عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر حذف کلاژن بر روی ریزنشت دو سیستم چسبنده تک شیشه ای بود. 44 دندان پرمولر سالم انسانی انتخاب شده و توسط دیسک الماسی برشهای مزیودیستالی در تاجها داده شد تا سطح وسیعی ازعاج نمایان گردد. دندانها به طور تصادفی به 4 گروه 11 تایی تقسیم شدند. در گروه 1 و 3 از عامل چسبنده Prime& Bond 2.1 و در گروه 2 و 4 از عامل چسبنده Single Bond استفاده شد. پس از اچ نمودن محلول هیپوکلریت سدیم 10% به مدت یک دقیقه برای گروه 3 و 4، به کار برده شد. سیلندرهای کامپوزیتی روی ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر مایعات مقلد غذایی بر روی سختی کامپوزیت ‏‎Heliomolar‎‏، گلاس آینومر معمولی از ‏‎Opusfil‎‏، رزین مدیفاید گلاس آینومر ‏‎LC‎‏ و پلی اسید مدیفاید رزین کامپوزیت ‏‎Compoglass‎‏ می باشد. تعداد 40 نمونه از هر ماده تهیه شده و به دو گروه پالیش شده و پالیش نشده تقسیم شدند. هر یک از گروهها به مدت یک هفته در معرض حلال های اتانل 75%، هپتان و آب قرار گرفتند. تعداد 5 نمونه از هر گروه به عنوان گروه کنترل در هوا نگهداری شد. پس از یک هفته سختی نمونه های پالیش شده در H ...

هدف از این تحقیق پدیده خستگی در پره های کامپوزیتی توربین بادی محور افقی می باشد . به منظور تحقق این امر در مرحله اول مرور اجمالی بر شیوه های متداول و مرسوم در بررسی این پدیده صورت گرفته ونقایص آنها استخراج شده است. و سپس اسلوب اصلی مورد نظر برای بررسی این پدیده به منظور رفع عیوب مذکور ارائه گردیده است . در مرحله دوم به منظور مطالعه موردی پره متری توربین بادی ‏‎V47-660‎‏ شرکت وستاس که در تاریخ نگارش این پایان نامه شرکت سدید صبانیرو و در حال سوخت 123 دستگاه از این نوع توربین بر ...

در فصل اول بحث مختصری در رابطه با تعریف پوسیدگی، محل و شکل بیماری، چگونگی بوجود آمدن پوسیدگی‌های مینا و پوسیدگی‌های اولیه سطوح نرم، پوسیدگی‌های عاج و همینطور پوسیدگی‌های پیشرفته داریم. راههای پیشگیری و درمان که شامل تشخیص پوسیدگی‌ها، رعایت کردن بهداشت و پیشگیری با فلوراید بهمراه پوشش شیار‌های اکلوزالی، رژیم غذایی، ایمن‌سازی و کنترل را شرح دادیم. فصل دوم شامل دانستنیهای اساسی در ترمیم دندانهای شیری می‌شود که در آن مسائلی از قبیل اهداف کلی در ترمیم دندانهای شیری و همینطور نواحی ...

اخیراٍ استفاده از رزین‏‎های‎‏ کامپوزیتی برای ترمیم دندان در دندانپزشکی بسیار رواج یافته است. علت آن می‌تواند به دلیل علاقه بیماران ‏‎‎‏به داشتن ترمیم‌های همرنگ دندانهایشان در خلف دهان باشد. ولی این مواد دارای معایبی می‌باشند که استفاده از آنها را در خلف دهان محدود می‌کند. اصلی‌ترین عیب آنها انقباضی ناشی از پلیمریزاسیون می‌باشد که منجر به ایجاد شکاف در حد فاصل ترمیم و دندان می‌گردد. مایعات دهان، باکتریها و مواد سمی آنها از این راه عبور کرده و منجر به تغییر رنگ مارجینال،رحساسیت ...

ترمیم دندانهای خلفی به وسیله رزین کامپوزیتی در سالیان اخیر به دلیل تطابق رنگشان با دندان عایق بودن حرارتی اتصال به نسج دندان و عاری از جیوه بودن محبوبیت زیادی یافته اند. مهمترین مشکل رزین کامپوزیت ها انقباض ناشی از پلیمریزاسیون و میکرولیکیج متعاقب آن است. این مسأله به ویژه در ترمیم هایی که مارژین ژنرایولی آنها در سمان ختم شده است، مشکل سازتر است. به همین دلیل در این مطالعه چند ماده جدید ارائه شده برای حل یان مشکل مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 70 دندان مولر یا پرمولر سا ...

درمان اندودنتیک و ترمیم دندان نابالغ بدون پالپ با آپکس باز با مشکلاتی همراه است. پروسه آپکسیفیکیشن با استفاده از MTA‌و متعاقب آن مسدود کردن فضای کانال بوسیله رزین کامپوزیت باعث بهبود پرگنوز دندان میشود. در این تحقیق ما این متد درمانی را با ارزیابی قابلیت سیل کنندگی مواد تقویت کننده ریشه در مدلهای آپکسیفیکیشن بررسی نمودیم. پس از آماده سازی نمونه ها بصورت آپکس باز و با بکارگیری روشی استاندارد تمامی آنها 4 میلیمتر اپیکالی MTA‌ را بصورت ارتوگراد دریافت کردند. مقایسه لیکیج میان گر ...

مقدمه: ریزنشت کف جینجیوال حفرات کلاس دو کامپازیتی مشکل بالینی مهمی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان حفرات کلاس دو کامپازیتی است.. مواد و روش ها: 60 دندان مولر اول بالا بطور تصادفی در 6 گروه ده تایی قرار گرفتند. حفرات Proximal slot کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان در تمام نمونه ها پس از آماده سازی توسط کامپازیت Brilliant با رنگ A3 به 6 روش زیر ترمیم شدند. A: رزین آ ...

چکیده ندارد.