عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در سال زراعی 1390 به منظور مطالعه تاثیر فاصله ردیف کاشت بر توانایی رقابتی ارقام ذرت با علف-های هرز در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد. فاکتورها شامل سه رقم ذرت دانه‌ای (سینگل کراس 704، سیمون و ماکزیما)، سه فاصله ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی‌متر) تحت شرایط تداخل و عدم تداخل با علف‌های هرز بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات نواری درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. صفات مربوط به علف‌های هرز در کرت‌های تداخل بر اسا ...

در سالهای اخیر، پایداری کشاورزی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، که باعث شده رغبت به استفاده از کنترل مکانیکی علفهای هرز بیشتر شود. راهبری دستی وجین‌کن بین‌ردیف توسط راننده مستلزم تمرکز بیشتر جهت حفظ دقت لازمه بوده و لذا کاری دشوار و پر تنش میباشد. بنابراین وجود یک روش بینایی کمکی که بتواند راننده را در امر راهبری یاری رساند، مفید خواهد بود. در این تحقیق سامانه‌ای مبتنی بر ماشین بینایی ارایه شده که میتواند برای دنبال کردن ردیف‌ها و راهبری اتوماتیک کولت ...

امروزه در کشت گیاهان ردیفی عواملی همچون قیمت بالای بذور اصلاح شده، نیاز محصول به فاصله دقیق بین بوته‌ها و هزینه‌های بالای کارگری تنک کردن لزوم آزمایش کارنده ها را ایجاب می‌کند. در این تحقیق عملکرد دو ردیف‌کار نیوماتیک تراشکده و یونیسم در منطقه اهواز در شرایط مزرعه ای کنترل شده و مزرعه‌ای مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. عامل های مستقل مورد بررسی در شرایط مزرعه ای کنترل شده و مزرعه ای عبارت بود از: 1-نوع ردیف‌کار(یونیسم و تراشکده) 2- سرعت پیشروی بذرکار در سه سطح(3، 6، 9) کیل ...

يكي از مهمترین مشكلات کشاورزان در اراضی کشاورزی، مبارزه با علفهاي هرز و مقاومت آنها نسبت به علف كش ها می باشد. از جمله روش های مرسوم مبارزه با علف هرز روش مکانیکی و روش استفاده از علف کش های انتخابی را می توان نام برد. با پيشرفت فن‌آوري علف‌كش‌هاي انتخابي، كارآيي اين علف‌كش‌ها روز به روز افزايش مي يابد. علت اصلي عدم استقبال كشاورزان از اين روش، بالا بودن قيمت سموم در مقايسه با روش حذف دستي مي باشد. با توجه به هزينه بسیار زيادي كه در این روش جهت بكار گيري كارگر صرف خواهد شد و ...

به منظور مطالعۀ واکنش رشد، تسهیم مادۀ خشک و عملکرد دانۀ سه رقم سویا به ردیف‏های باریک در کشت تابستانه، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 1931 اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل چهار فاصله بین ردیف کاشت (51، 03، 54 و 06 سانتیمتر) و فاکتور فرعی شامل سه رقم (گرگان 3، دیپیایکس و سحر) بود. در این آزمایش فنولوژی، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، تسهیم ماده خشک، عملک ...

این پژوهش در سال زراعی 1391 به منظور مطالعه تاثیر فاصله ردیف کاشت بر ساختار علف‌های هرز و عملکرد سه رقم ماش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار فاصله ردیف کاشت (30، 40، 50 و 60 سانتی‌متر)، سه رقم ماش (vc6173-b-10،vc6173-a و پرتو) بودند که در شرایط تداخل و عدم تداخل با علف‌های هرز کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که با کاهش فاصله ردیف کاشت ت ...

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد، آرایش کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد و خصوصیات مرفولوژیک گیاه نخود، این تحقیق در شرایط دیم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در شهر خرم‌آباد با میزان بارندگی سالیانه 42/486 میلیمتر، در سال زراعی 89-88 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل، آبیاری تکمیلی در 4 سطح شامل: شاهد یا بدون آبیاری (I0)، یک‌بار آبیاری در مرحله گلدهی (I1)، یک‌بار آبیاری ...

در مسیر توسعه مکانیزاسیون کشور، در اختیار بودن ادوات کشاورزی از ملزومات توسعه و پیشرفت در کشاورزی است. طراحی، ساخت و ترویج ادوات گوناگون در رابطه با مراحل مختلف کشاورزی ( داشت، کاشت، برداشت، عملیات بعد از برداشت) در کشور از مسئولیت های مهم مهندسین ماشین های کشاورزی است. یکی از مراحل مختلف عملیات های کشاورزی که در عملکرد بهینه محصول نقش بسزایی دارد، عملیات داشت است. در بسیاری از محصولات ردیفی یکی از مراحل مهم عملیات داشت، عملیات تنک کردن است. حذف بوته های اضافی در یک ردیف به م ...

حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی و یا بادی امری اجتناب ناپذیر است. خاک‏ورزی حفاظتی به هر نوع سیستم خاک‏ورزی که حداقل 30% بقایای محصول قبلی را بعد از عملیات کاشت محصول جدید روی سطح خاک باقی گذارد تا از فرسایش آبی و یا بادی خاک جلوگیری کند، گفته می‏شود. از مزایای مهم سیستم خاک‏ورزی حفاظتی، علاوه بر مزایای اقتصادی آن می‏توان به بهبود مواد آلی، حفظ رطوبت و افزایش حاصلخیزی خاک و از معایب آن می‎توان به هزینه ادوات خاک‏ورزی مرتبط با این سیستم، مبارزه با علف‏های هرز و سبز شدن بذور ری ...