عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه‌های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می‌شود . لازمه فعالیت‌های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می‌باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعارف و فقدان قصد رافع مسئولیت نیست . ارکان مسئولیت شامل سه رکن تقصیر ، ضرر و رابطه سب ...

همگان به نقش و تأثير فوق العاده و بعضاً بي بديل رسانه ها به ويژه رسانه هاي جهان گستر در عصر حاضر اذعان دارند . اين نقش در چارچوب فعاليت هايي همچون اطلا عرساني ، آموزش ، تبليغات ، شكل دهي به افكار عمومي ، تصويرسازي از خود و بيگانه ، بسيج سياسي ، جنگ رواني ، ترويج فرهنگ غالب ، سرگرمي ، پركردن اوقات فراغت و ... ايفا مي شود . 1) معتقد است ، رسانه هاي گروهي براي حفظ سلطه كساني كه اينك در ) « استوارت هال » همانطور كه استيو » ، « بيل گيت س » موضع قدرت نشسته اند ، عمل م يكنند . ...

تحریم رسانه‌ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم‌های بین‌المللی شامل قطع روش‌های ارتباطی رسانه‌ای مختلف می‌گردد. از بارزترین جلوه‌های این نوع تحریم، توقف پخش برنامه‌های ماهواره‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است. تحریم شبکه‌های ماهواره‌ای با محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش‌های مختلف خبری و آموزشی و غیره در پوشش مبارزه با نقض حقوق بشر و اقدام متقابل علیه ارسال پارازیت و با هدف اعمال فشار برای تغییر سیاست‌های دولت هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم د ...

پیچیدگی و گستردگی جامعه انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات جمعی انسان ها امری اجتناب پذیر نموده است. رسانه در زندگی، نقش فرآیند هویت سازی، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره را ایفا می کنند. اغلب آنها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند. رسانه ها از جمله تلویزیون می توانند برداشت ها و تصاویری از زندگی و سبک آن ترسیم و ترویج کنند، و بر ارزش ها و نگرش هایی که منجر به شکل گیری یک نوع رفتار و سبک زندگی مصرف می شود تاثیر بگذا ...

پژوهش حاضر از نوع مطالعات موردی است و بدلیل نو بودن در عرصه پژوهش، به صورت بستر مطالعاتی و پرسش از چگونگی موضوع در سیر تحولاتی ساختار تاریخی انجام شده است. ارتباطات و رسانه ها در دنیا در فرآیند های متفاوت ایفای نقش نموده اند و مولفه های ضروری برای رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی بوده اند. در ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تاکید ویژه داشته اند و ارزش های اجتماعی و فرهنگی را در عرصه بین الملل بازیگری نموده اند. رسانه های امروزی، چشمان ناظر بر اعمال سیاستمداران و رهبران جهانی در پاسخ گوی ...

پژوهش حاصر در صدد است با رویکرد کیفی و تفسیرگرایی به مقوله بازنمایی زن در رسانه بپردازد. آنچه مسلم است اخبار رسانه‌ها خواه نهان و خواه آشکار مملو از گفتمان‌های جنسیتی هستند. دلالت‌های ضمنی و صریح اخبار بر کلیشه‌های جنسیتی و بازتولید مکرر آن توسط نهادهای فرهنگی به خوبی بیانگر این است که رسانه‌های گروهی در هر جامعه متأثر از فرهنگ همان جامعه‌اند، اما در روند باز تولید فرهنگی، قادر به گزینش نیز هستند. گزینش اینکه چه عناصری از فرهنگ را به چه نحو انتقال دهند. در عین حال واکاوی پروس ...

امروزه رسانه عمومی به‌ویژه تلویزیون و سینما نه فقط به عنوان یک وسیل? مهم تفریحی و تبلیغاتی در جامع? بشری کاربرد دارد بلکه بیشتر جوامع برای پیشبرد اهداف و سیطر? خود در جنبه‌های مختلفی فرهنگ، سیاسی و اجتماعی بر دنیا به ‌عنوان یک عامل بسیار موثر از آن استفاده می‌کنند. اما در اسلام با توجه به شرایط و اقتضائات دینی و مذهبی، نمی‌توان از تمامی شیوه‌هایی که در تلویزیون و سینمای غرب متداول است استفاده کرد. از جمله می‌توان به مسائل اخلاقی میان زن و مرد در هنگام تهیه و ساخت فیلم اشاره ن ...

دنیای امروز دنیای رسانه‌‌هاست است رسانه‌ها از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردارند که تقریبا هیچ هدف مهمی بدون بهره‌برداری از رسانه قابل تحقیق نیست. رسانه پدیده اجتماعی است که با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده دارد. در چنین دنیایی آن‌چه بیش از پیش ضرورت می‌یابد، بررسی مسائل اخلاقی در رسانه‌هاست یکی از مسائل اخلاقی که در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته مسئله دروغ در رسانه می‌باشد که اگر دروغ در رسانه رایج ...
نمایه ها:
اخلاق | 
رسانه | 

بررسی درس ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت های رسانه ای و تعامل رسانه ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نسخه دقیقی درباره شیوه های رفتاری رسانه وجود ندارد. تحقیق حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه هرمنوتیک و شیوه اجرای اسنادی یا کتابخانه ای تلاش می کند به بیان راهکار قرآن در یک تصمیم گیری دشوار رسانه ای بپردازد. تقابل میان حقیقت و مصلحت و انتخاب هریک از این شیوه ها برای ارائه پیام در مواقع گوناگون، از جمله دش ...