عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی چسبندگی عایق حرارتی NBR به پوسته فولادی داخلی موتور موشک سوخت جامد پرداخته شده است. با توجه به عدم دسترسی بعضی نواحی داخلی موتور موشک، ما مجبور به استفاده از لاستیک پخت شده هستیم. استفاده از چسبهای مایع روشی ساده و از نظر اقتصادی با صرفه برای اتصال عایق حرارتیNBR است که به سهولت توانایی به کارگیری در صنعت را دارد. اگر بتوان با استفاده از افزودنی با فرمولاسیون جدید خاصیت چسبندگی و اتصال لاستیک به فولادرا افزایش دهیم، تا حدود زیادی به نتیجه مورد نظر میتوان ...

اصولا سیستم تعمیر سازه های بتنی شامل نوع مواد و روش تعمیر تابع عمق و وسعت آسیب دیدگی می باشد . بطور کلی مواد تعمیری به سه گروه پایه سیمانی ، پایه سیمانی با پلیمر و رزینها تقسیم می شوند . معمولا رزینهای پلیمری برای ضخامت و وسعت بسیار کم تعمیر مورد استفاده قرار می گیرد و ملاتهای سیمانی و سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای ضخامت و وسعت متوسط قابل استفاده است . چنانچه ضخامت و وسعت تعمیر در حد قابل ملاحظه باشد باید از بتن یا بتن اصلاح شده با پلیمر استفاده شود . از طرف دیگر روش تعمیر ...