عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سيستم‌هاي بينايي ماشين، رشد و پيشرفت چشم‌گيري در دهه‌هاي اخير داشته‌اند و کاربردهاي فراواني را در جامعه به خود اختصاص داده‌اند که مي‌توان به کاربرد آنها در سيستم‌هاي حفاظتي، کنترل ترافيک، سيستم‌هاي تشخيص هويت ، رديابي اهداف و بسياري از کاربردهاي پزشکي اشاره کرد. در اکثر اين کاربردها از تکنيک‌هاي پردازش تصوير مانند حذف نويز (که در مرحله پيش پردازش استفاده مي‌شود)، تقطيع تصوير، استخراج ويژگي و آشکار سازي استفاده مي‌شود. رديابي اشيا از جمله زمينه‌هاي علمي‌کاربردي بسيار وسيع مي‌ ...

آشکارسازی و ردیابی شیء‌ پرنده با وی‍ژگی‌های ناشناخته جزء مباحث نادر در موضوع آشکارسازی و ردیابی اهداف می‌باشد که در این پایان‌نامه به آن پرداخته‌ شده است. با توجه به نامناسب بودن اغلب روش‌های متداول برای آشکارسازی و ردیابی اهداف ناشناخته، روشی ابتکاری و تلفیقی با عنوان "تجمیع روش مدل‌سازی زمینه به کمک ترکیب گوسی با فیلتر کالمن" در این پایان‌نامه معرفی شده است که برای آشکارسازی و ردیابی شیء پرنده ناشناخته در زمینه آسمان بسیار کارآمد است. مدل‌سازی زمینه به صورت وقفی یکی از روش ...

ردیابی بر مبنای هسته اصلی بهینه شده با بکارگیری الگوریتم mean shift توجه زیادی را به عنوان یک تکنیک موثر ردیابی در رشته‌های ویدئویی کسب کرده است. الگوریتم mean shift اساساً یک روش بهینه‌سازی صعود گرادیان است، که برای پیدا کردن بابهای محلی طراحی شده است. در بسیاری از ردیابی‌ها، ما نیاز به جستجوی باب کلی یک تابع هدف داریم، مانند وقتیکه جابجایی هدف در بین فریم‌های متوالی نسبتاً بزرگ باشد بطوریکه هیچ یک از بخش‌های هدف درون ناحیه مقدار دهی اولیه شده قرار نگیرد. در این شرایط، باب ...

این پایان‌نامه روی ردیابی خودکار چندین چهره که هم‌اکنون یک مسئله‌ی پرچالش در کاربردهایی نظیر ارتباط متقابل انسان و کامپیوتر، سیستم‌های دیده‌بانی و امنیت هوشمند می‏باشد، تمرکز دارد. از آن‌جا که آشکارسازی چهره مرحله‌ی مقدماتی بسیاری از کاربردها از جمله ردیابی چهره می‏باشد، ابتدا ضمن مطالعه‌ی انواع روش‌های آشکارسازی و مزایا و معایب هر کدام، یک آشکارساز چهره‌ی مناسب به منظور استفاده در سیستم ردیاب انتخاب و پیاده‏سازی می‏گردد. این آشکارساز از ترکیب آدابوست و رنگ پوست استفاده می‏کن ...

یادگیری تقویتی به طور گسترده و موفقیت آمیزی برای حل مسائل کنترل بهینه تنظیم سیستم های دارای دینامیک نا معین بکار گرفته شده است. با این حال، به دلیل اینکه در روش های موجود حل مسئله ردیابی بهینه، برای بدست آوردن قسمت پیشرو ورودی کنترلی دینامیک کامل سیستم نیاز هست، روش های یادگیری تقویتی به طور مستقیم قابل اعمال برای مسئله ردیابی بهینه سیستم های دارای دینامیک نامعین نمی باشند. در این پایان نامه رویکردی متفاوت برای حل مسئله ردیابی بهینه سیستم های دینامیکی زمان-گسسته خطی با استفاد ...

در سالهای گذشته، تعدادی سیستمهای تجزیه و تحلیل تصویر به‌صورت خودکار، برای تشخیص، تجزیه و تحلیل و ردیابی اشیای متحرک در اماکن و کاربردهای گوناگون، توسعه داده شده‌اند. این موضوع یکی از مسائل مهم و در حال توسعه در پردازش تصویر و بینایی ماشین، است. ردیابی اشیاء، نمایش تغییرات موقعیت یک شیء و دنبال کردن آن در یک دنباله از تصاویر ویدئویی، با هدفی خاص است که باید با دقت مطلوبی انجام شود. اگرچه سابقه ایجاد پدیده ردیابی اشیاء به مسائل نظامی برمی‌گردد ولی امروزه به دلیل کاربردهای بسیار ...

ردیابی اشیاء متحرک از موضوعات مهم در زمینه بینایی ماشین است که بهه عنهوا مسهلهه تخمهین مسیر شی در صفحه تصویر قابل تعریف است . روشهای متداول برای ردیابی اشیاء متحرک را می توا در سه دسته کهی ردیابی نقطهای،ردیابی کانتور و ردیابی ناحیهای تقسهیم بنهدی کهرد . در ردیهابی نقطهه ای، مسهیر ردیابی با مینیمم سازی تابع هدف که توسط تغییر دراندازه وجهت سرعت اشیاء تعریف می گردد بدست می- آید.بالا بود تعداد حالتهای مقایسه و نیاز به خوشه بندی برای اشیاء بزرگتر، از معایب روش ردیابی نقطهای ا ...

ردیابی شیء یکی از مسائل مهم مطرح در حوزه ماشین بینایی است‌. الگوریتم ارائه شده در این تحقیق قادر به ردیابی اشیاء متحرک در محیط‌های نسبتاً پیچیده می‌باشد و در تصاویری که شامل سایه و تغییرات شدت روشنایی هستند، به‌خوبی عمل می‌کند. این الگوریتم بر خلاف سایر الگوریتم‌های موجود که تنها برای یک کاربرد خاص طراحی شده‌اند، قادر خواهد بود در رنج وسیعی از ویدئوهای مختلف عملیات ردیابی را انجام دهد و کاربرد آن به یک موضوع خاص محدود نمی‌شود. روش ارائه شده در این تحقیق بر اساس ترکیب دو روش ق ...

مشترکین صنعت برق عموماً انتظار یک منبع ولتاژ با کیفیت بالا را از شرکتهای برق دارند. اما به دلایل مختلف ممکن است نوسانها و اعوجاجاتی در ولتاژ تغذیه آنها بوجود آید و باعث نارضایتی و احیاناً صدمه دیدگی تجهیزاتشان گردد. یکی از پدیدههای رایج و مهم کیفیت توان، پدیده فلیکر ولتاژ است که می تواند بر زندگی روزانه ی مشترکین اثر کند. تغییرات کوچک و مکرر شدت روشنایی منابع نور می توانند برای انسان، مخصوصاً موقع مطالعه به شدت آزاردهنده باشند. از آنجاییکه روشهای جبرانسازی فلیکر شبکه، روشهای ...