عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اصول رسایی (اصل توالی رسایی، اصل تماس هجا، اصل پراکندگی رسایی و اصل فاصله رسایی بهینه) در نظام واجی زبان فارسی است. به عبارت دقیق‌تر در این پایان‌نامه برآنیم تا بررسی کنیم که اولا: آیا خوشه-های همخوانی در زبان فارسی از اصل توالی رسایی پیروی می‌کنند و یا خیر؟ و ثانیا: آیا فرایند‌های واجی در زبان فارسی با انگیزه تبعیت از اصول رسایی انجام می‌شوند؟ با بررسی 680 واژه دارای خوشه همخوانی استخراج شده از فرهنگ لغت فارسی معین، روشن می‌شود که 68.67% واژه‌ ...

در این پژوهش به بررسی رابطه‌رسایی و تکیه پرداختیم. به همین دلیل 4 زبان از خانواده‌های زبانی متفاوت یعنی فارسی ، انگلیسی ، ترکی آذری و عبری انتخاب کردیم و از هر زبان به صورت تصادفی 200 واژه برگزیدیم . سپس بسامد واکه‌های رسا را در هجای تکیه‌بر و بدون‌تکیه محاسبه نمودیم و به نتایج متفاوتی رسیدیم . زبان فارسی و ترکی آذری رفتار مشابهی نسبت به رسایی نشان دادند، به این ترتیب که هر دو زبان گرایش به حضور بیشتر واکه‌های رسا در هجای بدون‌تکیه داشتند، برخلاف این دو زبان ، در زبان انگلیس ...

در زبان های جهان غالبا" ترتیب قرار گرفتن آواها یا واج آرایی در ساخت هجا به صورتی است که در آن صدایی که از همه رسا تر است، در هسته هجا قرار می گیرد. رسا ترین صدا ها واکه ها هستند که معمولا" نقش هسته هجا را ایفا می کنند وهمخوان ها حول هسته به گونه ای به کار می روند که صداهای رساتر نزدیکتر به هسته و صداهایی که رسایی کمتری دارند دورتر از هسته قرار می گیرند. این روش در واج شناسی به اصل توالی رسایی مشهور است.در این تحقیق ضمن بررسی" اصل توالی رسایی" در زبان فارسی باستان بر اساس خوان ...

در پژوهش حاضر به بررسی بسامد وقوع انواع هجا و محدودیت‌های توزیعی و ترکیبی آن‌ها در کلمات بسیط فارسی پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش، از فرهنگ فارسی یک جلدی معین(1387)، استخراج شده است، علاوه بر این داده‌ها، پیوست خوشه‌های میانی دوهمخوانی و سه همخوانی پایان‌نامه‌ی علم‌الهدی(2000)، نیز در این پژوهش مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته‌اند. در این راستا، ابتدا پژوهش‌های پیشین در زمینه‌ی هجا و واج‌آرایی معرفی شده است. سپس مبانی نظری واج‌شناسی خطی و غیر خطی، ارائه ...

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...