عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بارشدبارهای غیرخطی درشبکه قدرت نظیر کوره های قوس لامپهای کم مصرف و تجهیزات الکترونیک قدرت نظیر یکسوسازهای دیودی و تریستوری میزانهارموینکدرشکل موج ولتاژ و جریان زیادتر شده است وجود هارمونیک درشبکه منجر به افزایش تلفات هسته ای ترانسفورماتورهای و موتورها گرمتر شدن آنها و درنهایت موجب آسیب دیدن آنها میگردد به علاوه با زیاد شدن مقدار موثر جریان تلفات اهمیت شبکه نیز بیشتر شده و ازظرفیت موثرشبکه درتامین بار کاسته می شود ازطرف دیگر ممکن است که درشبکه ی قدرت که شامل بانکهای خازنی مختل ...

در این پایان‌نامه، پدیده رزونانس در شبکه‌های قدرت که شامل تعداد زیادی اینورترهای فتوولتایی متصل به شبکه می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر کاربرد منابع پراکنده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر جهت دستیابی به منابع انرژی پاک و پایدار افزایش یافته است. در این زمینه، سیستم‌های فتوولتایی‌ در حال تبدیل به یک تکنولوژی معمول جهت تولید انرژی می‌باشند. با توجه به ماهیت تولید dc این منابع و مصرف غالب انرژی الکتریکی بصورت ac، اینورتر یکی از اجزای اصلی سیستم‌های فتوولتایی می ...

اغتشاشات هارمونیکی یکی ازمباحث مهم سیستم های قدرت است و حذف اعوجاج هارمونیکی و نزدیک شدن به پروفیل ولتاژ سینوسی یکی ازمباحث مهم و کاربردی دربحث کیفیت توان به شمارمیرود یکی ازراه کارهایی که جهت حذف اعوجاج هارمونیکی بکارمیرود استفاده ازفیلترهای غیرفعال است دراین راستا دراین مقاله به مطالعه روی چندفیدر منشعب ازیک پست فوق توزیع جهت بررسی تعدادومحل نصب بهینه فیلترهارمونیکی غیرفعال پرداخته شده ست مواردی که جهت ارزیابی نقطه بهینه موردنظر است حذف هارمونیکی جبران توان راکتیو و حداقل س ...

پیشرفت تکنولوژی در سال‌های اخیر و گسترش فزاینده‌ی استفاده از عناصر غیرخطی در شبکه‌های قدرت، باعث بروز هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت شده است. وجود جریان و ولتاژ هارمونیکی باعث مشکلات متعددی از جمله عملکرد نامناسب تجهیزات، افزایش تلفات خطوط و ایجاد رزونانس خواهند شد. لذا تحقیقات زیادی در جهت بهبود کیفیت توان برای کاهش سطح هارمونیکی صورت گرفته است. استفاده از فیلترهای هارمونیکی پسیو، اکتیو و ترکیبی از این دو، امکان کاهش سطح هارمونیکی در شبکه‌های توزیع را ایجاد کرده است. از دیگر ...

تحقیقات نشان داده است که 13درصد توان تولیدی در نیروگاه ها به صورت تلفات در سیستم های توزیع تلف می‏گردد و با افزایش روزافزون مصرف کننده ها پروفایل ولتاژ افت می‏کند و حتی پایین تر از مقدار قابل قبول می‏رسد. همچنین میزان تقاضا برای انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش می‏باشد که برای تامین انرژی آنها باید تجهیزات کنونی را به روز نمودکه چنین کاری نیازمندصرف بودجه عظیم می‏باشد. در چنین شرایطی ورود DG نقش مهمی را در شبکه ایفا نمود.DG ها منابع تولید انرژی کوچکی هستند که در نزدی ...

بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های الكتريكي را می توان با كاهش تلفات انرژي و پيك توان عبوري از خط بوسيله خازن گذاری مناسب در شبکه و کاهش ظرفیت انتقال با کمک تولیدات پراکنده بدست آورد. این خازن گذاری ممکن است فرکانس های رزونانس شبکه را به مضارب هارمونیکی نزدیک کند و منجر به انتشار هارمونیک در سطح وسیع تری در شبکه شود و محدوده وسیع تری از شبکه را آلوده کند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی اثر تولید پراکنده و خازن بر اعوجاج هارمونیکی در یک شبکه 34 باسه استاندارد IEEE با بار های سه ...

حضور مولفه های ولتاژوجریان درغیرازفرکانس اصلی شبکه موجب بروز مشکلاتی هم درسمت شبکه وهم مصرف کنندهمی شود،ازجمله:مشکلات حرارتی در وسایل الکتریکی،عملکرد نادرست ادوات کنترلی،بالا رفتن جریانهای سیم صفر،عملکرد ناصحیح سیستمهای حفاظتی،ازبین رفتن دقت ادوات اندازه گیری و...ونهایتاَ پایین آمدن ضریب توان بواسطه عارض شدن شیفت بین ولتاژ وجریان ومشکلات کیفیت توان را میتوان اشاره کرد.فیلترهای اکتیوراهبردی اساسی وکارساز در عرصه جبران هارمونیکی وبهبود اعوجاج به شمارمی آیند، در این مقوله ساختار ...

هدف از آنالیز هارمونیکی سیستم‌های قدرت ، محاسبه مولفه‌های هارمونیکی ولتاژها و جریانها در تمام شبکه می‌باشد. آنالیز هارمونیکی برای بررسی اثرات مخرب هارمونیکها و دوری از مشکلات ایجاد شده بوسیله آنها می‌باشد. با توجه به روشهای مختلف برای این منظور، در این تحقیق روش تزریق مستقیم در نظر گرفته شده است که شبکه خطی فرض شده و هر هارمونیک بطور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین بارهای غیرخطی (هارمونیک‌زای) شبکه بصورت منابع جریان تزریقی در فرکانسهای هارمونیکی در نظر گرفته می‌شوند. در ...

سیستم زمین به عنوان یک جزء از سیستم توزیع، می‌تواند پارامتر‌های کیفیت توان را هم در شرایط عادی و هم در شرایط گذرا تحت تاًثیر قرار دهد. هدف اصلی از زمین کردن سیستم قدرت، ایجاد ایمنی در برابر خطر شوک الکتریکی است و طراحی سیستم زمین بگونه‌ای است که عملکردهای ایمنی لازم را فراهم نماید. همچنین سیستم زمین می‌تواند عملکردهای دیگری را داشته باشد، اما در هر حالت عملکرد ایمنی نباید به خطر بیافتد. در این پژوهش، ارتباط بین سیستم زمین و پارامترهای کیفیت توان، در سیستم فشار ضعیف و متوسط ...