عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبلیغات در جامعه‌های سرمایه داری به عنوان یکی از ضروریات به حساب می‌آید. که بدون شک، می‌تواند اطلاعاتی را که برای خرید محصولات یا سرویس‌ها مورد احتیاح است را در اختیار ما قرار دهند. این پژوهش که با عنوان «جدیدترین روشهای تبلیغات در رسانه‌های دیداری» و با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دو شیوه‌ی کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای انجام شده است؛ با استناد به کتاب‌ها و مقاله‌های فارسی و لاتین و نیز سایت‌های معتبر علمی، سعی در شناسایی و بررسی تبلیغاتی کرده که با بهره گیری از عنصر "خلاقی ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان استفاده و رضامندی سالمندان کرمانی از رسانه های جمعی (رادیو،تلویزیون و مطبوعات) درسال1391 تهیه شده است. در این پژوهش که باروش پیمایشی در شهر کرمان انجام شد از 5 فرضیه استفاده شده است که رابطه بین وضعیت اشتغال سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی ،رابطه بین جنس سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی، رابطه بین وضعیت سواد سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی ، رابطه بین میزان در آمدسالمندومیزان استفاده ازرسانه های جمعی ،رابطه بین وضع ...

هدف این تحقیق آن بود که از دیدگاه نوجوانان، نقش نهادهای اجتماعی‌ای چون خانواده، مدرسه، گروه‌‌های همسالان و رسانه‌های جمعی در جامعه‌پذیری جنسی بررسی شود. از این رو ضمن مروری بر فضای مفهومی و نظریه‌های موجود با توجه به دیدگاه‌های جورج هربرت مید، چالرز هورتون کولی، تالکوت پارسنز، گی روشه، دیوید رایزمن، دنیس مک کوایل و رابرت مرتن، این مطالعه به روش کیفی، با استفاده از تکنیک مصاحبه، بر روی 15 نفر از نوجوانان دختر 15- 18 سال شهر رشت انجام گرفته است. مصاحبه‌‌شوندگان به صورت نمو ...

حوادث و سوانح طبیعی همواره بخشی از تاریخ بشر بوده اند. به عبارتی دیگر بلایای طبیعی بخشی از زندگی ما انسان ها می باشدکه هیچ گونه تبعیضی بین افراد یک جامعه قائل نمی شوند. بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله، طوفان اجتناب ناپذیر هستند و جزء لاینفک زندگی بشر شمرده می شوند. استان گلستان نیز از این حیث مستثنی نبوده و جزء استان های حادثه خیز به شمار می رود و ما همواره شاهد بروز سیل و سیلاب هایی در سطح استان گلستان بوده ایم که تعداد آنها برابر آمار موجود از سال 1370 تا 1389 شامل 84 مورد ...

در عصری زندگی می کنیم که سایه سنگین اطلاعات و ارتباطات برهمه ابعاد زندگی انسانها گسترده شده است و روابط بین الملل نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. بطوری که بار اصلی دیپلماسی میان کشورها بر دوش رسانه‌هاست و رسانه های تصویری که سهم بیشتری را برعهده دارند خود را در میان مولفه های قدرت هر کشور جای داده اند. امروزه دیپلماسی رسانه ای رایج ترین فرم دیپلماسی در عرصه بین الملل محسوب می شود و هر کشوری که در این عرصه از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد برنده میدان روابط بین الملل خواهد بود ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی مدیرت استعداد بر روی وفاداری کارکنان معاونت آموزش و پژوهش رسانه ملی می‌باشد. روش مورد استفاده در اين تحقيق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصيفي – همبستگی مي‌باشد. جامعه آماري این تحقیق کلیه کارکنان معاونت آموزش و پژوهش رسانه ملی می باشد که تعداد 488 نفر است. از بین جامعه آماری بر اساس استفاده از جدول تعیین حجم نمونه ككران تعداد 215 نفر از کارکنان رسانه ملی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه‌ی آماری، از نمونه‌گیری تصادفی طبق ...

يکي از جنبه هاي فرهنگي که در تحقيقات اجتماعي کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است نام گذاري فرزندان است. نام گذاري فرزندان ارتباط بي واسطه اي با ذهنيات افراد يک جامعه دارد که مي تواند نوع نگاه و احيانا تغييرات فکري افراد آن جامعه را نشان دهد. تغييرات نام گذاري فرزندان در سال هاي اخير در شهرستان لامرد، انگيزه اي شد براي کنکاش در دلايل آن و علل و عوامل موثر بر نام گذاري ها. فرضيات تحقيق شامل رسانه هاي ارتباط جمعي ، پايگاه اقتصادي – اجتماعي ، ميزان دينداري، ملي گرايي و تحولات ...

مطلب زير ماحصل تلاش انجام شده براي تبيين مفهوم اخلاق و آداب رسانه بالاخص تلويزيون که بايد به آن پايبند و به اصول آن توجه جدي كرد، مي‌باشد. اخلاق مفهوم عام است كه اگر نگويم به عمر انسان در كره خاكي، به جرات مي‌توان گفت كه به اندازه عمر زندگي اجتماعي انسان سابقه داشته و به همين دليل مورد توجه بسياري از پيامبران، انديشمندان و رهبران جوامع انساني بوده است. از آنجايي كه اخلاق به نوعي تعيين‌كننده مرز رفتار خوب و حسنه با رفتار نادرست و سیئه است و از سويي ديگر امروز، رسانه‌هاي جمعي ...

اقدامات رواني، نظامي و خصمانه آمريكا در رابطه با كشور و ملت ايران در طول نيم قرن گذشته، مملو از سياست هاي سلطه جويانه، مداخلات غير مسؤولانه و فريبكارانه دولت‌هاي حاكم بر كاخ سفيد بوده است. با گذشت زمان و در پي ظهور انقلاب اسلامي، فروپاشي شوروي سابق، تبديل نظام دو قطبي به نظام تك قطبي، حادثه يازده سپتامبر و به ويژه روي كار آمدن دولت آقای احمدی نژاد كه با عملكرد اصولگرايانه و سرسختانه، شديداً در برابر اقدامات رواني و براندازانه آمريكا مقاومت مي نمايد، بر حجم و شدت اقدامات رواني ...