عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 267

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه فناوري اطلاعات باعث پديد آمدن مفاهيم جديد در حوزه‌هاي مختلف شده است که آموزش الکترونيک حاصل اين تحولات مي‌باشد. امروزه بسياري از موسسات آموزش عالي در دنيا از سيستم‌هاي مديريت يادگيري تحت وب به منظور آموزش فراگيران استفاده مي‌نمايند. اين سيستم‌ها به صورت تعاملي با فراگيران در ارتباط بوده و هرگونه فعاليت فراگيران در اين گونه سيستم‌ها به طور جامع ذخيره مي‌شود.‌ داده‌هاي مربوط به ثبت وقايع موجود در سيستم هاي مديريت يادگيری الکترونيکي، اغلب داراي اطلاعات مفيدي در خصوص نحوه ...

جنس Hordeum L. متعلق به خانواده Poaceae است. این جنس بنا بر مشاهدات Bor دارای 13 گونه در ایران می‌باشد که از این تعداد به 7 گونه در استان کرمان اشاره شده است. در بررسی که بر روی 83 صفت کمی و کیفی ریختی بر روی گونه‌های‌Hordeum L. استان کرمان انجام شد، صفاتی مانند شکننده بودن محور گل‌آذین، رنگ گره های ساقه، طول نسبی بساک، رنگ سنبله، رنگ بساک بیشترین تاثیر مثبت را در جدایی گونه‌ها داشتند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای با استفاده از مدل WARD ‌و بر پایه فاصله اقلیدسی، وجود 3 گر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت فهرست نویسی و رده بندی کتاب‌های عربی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های 1380-1386 انجام شده، و در آن به بررسی وضعیت فهرست نویسی توصیفی، فهرست نویسی تحلیلی، و رده بندی منابع مذکور بر اساس فهرست برگه های موجود بر روی اپک کتابخانه ملی و لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران مبادرت شده است. در این پژوهش که از تحقیق توصیفی از نوع مطالعه- اسنادی بهره‌جویی شده، با استفاده از یک چک لیست محقق ساخته به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. در بخش فهرست نویسی ت ...

در گذشته برای ایجاد نقشه های رده بندی عوارض مختلف در سطح زمین از روش های مطالعه میدانی که بسیار وقت گیر و هزینه بر بود استفاده می شد. با ظهور ماهواره ها و برداشت تصاویر ماهواره ای، این مهم توسط تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها انجام می شود. اما مشکل این است که دقت نتیجه های استخراج شده بستگی به عملکرد روش پردازش تصویر برای رده بندی دارد. روش های متداول رده بندی در گذشته توانسته اند به نحو مطلوبی این مهم را به انجام رسانند. با ظهور روش های جدید پیشرفته آماری و یادگیری ماشین، می ...

موضوع طبقه بندی از اساسی ترین توانایی های شناختی در ساختار ذهنی کودکان است. برخی از متاخرین در تایید نظرات پیاژه، معتقدند طبقه بندی در مقوله های غیر از رده بندی (مانند واقعه محور، موضوعی و شماتیک) در سنین خردسالی وجود دارد و پایه ای برای تشکیل مقوله رده بندی در مرحله عملیات عینی می باشد. اما برخی دیگر از محققان به نتایجی مبنی بر وجود مقوله رده بندی در ساختار ذهنی کودکان قبل از مرحله عملیات عینی دست یافته اند. هدف از پژوهش حاضر، تایید این دعوی در ایران بود که کودکان در سنین پ ...

با رشد چشم‌گیر استفاده از اینترنت، حجم اسناد متنی دیجیتال موجود نیز به صورت نمایی افزایش می‌یابد. از این رو، یافتن اطلاعات مفید از این اسناد متنی در کاربردهای بسیاری اهمیت پیدا کرده است که رده‌بندی خودکار متون، تکنولوژی کلیدی برای این منظور است. به ازای هر سند متنی، واژه‎ها نقش ویژگی را در رده‌بندی ایفا می‌کنند که با توجه به حجم زیاد واژه در زبان طبیعی، این مسأله منجر به ایجاد مشکل ابعاد زیاد ویژگی می‌شود. بنابراین، در رده‌بندی متون علاوه بر انتخاب یادگیرنده‌ی مناسب، انتخاب و ...

موضوع رفتار سنگ سقف در معادن زغال توسط محققین زیادی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این تحقیقات بیشتر در پیشروی‌ها و تونل‌های معادن زغال بوده، و به موضوع رفتار سنگ سقف در کارگاه های استخراج کم‌تر توجه شده است. با توجه به این‌که استخراج زغال‌سنگ با استفاده از روش جبهه‌کار طولانی یکی از دو روش عمده و پرکاربردترین روش‌ استخراج زغال‌سنگ به شکل زیرزمینی است، بررسی رفتار سنگ سقف در این روش از اهمیت زیادی برخوردار است. مهم‌ترین عامل در استفاده از این روش تعیین قابلیت تخریب سقف کارگاه ...

رده‌بندی خمینه‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه ریاضیدانان بوده است. از رده‌بندی‌های مطرح میان ریاضیدانان رده‌بندی بر حسب فضای پوششی جهانی، انحنای برشی و یا از دید فضای مدل است. بنا به قضیه یکنواخت‌سازی فضای پوششی جهانی هر رویه (2-خمینه) تنها صفحه اقلیدسی، صفحه هذلولوی و یا کره ریمان می‌باشد. مشابه قضیه یکنواخت‌سازی برای 3-خمینه‌ها، هشت فضای مدل معرفی می‌شود که به حدس هندسی‌سازی ترستن معروف است. همچنین منظور از یکنواخت‌سازی یک خمینه سه بعدی بیان آن به‌صورت فضای خارج‌قسمتی ی ...

استخراج اطلاعات ساخت یافته از متون بدون ساختار یکی از زمینه‌های رایج پردازش زبان‌های طبیعی است که از همان ابتدای پیدایش پردازش زبان‌های طبیعی مورد توجه پژوهشگران این زمینه بوده است. روش‌های زیادی وجود دارند که به استخراج اطلاعات از متون بدون ساختار می‌پردازند، ولی تعداد کمی از این روش‌ها به ترکیب این اطلاعات و ساخت یک منبع دانش ساخت یافته پرداخته اند. در این پایان نامه روشی برای برای ساخت گراف شمول معنایی از یک متن بدون ساختار ارایه داده شده است. گراف شمول معنایی گرافی است که ...