عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این اثر تحقیق و تصحیح رساله حسین وفایی است.در این اثر 4 نسخه موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه ملک بررسی شده است. روش ما در این پژوهش، تصحیح التقاطی است.در این روش یک نسخه که از همه صحیح تر به نظر می رسد به عنوان اساس برگزیده می شود، سپس سایر نسخ ها با آن مقابله می شود.نهایتا تفاوت های میان آنها در پاورقی ذکر می شود. رساله حسین وفایی فرهنگ لغتی است مربوط به قرن 10 هجری قمری.از این رساله 4 نسخه خطی در کشور ایران موجود است، که توسط ندا به عنوان پایان نامه دوره ...

احیای نسخه های خطی و معرفی این آثار که از گنجینه های ارزش مند فرهنگی کشور هستند از وظایف محققان،مصححان وبه ویژه دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی است.به همین دلیل نسخه ای با عنوان (تشویق العارفین) از عالم شیعی ملا محمد تقی بن علی محمد طبرسی نوری از سلسله آثار موجود درکتابخانه احیاء میراث اسلامی قم انتخاب شد و موضوع این پایان نامه قرار گرفت. این نسخه از معدود آثار مولف به زبان فارسی است و به صورت منظوم بیان شده همچنین دربردارنده مطالبی اخلاقی و تربیتی است.به همین جهت بررسی و ...