عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ردیابی حرکت در بینایی رایانه یکی از مباحث بسیار مهم است که کاربردهای زیادی در زمینه های پزشکی، نظامی، نظارتی و صنعتی دارد. منظور از ردیابی اهداف، تعقیب اهداف در تصاویر ویدیویی، با استفاده از اطلاعات هدف می باشد. بی درنگ بودن ردیابی در کاربردهای نظارتی و نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد. ردیابی مبتنی بر رنگ در ردیابی های بی درنگ سهم بسزایی دارد، زیرا برای استخراج این ویژگی نیازی به الگوریتم‌ها و محاسبات پیچیده ای وجود ندارد. همچنین این ویژگی به دلیل اینکه مستقل از تغییرات هندسی چرخش، ...

ردیابی اهداف مانور دهنده یکی از مسائلی است که به سبب حساسیت های نظامی ومراقبتی توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب نموده است . در این پایان نامه پس از معرفی مساله و بیان ارتباط آن با فیلترهای تصادفی مبتنی بر مدل، بطور مختصر معروفترین این فیلترها یعنی کالمن مورد بررسی قرار گرفته و خواص و محدودیت های آن مطرح می‌شود. در ادامه جهت مقابله با محدودیت های فیلتر فوق، روشهای تخمین تطبیقی و تخمین به روش مدلهای چندگانه ارائه می‌گردد. ...

ردیابی هدف یکی از مهمترین شاخه‌های بحث پردازش سیگنال می‌باشد. منظور از ردیابی، استخراج تا حد امکان دقیق موقعیت ، سرعت و احتمالا" شتاب هدف از روی موقعیت نویزی هدف می‌باشد که توسط رادار ردیاب در اختیار گذاشته می‌شود. اساس ردیابی هدف ، فیلتر خطی و بازگشتی کالمن می‌باشد. در صورتی یک فیلتر کالمن می‌تواند ردیابی بهینه‌ای انجام دهد که بعضی شرایط فراهم باشد. اما در عمل بندرت اتفاق می‌افتد که تمام شرایط برقرار باشند. از اینرو عوامل زیر باعث افزایش خطای ردیابی می‌شوند: 1 - مانور هدف . ...
نمایه ها:
گلینت | 
نویز | 

استفاده از متدهای ردیابی ایزوتوپی و رنگی در حل مسائل آبهای زیرزمینی و منابع کارستی جهت تعیین منشاء محل تغذیه ، تعیین سن ، نحوه ارتباط منابع آب کارستی ، و تعیین محل فرار آب در محل پیش‌بینی شده احداث سدها در طرح پیش‌بینی شده است همچنین آموزش کارشناسان ایرانی توسط آژانس جهت استفاده از روشهای نوین ایزوتوپی ...

یکی از مسائلی که در پردازش تصویر و ماشین بینایی مورد توجه قرار می گیرد مسئله ردگیری یک هدف مشخص در یک دنباله از تصاویر می باشد. در این زمینه از دیرباز روش های گوناگونی مطرح و مورد توجه قرار گرفته اند. در این روش ها معولا یک یا چند خصوصیت از هدف انتخاب شده و با اندازه گیری آن براساس روش خاص هر الگوریتم، عملیات ردیابی انجام می شود. در این پایان نامه ابتدا به بررسی روش های موجود برای آشکارسازی و ردیابی پرداخته و سپس از روش POM برای ردیابی افراد در یک فیلم ویدئویی استفاده ش ...

ردیابی اشیاء متحرک از موضوعات مهم در زمینه بینایی ماشین است که بهه عنهوا مسهلهه تخمهین مسیر شی در صفحه تصویر قابل تعریف است . روشهای متداول برای ردیابی اشیاء متحرک را می توا در سه دسته کهی ردیابی نقطهای،ردیابی کانتور و ردیابی ناحیهای تقسهیم بنهدی کهرد . در ردیهابی نقطهه ای، مسهیر ردیابی با مینیمم سازی تابع هدف که توسط تغییر دراندازه وجهت سرعت اشیاء تعریف می گردد بدست می- آید.بالا بود تعداد حالتهای مقایسه و نیاز به خوشه بندی برای اشیاء بزرگتر، از معایب روش ردیابی نقطهای ا ...

در سالهای اخیر نظارت ویدئویی یکی از موضوعات فعال تحقیقاتی در زمینه بینایی ماشین است, به طوری که طیف وسیعی از کاربردها شامل کنترل فضاهای خاص, آمارگیری از مکانهای شلوغ و تحلیل ازدحام, تشخیص رفتارهای غیر عادی, نظارت بر فضای وسیع با چند دوربین و غیره را در برگرفته است. با توجه به این مطلب سیستمی جدید جهت ردیابی افراد در فضاهای باز و بسته با استفاده از چند دوربین ارائه و پیاده سازی شده است. این سیستم از چهار قسمت تشکیل شده است: تقطیع حرکت, ردیابی افراد, مدیریت همپوشانی افراد و ترک ...

مطالعه ویدئو، ردیابی اهداف و استخراج اطلاعات مختلف از آن نقش بسیار اساسی در تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی دارد. روش‌های متعددی در هوش مصنوعی و پردازش تصویر و بینایی ماشین به‌وجود آمده است تا نیازهای مطالعاتی در این زمینه را برطرف نماید. یکی از زمینه‌هایی که در بینایی ماشین مطرح است علم مربوط به ردیابی اهداف یا شناسایی و دنبال کردن اهداف در تصویر است. برای انجام ردیابی اهداف متحرک در تصویر نیاز به ابزارهای قدرتمند و پیدا کردن ویژه‌گی‌هایی است که بتواند این کار را به خوبی انج ...
نمایه ها:
ظاهر | 
شکل | 

در یک سیستم رادار TWS، در پایان هر اسکن و بعد از انجام پردازشهای خاصی، مجموعه‌ای از جفتهای برد - زاویه سمت به عنوان موقعیت احتمالی اهداف موجود در ناحیهء مراقبت ، در اختیار بخش ردیابی قرار می‌گیرند. وظیفهء این بخش کشف اهداف واقعی و انجام تخمینی مناسب از متغیرهای حرکتی آنها می‌باشد. این مسئله شامل دو بخش عمدهء تخصیص داده و تخمین حالت است . در این پروژه دو طرح مجزا جهت ردیابی اهداف در محیطهای چندهدفه ارائه گشته است . طرح نخست برای ردیابی در محیطهای چندهدفه در صورت بالا نبودن قدر ...