذشت زمان می ...

آگاهی از میزان تولید رسوب و عوامل موثر بر آن در حوضه های آبخیز امکان شناخت نرخ و وضعیت فرسایش در اراضی بالادست حوضه ها و اولویت بندی آنها را جهت اقدامات مدیریتی و حفاظت آبخیزها فراهم می سازد. از طرفی این شناخت و اولویت بندی نیازمند درک درستی از الگوی تغییرات مکانی رسوب و همچنین روند های زمانی آن در حوضه ها می باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف برآورد بار رسوب معلق حوضه ها با استفاده از عوامل هیدروکلیمایی و نیز تعیین الگوی تغییرات مکانی و زمانی رسوب در حوضه آبریز قره سو واقع ...

فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است که در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت شدت یافته است. میزان فرسایش در ایران نیز طی دهه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است به طوری که میزان آن در سال 1330 حدود 500 میلیون تن، در سال 1340 حدود 750 میلیون تن، در سال 1350 حدود یک میلیارد تن و در سال 1372 بین 2 تا 2/2 میلیارد تن گزارش شده است (حسینی و قربانی، 1384). از طرفی، پیچیدگی فرآیند و اشکال مختلف فرسایش، پراکنش مکانی و زمانی آن و همچنین نبود و یا کمبود آ ...

ارزیابی پـروژه‏های آبخیزداری به‏منظور بررسی اثرات آن‎ها و همچنین تصمیم‏گیری صحیح در اجرای بهینه پروژه‏های آبخیزداری ضروری می‏باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر بندهای خاکی احداث شده بر کنترل سیل و رسوب در آبخیز قویجق انجام شده است. آبخیز قویجق با مساحت 17125/2 هکـتار در شمال استان گلستان قرار دارد. در آبخیز قویجق 14 مورد بند خاکی از سال 1386 تا1390، به منـظور کنترل سیل و رسوب احداث شده است. بدین منظور، جهت شبیه‏سازی فرآیند بارش- رواناب از مدل HEC-HMS استفاده گردید. هیدروگرا ...

فرسایش آبی تابعی از برآیند نیروهای وارده بر روی خاک است که با ضربه قطرات باران و رواناب سطحی آغاز شده و به خصوصیات پایداری خاکدانه و فرآیند کنش مرتبط می‌باشد. این پدیده در نتیجه فرآیندهای جدا شدن و انتقال ذرات توسط عوامل فرساینده باران و رواناب و نیز فرآیند رسوبگذاری اتفاق می‌افتد. عامل شیب یکی از عوامل موثر بر شدت فرسایش می‌باشد، که در این زمینه اثر طول شیب حائز اهمیت است.هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات زمانی و مکانی توزیع اندازه ذرات رسوب در طول شیب‌های مختلف در یک خاک رسی ...

فرسایش و رسوب‌گذاری، منجر به از دست رفتن خاک حاصل‌خیز کشاورزی و ایجاد خسارت‌های برون‌منطقه‌ای می‌گردد. هم‌چنین حمل رسوب روی شاخص‌های کیفی آب نیز موثر است، لذا برآورد مقدار رسوب در پروژه‌های حفاظت خاک، طراحی و اجرای سازه‌های آبی، و بهره‌برداری از منابع آب ضرورت دارد. برآورد رسوب معلق تابع عوامل زیادی است که ممکن است مدل کردن همه‌ی آن‌ها به صورت تحلیلی مشکل باشد بنابراین استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی که توانایی قابل توجهی درشبیه‌سازی فرآیند‌های پیچیده دارند مفید به نظر می‌رسد ...

شناخت عوامل موثر بر فرسایش و رواناب و تعیین پیامدهای آن‌ها لازمه مدیریت صحیح منابع آب ‌و خاک و رسیدن به توسعه پایدار است. تجزیه‌ و تحلیل تغییرات متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با رواناب و رسوب به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌انجامد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات کاربری زمین، شیب و شدت‌ باران بر تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در پلات‌های نسبتاً بزرگ انجام شد. تحقیق حاضر در آبخیز کچیک شهرستان مراوه‌تپه استان گلستان با سازند غالب لسی انجام گرفته است. عملیات ...
نمایه ها:
رسوب | 
کچیک |