عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق امکان استفاده از ساقه کلزا(Brassica napus) به صورت مخلوط با خرده‌چوب صنوبر (Populusnigra) در ساخت تخته خرده‌چوب در دو مرحله مجزا مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول این تحقیق درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده‌چوب صنوبر در پنج سطح با نسبت‌های (98، 75/93، 50/87، 25/81، 77 درصد)، نسبت رزین ملامین فرمالدئید به اوره فرمالدئید به عنوان عامل اتصال دهنده در پنج سطح (23، 75/18، 50/12، 25/6، 2 درصد) و رطوبت کیک خرده‌چوب در پنج سطح (10، 12، 15، 18، 20 درصد)به عنوان عوامل متغیر ...

هدف از این تحقیق ارتقای ویژگی های چسب اوره فرمالدهید مورد استفاده در تخته خرده چوب با استفاده از لیگنین اصلاح شده حاصل از فرآیند خمیرسازی سودای باگاس و نانو ذرات رس بوده است. بررسی تاثیر اصلاح ملکول لیگنین با روش متیلاسیون روی خواص چسب اوره فرمالدهید (در مقایسه با لیگنین اصلاح نشده)، بررسی عملکرد نانو ذرات رس روی ویژگی های تخته خرده چوب حاوی بهترین ترکیب چسب سنتز شده از دیگر اهداف این تحقیق به شمار می‌رود. به همین منظور، لیگنین مورد نیاز از لیکور سیاه فرآیند خمیرسازی سودای با ...

این پژوهش با هدف اصلاح و بهبود مقاومت به آب رزین‌های اوره فرمالدهید (UF) و ملامین اوره فرمالدهید (MUF) جهت استفاده در فراورده‌های تخته خرده چوب، به کمک افزودنی‌های مختلف به این رزین‌ها انجام شد. میزان چسب ثابت و 10 درصد وزن خشک خرده چوب‌ها در نظر گرفته شد. افزودنی‌های مورد استفاده برای رزین اوره فرمالدهید شامل اسید بوریک، آرد بذر گلرنگ، ملامین پلیمر شده، موم زنبور عسل، نانو سلولز، آرد بذر پنبه و نانو اکسید روی و افزودنی‌های مورد استفاده برای رزین ملامین اوره فرمالدهید نیز شام ...

در این تحقیق ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻛﺶ ﮔﺬاري و ﻧﻮع روﻛﺶو امکان استفاده ازمخلوط چسب پلی وینیل استات و اوره فرمالدئید با نسبتهای مختلف و آرد،کائولین وتالک به عنوان پرکننده رزین های اوره فرمالدئید جهت روکش کاری تخته خرده چوب مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. مقدار180 گرم چسب اوره فرمالدئید مایع باغلظت 65 درصد و حدود یک درصد کلرید آمونیم به عنوان کاتالیزور(بر پایه وزن خشک چسب )و 20 درصد هم پر کننده درمخلوط چسب برای روکش کردن هر متر مربع تخته خرده چوب جهت یک رو استفاده شد.عوامل متغییر شامل، چسب ...

در این پژوهش، اثر تیمار گرمآبی روی مقاومت برشی خط چسب در چوب‌های راش و پالونیا مورد بررسی قرار گرفت. برای دست‌یابی به این هدف، نمونه‌های چوب راش و پالونیا، با ابعاد (ضخامت × پهنا × طول) 6 × 6 ×50 سانتی‌متر، در راکتور (شرایط آبی) و در دماهای 130 و 150 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان ماندگاری 30 دقیقه تیمار شدند. به منظور تعیین کارایی چسبندگی، بلوک‌های چوبی تیمار شده، با اندازه (ضخامت × پهنا × طول) 2 × 5 × 5/4 سانتی‌متر قطع شدند و با سه نوع چسب اوره فرمالدهید، پلی وینیل استات و اپوک ...

این پژوهش به‌منظور بررسی خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط ساخته‌شده از سرشاخه-های درختان جنگلی در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول تأثیر حرارت پرس، رطوبت کیک و نسبت رزین ملامین فرمالدهید به اوره فرمالدهید بر روی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته-های ساخته‌شده مورد مطالعه قرار گرفت. نسبت رزین ملامین فرمالدهید به اوره فرمالدهید در پنج سطح (2:98، 75/93: 25/6، 5/87: 5/12، 25/81: 75/18و 23:77)، حرارت پرس در پنج سطح (2/143، 150، 160، 170 و 8/176 ) و رطوبت کیک نیز در پنج سطح ( 64/9، 11، ...

الوارهای‌لایه‌ای‌متقاطع (CLT) به عنوان یک محصول مهندسی شده، محصول‌ جدیدی از خانواده فرآورده-های مهندسی چوب به نام چندسازه چوبی هستند. در این تحقیق، خواص مکانیکی و فیزیکی محصول الوار ‌لایه‌ای‌ متقاطع ساخته شده از گونه صنوبر به عنوان ماده اولیه بررسی گردید. عوامل که در ساخت این محصول به-کار رفته شامل سه نوع رزین اوره فرم‌آلدئید/پلی‌وینیل‌استات ، پلی‌وینیل‌استات و سریش و میزان فشار پرس در دو سطح 15 و20 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و اندازه پهنای نوارها در سه سطح 3، 4 و 5 سانتی‌متر ب ...

در این مطالعه امکان سبک‌سازی تخته خرده چوب با استفاده از پلی استایرن منبسط شده (Expanded Polystyrene) در شرایطی بررسی شد که مهمترین هدف یعنی کاهش وزن تخته به میزان 30 درصد با حفظ ساختار و مهمترین ویژگی‌های این فرآورده برای برخی از کاربردها، معین شده بود. استفاده از مقادیر متفاوت پلی استایرن منبسط شده در بافت تخته همزمان با تغییر دمای سطوح پرس و همچنین بکارگیری سه نوع چسب متداول در صنعت تخته خرده چوب (اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید و فنل فرمالدهید)، شرایط ساخت نمونه‌ها را با ...

در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه نخود، در ساخت تخته خرده چوب سه لایه بصورت خالص در لایه رویی با خرده چوب صنعتی در لایه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه نخود با خرده چوب صنعتی به ترتیب در سه سطح 75:25، 60:40، 45:55 و سه نوع چسب اوره فرمالدهید و ملامین اوره فرمالدهید با مقدارهای متفاوت 20 و 30 درصد ملامین و همچنین مقدار چسب مصرفی در دو سطح (8 و 10) درصد در لایه مرکزی، (10 و 12) درصد در لایه رویی بعنوان عوامل متغییر انتخاب گردیدند. آنگاه خواص مکانیکی مدول گ ...