عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این بررسی پرداختن به امر اندازه‌گیری در معماری است که با طرح نمونه‌های موجود از معماری دوران اسلامی هندسی آن‌ها، شیوه‌های مهندسی گذشته را نمایش داده است . همچنین تمامی نمونه‌های انتخاب شده از ایران دوران اسلامی و عموما" دوران صفویه تا قاجاریه بوده است . علت انتخاب آثار این دوران بیش‌تر به این دلیل است که اثار این دوران نمونه تکامل یافته استفاده از ابزار فوق‌الذکر بوده است . بخشی از نتایج این بررسی عبارتند از: -1 اوج استفاده از دایره در دوران اسلامی که در عموم کارهای طراحی ...